Motiveret ansøgning - lidt feedback tak

Hej alle sammen.

Her endnu en motiveret ansøgning. Jeg håber i vil læse den igennem og give mig så meget feedback som muligt. Jeg søger SDU.


Mit navn er …, CPR-nr, og jeg søger hermed om optagelse på medicin-studiet på Syddansk Universitet Odense. (SKAL DETTE MED?)

Motivation:
Den livslange uddannelse, ansvaret for det enkelte menneske og udfordringerne er noget af det, der tiltaler mig ved medicinstudiet og jobbet som læge.
Den kontinuerlige uddannelse samt den kontinuerlige udvikling i faget og det at arbejde med andre mennesker finder jeg fascinerende og det er noget, der passer mig. Jeg er bevidst om de lange og hårde arbejdsdage samt tidspresset i faget, men efter mine erfaringer i det forløbne år virker det ikke afskrækkende på mig, tværtimod ser jeg som en ekstra udfordring.
Fra barnsben har jeg inderligt ønsket at læse medicin og efter mine erfaringer er jeg kun blevet bekræftet endnu mere i, at medicinstudiet er præcis det jeg vil og jeg føler, at jeg har det, der skal til for at fuldføre medicinstudiet.

Uddannelse:
På gymnasiet valgte jeg biologi og matematik på A-niveau samt kemi på B-niveau – specielt af interesse, men også fordi jeg gik målrette efter at blive optaget på medicinstudiet.
Det er både den teoretiske viden samt den praktiske del af medicinstudiet, der tiltrækker mig og det er bestemt noget, som jeg gerne vil bruge mit liv på.

Erfaringer:
Efter min studentereksamen rejste jeg til Sri Lanka, hvor jeg var i praktik hos en læge, der havde en lille og primitiv klinik. Her fik jeg et rigt indblik i Sri Lankas sundhedssystem, og der er en væsentlig forskel på det danske system og Sri Lankas system; ja, det var lige fra metoden man bestiller tid til klinikkens hygiejne. På trods af, at det var en primitiv klinik, rummede den imponerende meget.
Personligt gav opholdet mig også meget; der var dage, hvor man var under et stort pres og her skulle roen bevares – især, når man fik de verbale lussinger fra patienterne. November og december 2006 var en travl tid pga. ”Chikungunya virus epidemic” og det var en psykisk hård tid, hvor man skulle passe på, at man ikke bukkede under. Min viljestyrke og selvdisciplin var årsagen til, at jeg klarede den hårde tid, hvor jeg lærte at tilpasse mig de forskellige hårde situationer.
Opholdet på Sri Lanka har derudover forbedret mine engelske kundskaber, som jeg ved kan gavne mig på medicinstudiet.

Efter mit ophold på Sri Lanka blev jeg ansat i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, hvor jeg havde ansvaret for 15 borgere. Her har jeg fået mange redskaber, som jeg vil være mig nyttig i mit studieforløb:
Den personlige pleje samt den psykiske støtte og omsorg jeg har givet borgerne samt det, at jeg alene skulle klare borgere med forskellige former for fysiske og psykiske lidelser gjorde, at jeg blev mere selvstændig, moden og ansvarsbevidst og mine kommunikative færdigheder blev også styrket, da jeg skulle forstå og tilpasse mig forskellige mennesketyper – eksempelvis havde jeg en familie, der hverken kunne snakke dansk eller engelsk. Arbejdet i hjemmeplejen gav mig også en tæt samarbejde med sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Derudover arbejder jeg som vikar på en skole, hvor jeg arbejder med børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Dette arbejde har givet mig et anderledes blik i den sociale sektor og mine kommunikative færdigheder styrkes igen, da det er en anderledes aldersgruppe man arbejder med. Man skal kommunikere på et anderledes niveau, for der er jo en forskel på om det er børn på 8 år, unge på 16 år eller ældre på 70 år man taler med.

Fritid:
Jeg har spillet badminton i 5 år, men stoppede pga. en skade. Selvom skaden stoppede mig som spiller, forlod jeg ikke sporten helt. Jeg blev træner for et begynder samt et øvede ungt hold. Træningen var frivillig og ulønnet og jeg elskede at lære andre børn og unge, hvad jeg havde lært. Her var det en anden social sektor, hvor samarbejde, ansvaret for andre og kommunikation var vigtig.

Jeg skal til et førstehjælpskursus d. 17. marts 2007. Jeg tilmeldte mig til denne bl.a. fordi det jo er et vigtigt kursus at have, når ulykker sker, men også fordi dette kan give mig et indblik i den akutte verden, hvor det er nødvendigt at bevare roen og overblikket.

