Motiveret ansøgning til KU - Kritik påskønnes

Godaften, jeg har i de seneste dage siddet og bikset med min ansøgning.

Jeg hermed optagelse på medicinstudiet ved Københavns Universitet.

Jeg er matematisk student anno 2006, og min baggrund for at søge ind på medicin er interessen for et studie, der er i konstant udvikling, den faglige udfordring og med mennesket i fokus. Min store interesse for den naturvidenskabelige tilgang til en problemstilling vægter meget i mit valg af studie. Efter at have undersøgt medicinstudiet gennem studievejledere, åbent hus – arrangementer og deltagelse i enkelte forelæsninger kan jeg kun bekræfte mit valg. Den nye studieordning finder jeg tiltalende, da den har til formål at skabe sammenhæng mellem teori og praksis tidligt i studiet.
Det var derfor til stor skuffelse, da gennemsnittet i 2006 på kvote 1 steg betydeligt i forhold til tidligere år.
Et langt studie, der sjældent gennemføres til normeret tid, kræver stor disciplin og interesse er stadig mit mål. Jeg har i det sidste års tid haft en målrettet kurs for hvordan jeg bedst kunne kvalificere mig til medicinstudiet gennem kvote 2

Jeg har siden august måned arbejdet på et plejehjem, ca. 20 timer ugentlig, hvor jeg i den første periode blev oplært under supervision med henblik på at kunne fuldføre et arbejde, der indebærer selvstændighed og ansvar (D). Jeg har udført personlig pleje, fysisk såvel som psykisk, foretaget sårskift og diskuteret behandlingsformer for den enkelte beboer. Jeg har i de seneste måneder haft eneansvar for 4-6 beboer, der indebærer alt fra til påklædning til behandling af sår og observation af beboerens helbred. En beboers klage over smerter eller nedsat funktion i et organ vil kunne besvares allerede efter 1. semester på medicinstudiet. Øjeblikke som denne har klart været endnu en motivationsfaktor til at søge ind på medicin.
Arbejdet på plejehjemmet kan til tider være en stor udfordring, der kræver selvstændighed og ansvarlighed. Det har styrket min evne til at samarbejde på tværs af faggrupper, som sygeplejersker og fysioterapeuter.
Jeg har sideløbende arbejdet som lærer på en folkeskole og pædagogmedhjælper på den tilhørende SFO.(D) I dette job skal der vises omsorg på en anden måde i forhold til plejehjemmet. Her har jeg lært at bevare fokus i stressede situationer og tage ansvar.
Jeg har bevidst valgt at arbejde både på et plejehjem og på en folkeskole, da jeg på denne måde vil modnes bedst og udvikle min tolerance og empati med henblik på at forstå folks forskelligheder.
Dét at kunne arbejde med forskellige mennesker i forskellige sammenhænge er noget, der vil komme mig til gavn på medicinstudiet.
Jeg har samtidig afsluttet erhversøkonomi C, psykologi C (D)på enkeltfag og er i færd med at læse psykologi B og kemi B på VUC (FD) for at forberede mig på den akademiske udfordring og kunne gøre nytte af den erhvervede viden på medicinstudiet.
Jeg har siden august måned udført frivilligt arbejde for Læger Uden Grænser (10timer/ugentligt) (D), hvorigennem jeg har stiftet bekendtskab med medicinstuderende og læger. Dette har givet mig mulighed for at spørge ind til konkrete spørgsmål på medicinstuderet og lægegerningen.

Jeg føler, at de kvalifikationer, jeg har opnået siden studentereksamen, er relevante for det lægevidenskabelige studie, relevant erhvervserfaring, enkeltfag på VUC, frivilligt humanitært arbejde har vist at besidde den robusthed og viljestyrke, der kræves for at gennemføre studiet. Jeg mener ligeledes, at jeg vil egne mig som læge, da jeg har både oplevet og vist at kunne arbejde effektivt under pres, bevare fokus også gennem længere perioder og f.eks. tackle nyopståede problemer. Min motivation til at søge ind på det lægevidenskabelige studie er med andre ord en kombination af faglig interesse for de fag, der indgår i studieforløbet og et ønske om at helbrede syge mennesker.

på forhånd mange tak

blot en lille rettelse til sidste afsnit:

Jeg føler, at de kvalifikationer, jeg har opnået siden studentereksamen, er relevante for det lægevidenskabelige studie, og at jeg gennem relevant erhvervserfaring, enkeltfag på VUC, frivilligt humanitært arbejde har vist at besidde den robusthed og viljestyrke, der kræves for at gennemføre studiet. Jeg mener ligeledes, at jeg vil egne mig som læge, da jeg har både oplevet og vist at kunne arbejde effektivt under pres, bevare fokus også gennem længere perioder og f.eks. tackle nyopståede problemer. Min motivation til at søge ind på det lægevidenskabelige studie er med andre ord en kombination af faglig interesse for de fag, der indgår i studieforløbet og et ønske om at helbrede syge mennesker.

Det er ikke for at være påtrængende, men hvordan vil i bedømme min ansøgning?
Jeg har på bedste vis prøvet at efterleve “søg og du skal finde” ved at læse de mange ansøgninger herinde og de efterfølgende kommentar.
Men vil stadig blive meget glad for lidt respons.

Hej

En bedre opdeling i afsnit, jeg ved godt det koste plad’s men det ville gøre den nemmer læslig. Især dit midderste afsnit om din erhvervs erfaring er lidt rodet i strukturen.

DEt er meget optimistisk, for ikke at sige urealistisk!!!

Jeg ved ikke om det hjælper at rose studie ordningen, jeg ved godt at alle gør det stort set :?:

Held og lykke

en god levnsbeskrivelse,men der er rigtige mange af slagsen. Husk der er utallige mange oversygeplejersker der hvertår søger ind på medicin :slight_smile: . men hold humør op! Husk dog at fortælle lidt om dine fremtidige ambtioner som en videnskabsmand/kvinde altså hvad skal du bruge din uddannelse til!!!

For tiden kigger de meget på om en ansøger har et fornuftigt snit (9,0> kan danne et godt indtryk)

husk at rette de små stave fejl i din ansøgning. ellers fint skrevet.
held og lykke

Tak til jer begge to…

SKAP:
Jeg ville måske flytte
“Jeg har bevidst valgt at arbejde både på et plejehjem og på en folkeskole, da jeg på denne måde vil modnes bedst og udvikle min tolerance og empati med henblik på at forstå folks forskelligheder” længere op, så det bliver en indledning til mit afsnit om erhvervserfaring?
Eller vil du mene at der skal mere luft på “papiret”

SIMS:
Hvordan kan udvalget se mit gennemsnit, når de kun sidder med ansøgningen?

ja, du har ret for KUs vedkommende.Men søger du ind på SDU, AU så har dit snit en afgørende rolle.
held og lykke

Det ved jeg ikke! Du må prøve dig lidt frem.

Det jeg ville lave om, er din sætning om hvad du “kan” på 1.sem. Det er godt at vise at du gerne ville havde en større indsigt, og ikke kun nøjes med pleje og omsorgs delen af arbejdet! Du skal at dit arbejde har givet dig blod på “tanden” for at læse medicin. Du skal visen lidt indirekte at du ikke kun vil være Sosu eller sygeplesjeske!

Men ellers ikke tosset!

[quote]a, du har ret for KUs vedkommende.Men søger du ind på SDU, AU så har dit snit en afgørende rolle.
held og lykke[/quote]

Jeg ved ikke med AU, men på SDU passer det simpelthen ikke. De ser IKKE på snittet. De ser om det er over 8,0, og derefter er de flintrende ligegyldigt om du har 8,0 eller 0,1 under kvote 1 kravet.

Jeg takker for kritikken og vil prøve at redigere den en sidste gang, og poster den ind efterfølgende :slight_smile:

Endnu engang tak for gode råd.

Howra

Jeg har taget imod de givne råd og har nu revideret min ansøgning, der ser ud som følger:

Jeg hermed optagelse på medicinstudiet ved Københavns Universitet.

Jeg er matematisk student anno 2006 ”D”, og min baggrund for at søge ind på medicin er interessen for et studie, der er i konstant udvikling, den faglige udfordring og med mennesket i fokus. Min store interesse for den naturvidenskabelige tilgang til en problemstilling vægter meget i mit valg af studie. Efter at have undersøgt medicinstudiet gennem studievejledere, åbent hus – arrangementer og deltagelse i enkelte forelæsninger kan jeg kun bekræfte mit valg. Efter at have sat mig ind i den nye studieordning, hvor man bl.a. integrerer kurserne for at skabe en større sammenhæng mellem teori og praksis, er min interesse kun vokset yderligere.
Et langt studie, der sjældent gennemføres til normeret tid, kræver stor disciplin, målrettethed og ikke mindst interesse er stadig mit klare mål.

Det var derfor til stor skuffelse, da gennemsnittet i 2006 på kvote 1 steg betydeligt i forhold til tidligere år. Jeg har i det sidste års tid haft en målrettet kurs for hvordan jeg bedst kunne kvalificere mig til medicinstudiet gennem kvote 2.

Mulighederne for relevant erhvervserfaring er mange, jeg har derfor bevidst valgt at arbejde både på et plejehjem, på en folkeskole og i en SFO”D”, da jeg på denne måde vil modnes bedst og udvikle min tolerance og empati med henblik på at forstå folks forskelligheder.

Jeg har siden august måned arbejdet på et plejehjem, ca. 20 timer ugentlig, hvor jeg i den første periode blev oplært under supervision med henblik på at kunne fuldføre et arbejde, der indebærer selvstændighed, ansvar og et stort overblik. Jeg har udført personlig pleje, fysisk såvel som psykisk, foretaget sårskift og diskuteret behandlingsformer for den enkelte beboer. Jeg har i de seneste måneder haft eneansvar for 4-6 beboer, der indebærer alt fra til påklædning til behandling af sår og observation af beboerens helbred. Jeg har stiftet bekendtskab med Alzheimers, Demens, Parkinsson, m.m., og viden om den medicinske tilgang til sygdomme som disse har været endnu en motivationsfaktor til at studere medicin.
Arbejdet på plejehjemmet kan til tider være en stor udfordring, der kræver selvstændighed og ansvarlighed.
Jeg har sideløbende arbejdet som lærer på en folkeskole og pædagogmedhjælper på den tilhørende SFO, hvor jeg har haft ansvaret for min egen klasse.(D) I dette job skal der vises omsorg på en anden måde i forhold til plejehjemmet. Arbejdet har mig lært at bevare fokus i stressede situationer og styrket min indlevelsesevne hos andre mennesker.
Min erhvervserfaring har styrket min evne til at samarbejde på tværs af faggrupper, som fx sygeplejersker og fysioterapeuter.(Det kunne tænkes, at jeg som fremtidig skulle samarbejde med ingeniør, biokemiker og fysikere  er ikke sikker på denne linie?) Jeg er en samarbejdsvillig person, der gerne lytter til andre og bidrager på mange måder til fællesskabet. Mine nærmeste beskriver mig som en udadvendt og positiv person. Egenskaber, som jeg vil have gavn af på medicinstudiet.

Med henblik på forberedelse til den akademiske udfordring har jeg læst erhversøkonomi C, psykologi C ”D” på VUC og er i færd med at læse psykologi B og kemi B”FD”. Emner som sundhedspsykologi og psykopati i psykologi og organisk kemi i kemi har virkelig givet blod på tanden. Emner som jeg vil stifte dybere bekendtskab på medicinstudiet.
Jeg har siden august måned udført frivilligt arbejde for Læger Uden Grænser (10timer/ugentligt) (D), hvorigennem jeg har stiftet bekendtskab med medicinstuderende og læger. Dette har givet mig mulighed for at spørge ind til konkrete spørgsmål på medicinstuderet og lægegerningen.
Jeg mener, at de kvalifikationer, jeg har opnået siden studentereksamen, er relevante for medicinstudiet. Jeg mener ligeledes, at jeg gennem relevant erhvervserfaring, frivilligt arbejde og enkeltfag på VUC har vist min seriøsitet, modenhed og interesse for at gennemføre medicinstudiet. Jeg er klar over, at jeg går ind til et udfordrende, krævende og langt studie. Men jeg føler mig parat til at starte på et studie, som jeg vil tage som en positiv og lærerig oplevelse – både for mig selv og mine kommende medstuderende. Jeg vil gennem min interesse, disciplin og målrettethed gennemføre medicinstudiet med henblik på at blive en dygtig læge.

på forhånd mange tak for jeres gode råd :slight_smile: