Motiveret ansøgning SDU - feedback ønskes

Hej!

Jeg sidder med en motiveret ansøgning til SDU. Er der nogle der lige har lyst til at kaste et blik på min udkast?

Her er den:

Evner som planlægning, overblik, at tage en beslutning og holde hovedet koldt i pressede situationer, mener jeg, er vigtige redskaber, som jeg kan udnytte i forbindelse med min uddannelse til læge.

Mit navn er Helle. Jeg er 24 år og min drøm er at blive læge. Jeg ansøger hermed om optagelse på det lægevidenskabelige studium ved Syddansk Universitet.

I 2001 blev jeg matematisk student med matematik og kemi på højt niveau. Allerede dengang fascineret af kroppens anatomi og fysiologi, men samtidig havde kemi også min interesse.

Efter endt studentereksamen valgte jeg at tage et halvt år til England for at arbejde som ufaglært hjemmehjælper på et plejehjem (OTM) (bilag 1). Målet med denne rejse var, at forbedre mine engelskkundskaber, samt at kvalificere og udvikle mig såvel fagligt som personligt til en videregående uddannelse.

På plejehjemmet var beboerne meget demente, og det var min opgave at skabe struktur og planlægge deres hverdag på bedst mulig vis. Her fik jeg erfaring med lange vagter, hvilket vil gavne mig som læge, fordi der vil være et stort arbejdspres og lange vekslende arbejdstider. På trods af dårlige arbejdsforhold og høje krav, var det vigtigt for mig at gøre mit bedste og blive der i den tid, jeg havde bestemt mig for. Jeg formåede at få det bedste ud af situationen og de midler vi havde til rådighed i samarbejde med de øvrige ansatte. For at få de bedste forudsætninger for at udføre jobbet så godt som muligt, deltog jeg aktivt i de kurser (bilag 2) såsom løftekursus og hygiejnekursus, der blev afholdt. Under opholdet indgik jeg i et samarbejde med de tilknyttede læger. Jeg var meget grebet af deres arbejde. Kombinationen af udredning, behandling, forskning m.m. tiltalte mig så meget, at jeg undersøgte medicinstudiet endnu nærmere.

Efter hjemkomsten fik jeg arbejde på et dansk plejehjem (bilag 3) og er fortsat tilknyttet som afløser.

Som nævnt er jeg meget interesseret i såvel matematik som lægevidenskaben. Derfor valgte jeg i september 2002 at starte på Kemi studiet (bilag 4) ved Københavns Universitet. Mit valg faldt på dette studie, da jeg ønskede at afprøve mine færdigheder i kemi på et højere niveau og da jeg på daværende tidspunkt ikke følte mig moden nok til et så hårdt studie som lægevidenskab. Studiet opfyldte ikke mine faglige forventninger, men det sociale, som gode holdkammerater og et godt studiemiljø fik mig til at fuldføre de første 2 semestre. Til gengæld gik det op for mig hvor meget jeg brændte for lægevidenskaben, og at det var dette jeg ville beskæftige mig med i fremtiden. Jeg har ikke fortrudt, at jeg startede, da jeg har lært meget om studieteknik og selvdisciplin, som jeg vil få meget gavn af i mit videre studieforløb hos Jer.

I september 2004 startede jeg på et 20 ugers kursus på Rønde Højskole (bilag 5). Jeg valgte at følge sygeplejelinien, som er studieforberedende til medicinstudiet, for at forbedre mine kvalifikationer til studiet. Vi blev undervist i anatomi, fysiologi, biokemi, hvilket var spændende og lærerigt. Dette gav mig et godt indblik i, hvad det var, jeg ville gå ind til. Og atter engang blev jeg bekræftet i, at jeg ville være læge. Desuden tog jeg frivilligt 12 timers førstehjælpskursus (bilag 6).

Dog blev jeg imod min forventning ikke kaldt til samtale i sommeren 2004. For at kvalificere mig yderligere til medicinstudiet og sikre min fremtid, valgte jeg at starte på sygeplejestudiet, og er fortsat der. Sygeplejestudiet har blot bekræftet mig i, at jeg virkelig brænder for lægevidenskaben. Fagene betager mig meget, men jeg mangler den fordybelse, som der er på medicinstudiet. Desuden stikker det meget i mig, når jeg er i klinik, hvor jeg ser lægerne udføre deres arbejde. Det er netop tidligere omtalte kombination af udredning, behandling og forskning, der interesserer mig, og ikke sygeplejen med fokus på plejen og omsorgen over for patienten. Studiet har gjort, at jeg nu besidder mange praktiske færdigheder, et godt klinisk blik og personlig psyke og styrke, idet jeg oplever og ser mange ting i klinikken. Disse ting vil jeg med store fordele kunne tage med mig videre til medicinstudiet. Derudover har jeg haft mange af de fag, som også indgår i de forskellige spor på medicinstudiet ved SDU. På baggrund af dette, mener jeg, at jeg har en god ballast til medicinstudiet, da det har givet mig et rigtig godt indblik i lægevidenskaben, og at jeg har et rigtig godt fundament, jeg kan bygge videre på hos Jer.

Jeg vil gerne læse på Syddansk Universitet, da jeg finder Jeres nye studieordning meget attraktiv, idet de jævnlige eksamener konstant sætter krav til den studerendes viden og formåen. Desuden finder jeg casearbejdet med analyse af symptomer og forslag til behandlinger meget spændende. Jeres fokus på kommunikation og patientkontakt tidligt i forløbet tiltaler mig meget

Jeg ved, at det ikke er et nemt studie, hvilket jeg bl.a. kan se ud fra Jeres målbeskrivelser til de forskellige fag. Jeg er klar til at arbejde hårdt og målrettet, fordi jeg brænder for lægevidenskaben, som jeg også har forsøgt, at få det til at skinne igennem i min ansøgning til jer. Ved at optage mig som medicinstuderende får i en topmotiveret studerende, der virkelig brænder for dette fag. Ligeledes får i en studerende, der er godt informeret om studiet ved at læse studieordningen og snakke med venner, der læser lægevidenskab hos jer.

Jeg glæder mig til at høre fra jer

I venlighedens tegn har jeg ændret din overskrift lidt… Velkommen til siden.

Jeg synes måske du virker lidt rodløs og som om du ikke rigtigt har gennemført noget, om du forstår? Jeg tænker er en 6årig uddannelse ikke for stor en mundfuld for dig? Det jeg mener er, at du måske skal prøve få ind at du normalt gennemføre de mål du sætter (hvis du gør det?). Men at dine studievalg med kemi ikke var det rigtigt og at sygeplejske kun var tænkt som et springbræt.

Men hvorfor gik du så gang med et andet studie? Kemi har vel om muligt et højere frafald end medicin. Det må gerne virke mere gennemtænkt.

Vigtig pointesr. Du ved med andre ord, hvad det vil sige at være studerende. Gennemførte du nogle eksamnier?

Sikre min fremtid…, så du tror ikke selv på du kommer ind? Lad det skinne igennem at du er den rette…

[quote]Jeg vil gerne læse på Syddansk Universitet, da jeg finder Jeres nye studieordning meget attraktiv, idet de jævnlige eksamener konstant sætter krav til den studerendes viden og formåen. Desuden finder jeg casearbejdet med analyse af symptomer og forslag til behandlinger meget spændende. Jeres fokus på kommunikation og patientkontakt tidligt i forløbet tiltaler mig meget

Jeg ved, at det ikke er et nemt studie, hvilket jeg bl.a. kan se ud fra Jeres målbeskrivelser til de forskellige fag. Jeg er klar til at arbejde hårdt og målrettet, fordi jeg brænder for lægevidenskaben, som jeg også har forsøgt, at få det til at skinne igennem i min ansøgning til jer. Ved at optage mig som medicinstuderende får i en topmotiveret studerende, der virkelig brænder for dette fag. Ligeledes får i en studerende, der er godt informeret om studiet ved at læse studieordningen og snakke med venner, der læser lægevidenskab hos jer. [/quote]
Viser du har sat dig ind i SDUs tilbud… :up:

En vinkel jeg savner er hvad du kan bidrage med hvis du bliver optaget, hvis du mener du kan bidrage med noget?

“Det er netop tidligere omtalte kombination af udredning, behandling og forskning, der interesserer mig, og ikke sygeplejen med fokus på plejen og omsorgen over for patienten.”

Jeg ville nok være noget forsiktig med den ovenstående kommentar - som læge vil du ikke kun beskæftige dig med utredning, behandling og forskning - du har også det overordnede ansvar for pasientens pleje og omsorg. Patienten skal også kunne græde ud på din skulder hvis det er det som trængs - en recept i hånden er ikke alltid det patienten ønsker - eller behøver…

Jeg læste også til sygeplejerske for at samle points til medicinstudiet, og det var noget interviewerne gik meget op i under samtalen - “hvorfor blev jeg ikke bare sygeplejerske i stedet for?” - så det er noget du skal være forberedt til at svare på!

I øvrigt ser det ud til at du har lavet en masse aktiviteter, og jeg kan godt forstå at du vil have det hele med - men måske skulle du strukturere og korte ned på din levnedsbeskrivelse - den er meget lang, og du gentager dig selv flere gange - det kan du nemt rydde op i ved at inddele i afsnit som hver omhandler et emne (1.uddannelse, 2.arbejdserfaring, 3.hvorfor vil du være læge, 4.hvorfor skal de vælge dig, 5.afslutning).

Hvis du får ryddet op i din levnedsbeskrivelse og, som frold siger, gør bedre rede for dit valg af uddannelsesforløp, vil alle de aktiviteter du har lavet virke mere relevant og øge dine chanser i bunken med ansøgninger :slight_smile:

Held og lykke med det!

Jeg er i det meste enig med Frold og rmoen01. Du kommer flere steder til at udstille din egen tvivl om hvad det rigtige valg er, og selvom du stadig tvivler (det er vel meget menneskeligt), må der ikke være nogen slinger i valsen i din ansøgning. Alle udsagn skal pege hen mod at aktiviteten sigter mod at kvalificere dig til medicin.

Det kan måske også være meget godt at tænke resultatorienteret; du gjorde sådan og sådan - helt konkret hvad opnåede du gennem den aktivitet som kvalificerer dig til medicin. Skriv det og intet andet. Fx omkring dit kemi studie; alle ved at det er sjovt og socialt at starte på uni, men det der er din force er at du har lært at studere, og det taler især til din fordel hvis du har bestået nogle eksamener (konkrete resultater…).

Det er vist allerede sagt, men du får brug for at koge levnedsbeskrivelsen meget ned. Du er godt på vej, bare sørg for at der ikke er noget fyldstof - hver enkelt sætning skal fremhæve dine kvalifikationer, og hvorfor du er den rette til medicin. Lycke til!

Tusind tak skal i ha´. Kan absolut godt se, hvad i mener. Man har det med at stirre sig blind, når man sidder så lang til med en ansøgning selv.
Derfor er det virkelig godt med denne hjemmeside. :smiley:

Nu har siddet og prøvet at forbedre min ansøgning efter jeres råd. Ikke nemt. Det har ikke lykkedes mig at strukturerer den som rmoen01 forslog, men det er da lykkedes mig, at forkorte den.

Er jeg på rette vej. Eller mangler der stadig meget endnu?

Her er den.

Evner som empati, planlægning, overblik, at tage en beslutning og holde hovedet koldt i pressede situationer, mener jeg, er vigtige redskaber, som jeg kan udnytte i forbindelse med min uddannelse til læge.

Efter endt matematisk studentereksamen i 2001 med matematik og kemi på A- niveau tog jeg et halvt år til England for at arbejde som ufaglært hjemmehjælper på et plejehjem (OTM). Målet med denne rejse var, at forbedre mine engelskkundskaber, samt at kvalificere og udvikle mig såvel fagligt som personligt til en videregående uddannelse.

Opholdet i England har betydet, at jeg er blevet mere selvstændig og har opnået gode kompetencer i at tale, læse og skrive engelsk. Denne kompetence vil uden tvivl lette forståelsen af engelske lærebøger, som indgår i studiet, såvel som eventuelle engelske forelæsninger. Desuden har jeg fået erfaring med lange vagter, hvilket vil gavne mig som lægestuderende og læge, da der vil være et stort arbejdspres og lange og skiftende arbejdstider.
Trods dårlige arbejdsforhold og høje krav, var det meget vigtigt for mig at gøre mit bedste og fuldføre opholdet. Jeg formåede at få det bedste ud af situationen og de midler vi havde til rådighed i samarbejde med de øvrige ansatte.

I september 2002 at startede jeg på Kemi studiet ved Københavns Universitet. Mit valg faldt på dette studie, da jeg havde været glad for kemi i gymnasiet og derfor ønskede at afprøve mine færdigheder i kemi på et højere niveau. Imod mit princip, om at opgive noget man først er startet på, gik det op for mig, at studiet ikke passede til mig, idet at jeg savnede noget, der havde direkte med mennesket at gøre. Jeg indså, hvor meget jeg brændte for lægevidenskaben, og at det var dette, jeg ville beskæftige mig med i fremtiden. Jeg fuldførte de første 2 semestre og bestod eksamenerne. Studiet har lært mig meget om studieteknik, selvdisciplin og om livet som studerende, som jeg vil få meget gavn af i mit videre studieforløb hos Jer.

Herefter har jeg målrettet arbejdet mig frem mod at blive optaget hos Jer. Derfor har jeg taget et 20 ugers kursus på Rønde Højskole (bilag 5). Her fulgte jeg sygeplejelinien, som er studieforberedende til medicinstudiet, for at forbedre mine kvalifikationer til studiet. Desuden tog jeg her frivilligt et 12 timers førstehjælpskursus.

Efter ikke at blive optaget i 2004 startede jeg på Sygeplejestudiet, for at kvalificere mig yderligere til medicinstudiet, og er fortsat der. Dette har blot bekræftet mig 100 % i, at jeg skal være læge.
På studiet har jeg haft mange af de fag, der indgår i de forskellige spor på SDU. Fagene betager mig meget, men jeg mangler den fordybelse, som der er på medicinstudiet. Derudover er det kombination af udredning, behandling, forskning og specielt kirurgien, der interesserer mig. Studiet har gjort, at jeg nu besidder mange praktiske færdigheder, et godt klinisk blik og personlig psyke og styrke, idet jeg oplever og ser mange ting i klinikken. Disse ting vil jeg med store fordele kunne tage med mig videre til medicinstudiet. På baggrund af dette, mener jeg, at jeg har en god ballast til medicinstudiet, da det har givet mig et rigtig godt indblik i lægevidenskaben, og at jeg har et rigtig godt fundament, jeg kan bygge videre på hos Jer.

Jeg vil gerne læse på Syddansk Universitet, da jeg finder Jeres nye studieordning meget attraktiv, idet de jævnlige eksamener konstant sætter krav til den studerendes viden og formåen. Desuden finder jeg casearbejdet med analyse af symptomer og forslag til behandlinger meget spændende. Og Jeres fokus på kommunikation og patientkontakt tidligt i forløbet tiltaler mig meget.

Jeg ved, at det ikke er et nemt studie, hvilket jeg bl.a. kan se ud fra Jeres målbeskrivelser til de forskellige fag. Jeg er klar til at arbejde hårdt og målrettet, fordi jeg virkelig bare vil det her, som jeg også har forsøgt, at få det til at skinne igennem i min ansøgning til jer. Ved at optage mig får i den rette medicinstuderende der er topmotiveret til at starte på en 6 årig kandidat uddannelse omend en livslang uddannelse.

Jeg glæder mig til at høre fra jer

Bare være hård. Hellere det, end jeg ikke kommer ind.

Tak for hjælpen

Hej

Jeg kan ud fra din ansøgning se at du har været optaget på 2 videregående uddannelser.
Jeg vil nødigt skuffe dig, men har du aldrig hørt om 3. gangsreglen?

Direkte kopieret fra sdu’s hjemmeside ang. optagelse:
Citat:
Har du tidligere været optaget på 2 videregående uddannelser uden at have afsluttet disse og søger om optagelse 3. gang, eller har du en kandidatgrad i forvejen, skal du søge om dispensation for ikke at blive stillet bagest i køen.
http://www.studieguide.sdu.dk/studieval … =2&id=2021

og

Har du tidligere været optaget på 2 videregående uddannelser uden at have afsluttet disse skal du dels overfor universitetet forklare, hvad der har fået dig til at afbryde de tidligere uddannelsesforløb dels redegøre for de overvejelser du har gjort dig omkring dit kommende valg af uddannelse.
http://www.studieguide.sdu.dk/studieval … =2&id=2022

Citat slut.

Med andre ord, der skal have været særlige forhold til stede, der har gjort at du har 2 uafsluttede videregående uddannelser, for at komme ind på en 3. uddannelse, og som regel bliver man kun optaget på et studie med ledige pladser, hvilket i dette tilfælde ikke er aktuelt.

Håber du har taget højde for dette.

Held og lykke

Har fået dispensation i SDU