Valg af studiested
Mit højeste ønske er at læse medicin på SDU og dette besluttede jeg mig til efter åbent hus arrangementer, et informationsarrangement om medicin på SDU, da jeg gik i 3.g, samtaler med studievejledere samt forelæsninger på SDU. Jeg har derudover også fået et meget positivt indtryk af miljøet på SDU – et miljø jeg godt kunne tænke mig at være en del af.
Årsagen til, at jeg har SDU som 1. prioritet er den nye studieordning – modulordningen. At uddan-nelsen er delt op i moduler samt de tre spor synes jeg skaber en vigtig sammenhæng. Derudover tiltaler den case-orienterede undervisning samt, at der er eksaminer med jævne mellemrum, mig meget. Alt dette vil give en bedre læringsproces, hvor man får en meget dybere og mere overskuelig forståelse af stoffet og det vil passe mig meget.

Konklusion:
Gennem mine erfaringer har jeg fået lagt et godt fundament, som jeg kan bygge videre på. Erfaringerne har også bestyrket mit valg endnu mere – et valg, jeg aldrig har været tvivl om, et valg for livet.
Jeg er klar over, hvad medicinstudiet kræver og indebærer - det er et hårdt og langt fag, der kræver engagement, selvdisciplin, ansvar og samarbejde, men det er jeg 110 % klar til at give.
Ved at vælge mig får I en person, der virkelig inderligt ønsker at læse medicin, én, der top motiveret, én, der vil være engageret i studielivet, én, der vil gøre alt for at nå målet. I får en person, hvis stædighed, vilje, modenhed, ansvarsbevidsthed og selvstændighed vil gøre, at målet bliver gennem-ført 110 %.

Jeg håber at høre positivt fra jer og ser frem til en uddybende samtale.


Hvad kan gøres bedre? Hvad synes i om den? Den har været længere, men har cuttet en del ned - kan jeg forkorte den endnu mere?

På forhånd tak.

Hej med dig!

En fin ansøgning.

Det eneste jeg ikke kan lide er deloverskrifterne samt den første del (motivation) den del virker klicheagtigt. Prøv at være en smule mere orginal:

“livslang uddannelse med ansvaret for det enkelte menneske og udfordringerne. Den kontinuerlige uddannelse samt den kontinuerlige udvikling i faget og det at arbejde med andre mennesker finder jeg fascinerende og det er noget, der passer mig”

Det ved vi alle sammen godt og er er bare fyld med mindre du formulerer dig lidt mere, som sagt, orginalt. Det kunne lige så godt passe til sygeplejerske!

Du slutter også afsnittet af med at skrive “jobbet som læge tiltaler mig” hvad er det helt præcist der tiltaler dig ved uddannelsen/jobbet? er det ansvar? eller den længden på uddannelsen? eller bare udfordringerne??

“case-orienterede undervisning” kaldes typisk PBL

Held og lykke!

Prøv at fortælle præcist hvorfor du vil læse medicin. her kan du fx tage udgangspunkt i noget af det faglige ved studiet du har erfaret fra din besøg på SDU eller de bøger du skal bruge på den første del af studiet ( du har selvføgelige kigget overfladisk i dem for du er meget interesseret i netop pensum=det at læse medicin)

Du skal også her bruge de sociale kompetencer du har fået i motivationsdelen - du er blevet god til at forstå folks forskelligheder og har udviklet din medfødte tolerance og empati.

Eksempler på hvad du kan gøre!

mange tak for kommentarerne. :slight_smile: Jeg vil rette videre i den.

Andre, der har lidt kritik?

Hej Rosie
Rigtig god motiveret ansøgning!!

Du har jo masser af erfaringer/oplevelser i balasten der kan hjælpe dig på medicin. Jeg er enig med tossen, deloverskrifterne virker ikke helt godt.

Prøv at skriv det mere sammen i en kontinuerlig tekst, der bringer dig fra emne til emne. Tilsidst syntes jeg du skal være mere konkret i hvordan dine erfaringer kan bruges i hverdagen, både som studerende, som læge og personligt.
Der er flot at have en “CV” som du, det er bare ikke så meget værd (tror jeg) hvis du ikke beskriver hvordan du anvender de færdigheder du har erhvervet dig. (Det går begge mine forældre meget op i når de vælger mellem ansøgere. Desuden havde min far en konsulent (fra musmann) på sidste gang han søgte arbejde, og hun var meget efter ham med netop ovenstående).
Og så er du glad for “kommunikative færdigheder”, som du bruger næsten to gange lige efter hinanden. Skriv evt. det afsnit sammen, så du beskriver i dybden hvad du har lært, hvilke færdigheder du besidder, samt hvordan du vil bruge dem fremover.

