Motiveret ansøgning til SDU. Kritik ønskes

Hej alle sammen

Her kommer så min ansøgning til SDU. Ville være taknemmelig for noget kritik.

På forhånd tak.

Der er flere grunde til, at det netop er medicin jeg vil læse. Min interesse for medicinstudiet og jobbet som læge startede i gymnasiet. Fag som biologi, kemi, fysik, matematik og psykologi interesserede mig alle meget, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg i min fremtid ville beskæftige mig med noget, hvori de førnævnte fag indgår. Det føler jeg, at jeg har fundet i medicin. Et studie, hvor det naturvidenskabelige og det menneskelige aspekt findes i skøn forening.
Samtidig har sygdomme i mange år interesseret mig meget. Hvordan opstår de?, hvordan udvikler de sig?, hvordan påvirker de det enkelte menneske?, hvordan diagnosticeres og helbredes de?. Alle spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil arbejde med i fremtiden.
Jeg er indstillet på at skulle bruge en stor del af de kommende år på studiet. Jeg er indstillet på, at jeg går ind til et studium og et efterfølgende erhverv, hvor det er nødvendigt med den nyeste viden, hvilket selvsagt kræver, at man konstant holder sig opdateret og videreuddanner sig. Det faktum, at der hele tiden opstår nye sygdomme, ny viden om kendte sygdomme og nye behandlingsmetoder finder jeg virkelig spændende.

Jeg har siden august 2006 arbejdet i en integreret daginstitution (vuggestue/børnehave) som pædagogmedhjælper. Dette job har modnet og givet mig utroligt meget. Jeg har lært en masse om andre mennesker og har været i et job, hvor man skal have respekt for og kunne tale med det enkelte menneske. Noget som også er nødvendigt for en læge og gavnligt for en studerende på et stort universitet og på et stort studium, hvor mange forskellige mennesker er samlet. Som pædagogmedhjælper har jeg ligeledes skulle tale med børnenes forældre/pårørende, hvilket en læge også skal kunne gøre med en patients pårørende. Det er vigtigt, at man som læge behandler både patient og pårørende med dyb respekt for dets person, og dette ser jeg, at man også uddannes i på studiet og skal beherske efter det tolvte modul. Jeg mener, at jeg det er en af mine spidskompetencer og den er absolut ikke blevet mindre gennem mit arbejde som pædagogmedhjælper.
Den 5/2/07 var jeg i ”praktik” på Medicinsk Gastroenterologisk afdeling på Herlev Hospital. Dette ophold styrkede helt klart min opfattelse af, at det jeg vil er at læse medicin og efterfølgende blive læge. Jeg fik et godt indblik i, hvordan en dag kan forløbe for en læge, og besøgte både skadestuen, ambulatoriet og selve mave-tarm-afdelingen. Jeg så hvordan man som læge skal beherske mange ting, såsom patientkontakten, diagnosticeringen og behandlingen. En ting, der overraskede mig, var den forholdsvis store mængde papirarbejde/administration, som skulle laves af lægerne. Det var egentlig ikke noget, som jeg havde tænkt over. Men det var yderligere et plus i min bedømmelse af faget. For hvis man kan tage det menneskelige og det naturvidenskabelige og så krydre det med noget administrativt så virker det perfekt for mig.

Studieordningen på SDU tiltaler mig. Jeg finder Jeres modulordning vældig spændende og synes det virker smart med 8 ugers undervisning og derpå en modul-eksamen. Det giver god samling over og føling med stoffet. At hvert modul samtidig berører mindst to af de tre hovedspor giver en dejlig sammenhæng i det man laver og man føler at det biomedicinske, det akademiske og det fra professionssporet kobles til hinanden.
Jeg kan lide Jeres princip om livscyklus som udgangspunkt for studiet i modul B1 i forbindelse med basal cellulær biologi
På VUC har jeg læst fagene samfundsfag på C-niveau og psykologi på B-niveau. I psykologi har jeg beskæftiget mig med sundhedspsykologi, herunder psykens betydning for sygdomme og menneskets velbefindende (eller mangel på samme) generelt. Dette område interesseret mig meget, og jeg finder det utrolig spændende, at det ikke blot er biologien, men også psykologien, som har betydning for, hvordan vi har det. Dette vil jeg gerne arbejde videre med, og jeg ser, at bl.a. modul B3 giver mig mulighed for dette.
I gymnasiet havde jeg kemi og matematik på A-niveau og især førstnævnte vil uden tvivl være en fordel for mig på studiet. Dette gælder ikke mindst det ved femte modul hvor kemien rigtig berøres.

I foråret 2006 tog jeg et 15-lektioners kursus i engelsk på EEC sprogskole. Der var flere formål med kurset. Det ene var at forbedre mit engelsk med henblik på den kommende studentereksamen. Det andet var at forbedre mit engelsk med henblik på medicinstudiet, idet jeg ved, at en stor del af bøgerne på studiet er på engelsk. Resultatet var klart. Jeg hævede min mundtlige eksamenskarakter fra 6 til 9, og føler klart, at mine kompetencer inden for sproget er steget mærkbart. At jeg tog kurset, viser også, at jeg rigtig gerne vil medicinstudiet.
I forbindelse med mit arbejde som pædagogmedhjælper har jeg også taget et 12 timers førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Det var meget spændende og i kurset var der også berøring af anatomi og fysiologi, hvilket jeg fandt vældig interessevækkende. Man hører ofte om at nu faldt A om med hjertestop på X-gade. Men hvad var det egentlig der skete i kroppen på A. Hvorfor stoppede hjertet? Og hvilke fysiologiske/anatomiske mekanismer medførte at det lykkedes B at genoplive A. Kurset gav mig yderligere lyst til at læse medicin og dermed få en større viden om ting som førnævnte.

At man er færdig med sin uddannelse efter bachelor- og kandidatdelen er en sandhed med modifikationer. Selvfølgelig er man blevet BSc.med. og cand.med. Men man er dermed ikke færdig med at uddanne sig. Det varer ved indtil man indstiller karrieren.
På nuværende tidspunkt er pædiatri mit klare ønske som speciale, når den tid forhåbentlig kommer. Jeg finder området utrolig interessant, og det er der flere grunde til. For det første er jeg gennem mit arbejde som pædagogmedhjælper blevet meget interesseret i arbejdet med børn, og har også udviklet en stærk evne til kommunikation med dem. Dette er vigtigt at kunne, da man selvfølgelig ikke skal tale på samme måde til en 4-årig, en 18-årig og en 60-årig.
For det andet er området alders- og ikke organdefineret ville gør det til et dejligt bredt fag, hvilket tiltrækker mig meget.
Jeg tror jeg vil finde det utrolig spændende at skulle arbejde som pædiater. Når man har med børn at gøre, er vellykket kommunikation måske det allervigtigste, hvis patienten skal komme ud af forløbet med tilfredshed og glæde. Det vil jeg gerne forsøge at opfylde. Samtidig er der en masse forskellige sygdomme inden for området, og der vil være rig mulighed for at skulle forebygge, diagnosticere og helbrede alverdens ting og sager.
Men man ved jo aldrig om min forhåbentlig kommende tid på Campus ændrer min holdning. Først og fremmest vil jeg dog gerne læse medicin.

Jeg synes din ansøgning er god og jeg synes du har fået det med der skal med. Du kan af gode grunde ikke tilfører flere aktiviteter på din ansøgning da du jo næsten lige er blevet student.

Jeg håber for dig. Held og lykke!