MVH

Simon

[quote]
“case-orienterede undervisning” kaldes typisk PBL [/quote]

Jeg er bare nysgerrig, men hvad står PBL for?

problembaseret læring :slight_smile:

”Alt for meget stof” derfor problembaseret læring!

Her kommer stoftrængselsproblematikken især ind i billedet. Især uddannelser med lang tradition og historie hænger meget gammelt lærestof ved som ”kulturarv”, som er svær at slippe, selvom det umiddelbart synes ubrugeligt i moderne erhverv. Men det har netop givet uddannelserne deres identitet, og hvad mister man så, hvis man slipper det? Den teknologiske udvikling fra 50’erne og op til i dag har været voldsom og gjort især de tekniske uddannelser ”rådvilde” over for den ”alt for megen viden”, der strømmer til udefra. Så hvordan kan man på få år nå at vide alt, hvad der er værd at vide? og hvordan kan man presse ”det nye” ind i en i forvejen hårdt pumpet læreplan. Rådvildheden kommer til udtryk i retorikken: De unge skal ”lære at lære”, forberedes til ”omstilling” og ”livslang læring” osv., men samtidig fremføres vigtigheden af, at uddannelserne. Modsætningen mellem på den ene side alt ”det nye”, der presser sig på, omskifteligheden osv., og på den anden side behovet for at bære en faglig tradition og stolthed med sig, er blevet stadig mere påtrængende. Men denne modsætning tematiseres ikke i øjeblikket i en sådan grad, at der kommer klare didaktiske bud på, hvad der så skal være læringens indhold (lærestof), og for så vidt heller ikke, hvad der skal være dens form. Spørgsmålet om, hvordan universiteterne hidtil har reageret på stoftrængselsproblematikken, bliver dog så meget desto mere interessant. For hvordan afgør uddannelsesplanlæggere og lærere i praksis, hvilket lærestof der skal formidles, eller rettere hvad der ikke skal formidles?

hej igen, mange tak for alle kommentarerne. Jeg har rettet i min ansøgning og fået lavet en mere sammenhængende ansøgning. Jeg sætter den rettede version ind - vil i være sød at kigge på den igen og give mig mere feedback. Jeg påskønner virkelig jeres hjælp. Thanks alot! :slight_smile:


Mit navn er …, CPR-nr, og jeg søger hermed om optagelse på medicin-studiet på Syddansk Universitet Odense.

Der ligger store overvejelser bag valget af mit studie – nemlig medicinstudiet. Det, der tiltaler mig meget ved uddannelsen og jobbet som læge er bl.a. den kontinuerlige udvikling i faget – det, at der altid sker en ny udvikling er fascinerende samt tiltaler det mig også, at det er en livslang uddannelse: man bliver aldrig helt færdig, selvom man har sit eksamensbevis i hånden.
Udfordringerne, både på studiet og senere i livet er meget motiverende – det, at én dag aldrig er den samme, er en faktor, der tiltaler mig. Jeg er dog bevidst om de lange og hårde arbejdsdage samt tidspresset i faget, men efter mine erfaringer i det forløbne år virker det ikke afskrækkende på mig, tværtimod ser jeg det som en ekstra udfordring.
Fra barnsben har jeg inderligt ønsket at læse medicin og efter mine erfaringer er jeg kun blevet bekræftet endnu mere i, at medicinstudiet er præcis det jeg vil og jeg føler, at jeg har det, der skal til for at fuldføre studiet med et godt resultat.

På gymnasiet valgte jeg biologi og matematik på A-niveau samt kemi på B-niveau – specielt af inte-resse, men også fordi jeg gik målrette efter at blive optaget på medicinstudiet. Det er både den teoretiske viden samt den praktiske del af medicinstudiet, der tiltrækker mig og det er bestemt noget, som jeg gerne vil bruge mit liv på og for bl.a. at få et indblik i den akutte verden, hvor det er nødvendigt at bevare roen og overblikket har jeg tilmeldt mig til et førstehjælpskursus, som jeg skal til d. 17. marts 2007.

Efter min studentereksamen rejste jeg til Sri Lanka, hvor jeg var i praktik hos en læge, der havde en lille og primitiv klinik. Her fik jeg et rigt indblik i Sri Lankas sundhedssystem, og der er en væsentlig forskel på det danske system og Sri Lankas system; ja, det var lige fra metoden man bestiller tid til klinikkens hygiejne. På trods af, at det var en primitiv klinik, rummede den imponerende meget.
Personligt gav opholdet mig også meget; der var dage, hvor man var under et stort pres og her skul-le roen bevares – især, når man fik de verbale lussinger fra patienterne. November og december 2006 var en travl tid pga. ”Chikungunya virus epidemic” og det var en psykisk hård tid, hvor man skulle passe på, at man ikke bukkede under. Min viljestyrke og selvdisciplin var årsagen til, at jeg klarede den hårde tid, hvor jeg lærte at tilpasse mig de forskellige hårde situationer.
Opholdet på Sri Lanka har derudover forbedret mine engelsk kundskaber, som jeg ved kan gavne mig på medicinstudiet.
Efter mit ophold på Sri Lanka blev jeg ansat i hjemmeplejen i Sønderborg Kommune, hvor jeg havde ansvaret for 15 borgere. Her har jeg fået mange redskaber, som jeg vil være mig nyttig i mit studieforløb: Den personlige pleje samt den psykiske støtte og omsorg jeg har givet borgerne samt det, at jeg alene skulle klare borgere med forskellige former for fysiske og psykiske lidelser gjorde, at jeg blev mere selvstændig, moden og ansvarsbevidst og mine kommunikative færdigheder blev også styrket, da jeg skulle forstå og tilpasse mig forskellige mennesketyper – eksempelvis havde jeg en familie, der hverken kunne snakke dansk eller engelsk. Mine kommunikative færdigheder blev yderligere styrket, da jeg arbejder som vikar på en skole. Her arbejder jeg med børn og unge og da det er en anderledes aldersgruppe, skulle jeg kommunikere på et anderledes niveau – der er jo for-skel på om man taler med et 8-årigt barn, 16 årige pige eller en 70 årige ældre mand. Jeg har fået et anderledes indblik i den sociale sektor og er blevet god til at lytte og forstå forskellige typer mennesker.

Jeg har spillet badminton i 5 år, men stoppede pga. en skade. Selvom skaden stoppede mig som spiller, forlod jeg ikke sporten helt. Jeg blev træner for et begynder samt et øvede ungt hold. Træningen var frivillig og ulønnet og jeg elskede at lære andre børn og unge, hvad jeg havde lært. Her var det en anden social sektor, hvor samarbejde, ansvaret for andre og kommunikation var vigtig.

Mit højeste ønske er at læse medicin på SDU og dette besluttede jeg mig til efter åbent hus arrangementer, et informationsarrangement om medicin på SDU, da jeg gik i 3.g, samtaler med studievejledere samt forelæsninger på SDU. Jeg har derudover også fået et meget positivt indtryk af miljøet på SDU – et miljø jeg godt kunne tænke mig at være en del af.
Årsagen til, at jeg har SDU som 1. prioritet er den nye studieordning – modulordningen. At uddannelsen er delt op i moduler samt de tre spor synes jeg skaber en vigtig sammenhæng. Derudover tiltaler PBL samt, at der er eksaminer med jævne mellemrum, mig meget. Alt dette vil give en bedre læringsproces, hvor man får en meget dybere og mere overskuelig forståelse af stoffet og det vil passe mig meget.
Den faglige del på medicinstudiet, som jeg bl.a. erfarede ved forelæsningen på SDU samt efter at have læst jeres studieordning igennem, fortalte mig, at medicinstudiet er det jeg 110 % vil. Derudover har overfladisk kigget på de emner, der arbejdes med på studiets første del og det er emner, som finder jeg utrolig spændende.

Gennem mine erfaringer har jeg altså fået lagt et godt fundament, som jeg kan bygge videre på. Erfaringerne har forbedret mine sociale kompetencer og derfor har de også bestyrket mit valg endnu mere – et valg, jeg aldrig har været tvivl om, et valg for livet.
Jeg er klar over, hvad medicinstudiet kræver og indebærer - det er et hårdt og langt fag, men jeg ved, at de færdigheder jeg har erhvervet ved mine erfaringer nok skal hjælpe mig - både som studerende, læge og personligt. Min vilje og selvdisciplin, som blev bestyrket ved opholdet på Sri Lanka, min modenhed, ansvarsbevidst og selvstændighed, som blev forbedret i hjemmeplejen samt mine kommunikative færdigheder, der blev bestyrket både i hjemmeplejen og på skolen vil få mig gennem studiet – jeg har udviklet min medfødte tolerance og empati og jeg er blevet god til at forstå folks forskelligheder og alle disse færdigheder vil gøre, at jeg vil fuldføre medicinstudiet med et godt og positiv resultat – det er jeg 110 % sikker på.

Jeg håber at høre positivt fra jer og ser frem til en uddybende samtale.


Hvad synes i? Hvordan kan jeg gøre den endnu bedre? Igen mange tak for hjælpen.

[quote=“black_rosie23”:3s7egvej]hej igen, mange tak for alle kommentarerne. Jeg har rettet i min ansøgning og fået lavet en mere sammenhængende ansøgning. Jeg sætter den rettede version ind - vil i være sød at kigge på den igen og give mig mere feedback. Jeg påskønner virkelig jeres hjælp. Thanks alot! :slight_smile:


Her fik jeg et rigt indblik i Sri Lankas sundhedssystem, og der er en væsentlig forskel på det danske system og Sri Lankas system; ja, det var lige fra metoden man bestiller tid til klinikkens hygiejne. På trods af, at det var en primitiv klinik, rummede den imponerende meget.
[/quote]

Ovenstående skal nok omformuleres. Enten er der væsentlig forskel eller også er der EN væsentlig forskel. Men når du senere nævner flere, mener du nok førstnævnte? Desuden lyder det som om man bestiller tid til klinikkens hygiejne i næste sætning…

Held og lykke…

Oh ya… kan godt se hvad du mener. Det bliver rettet. Tak.

Andre med nogle kommentarer? Please.

Jeg syntes det er en god ansøgning. Helhedsindtrykket er godt. Kvantitativt er det helt fint, og kvaliteten er god… Nu er jeg jo ikke så erfaren med ansøgninger, men sådan ville min helt sikkert ud. Læs den igennem igen og igen, så puds sproget lidt af, så sidder den lige i skabet.
Held og lykke¨
Simon

Mange takker for al hjælpen… :slight_smile:

[quote]Der ligger store overvejelser bag valget af mit studie – nemlig medicinstudiet.[/quote] Det er vel indlysende, at det er medicinstudiet, du søger ind på. Skriv hellere: Der ligger store overvejelser bag min ansøgning om optagelse på medicinstudiet (på SDU).

[quote]det, at der altid sker en ny udvikling er fascinerende samt tiltaler det mig også, at det er en livslang uddannelse: man bliver aldrig helt færdig, selvom man har sit eksamensbevis i hånden. [/quote] Du skriver sådan set det samme to gange. Livslang uddannelse… man bliver aldrig helt færdig. Skriv hellere: det, at der hele tiden opstår ny viden om sygdomme og behandlinger fascinerer mig, ligesom det tiltaler mig, at det derved bliver en livslang uddannelse.

[quote]Jeg er dog bevidst om de lange og hårde arbejdsdage samt tidspresset i faget, men efter mine erfaringer i det forløbne år virker det ikke afskrækkende på mig, tværtimod ser jeg det som en ekstra udfordring. [/quote]Der bør vist være et punktum mellem MIG og TVÆRTIMOD

[quote]Fra barnsben har jeg inderligt ønsket at læse medicin og efter mine erfaringer er jeg kun blevet bekræftet endnu mere i, at medicinstudiet er præcis det jeg vil og jeg føler, at jeg har det, der skal til for at fuldføre studiet med et godt resultat.[/quote] Hvordan? Begrund!

Derud over synes jeg, at det er en rigtig god ansøgning. Der er som vanligt noget sprogligt og tegnssætningsmæssigt, som du klart skal rette op. Altså også ud over det, jeg har påpeget ovenfor. Din ansøgning er kvantitativt lidt vel lang, men det meste er alligevel relevant. Prøv dog at forkort lidt i den, hvis du kan. De, der sidder og læser ansøgningerne igennem, læser omkring 100 ansøgninger, og man går lidt kold på de lange af dem.

Jeg tror nu nok, at du vil få helt godt med point for ansøgningen, så hvis du samtidig har point nok for andre aktiviteter, kommer du såmænd nok til samtale.

Pøj pøj

Dr. Evil

Mange tak Dr. Evil for hjælpen. Jeg vil prøve at rette i den rent sprogligt og se om jeg cutte ned i længden.

Tak for de positive og optimistiske ord - jeg håber rigtig meget på, at jeg kommer til samtale. :slight_smile: