Motiveret ansøgning!

Hej alle der gav en hjælpende hånd med at ‘få hul på bylden’ til igangsættelse af min motiveret ansøgning, gennem mit sidste indlæg ‘jeg skal bare ind i år’…
Jeg har her til aften skrevet lidt, som jeg håber at nogle har lyst til at kigge på… Den er virkelig indbegrebet af en klade! Og der er helt sikkert både stave- og grammatiske fejl, men jeg har pt. ‘firkantede øjne’, og sender den afsted nu og så må jeg tage skraldet senere :slight_smile:
Kom med masser af kontruktiv kritik!

På forhånd mange tak!
Trine

Jeg er nu efter 4 års målrettet udforskning af lægevidenskaben ikke et sekund i tvivl om, at det er dette studie samt virke, jeg skal beskæftige mig med resten af mit liv.

Jeg rejste i 2002/03 et år til Melbourne, Australien som udvekslingsstudent gennem Rotary International. Det at stå på egne ben i en så tidlig alder og samtidig være ambassadør for såvel Rotary som for Danmark, udviklede mig utrolig meget som person. Opholdet gjorde mig samtidig ansvarsfuld, moden og ambitiøs og gav mig venner for livet samt et netværk af mennesker i alle verdens lande. Skæbnen ville derudover at jeg kom til at bo hos en lægefamilie, som allerede på dette tidspunkt vækkede interessen for lægegerningen betydeligt.

Jeg besluttede efter året som udvekslingsstudent at tage International Baccalaureate (IB) idet jeg mente at mine erhvervede engelskkundskaber var nyttige i en globaliseret verden og ikke mindst i forbindelse med engelsksproget læsesupplement på medicinstudiet. Min store interesse for naturvidenskaben gjorde desuden at jeg valgte biologi på højt niveau og derudover skrev mit Extended Essay i faget. Jeg følte at jeg efter IB var rustet til en lang videregående uddannelse. Dette især grundet de to uddannelsers semilære eksamensformer som bl.a. ikke tillader nogen form for hjælpemidler.
Efter endt eksamen supplerede jeg matematik B-niveau som komprimeret GSK sommerforløb, og tog derefter med min daværende kæreste på 4 mdr. oplevelsesrejse til Fiji, New Zealand og Australien.
Direkte efter hjemkomsten påbegyndte jeg et 1 ½ mdr. kursus i ’generel sygepleje af ældre’ hvorefter jeg blev fuldtidsansat på plejehjem. Gennem de 4 mdr. jeg arbejdede med de ældre blev jeg meget selvstændigt arbejdende og ikke mindst ansvarsfuld, idet jeg primært havde aftenvagter med alene ansvar for 9 beboere. Det var en meget lærerig periode som jeg ikke ville have været foruden, idet den udviklede mig betydeligt og samtidig gav mig god indsigt i primærsektoren.
Jeg blev uddannet samarit gennem Dansk Røde Kors i juni 2006 og har siden deltaget i flere spændende og lærerige vagter rundt omkring i landet. Den teoretiske del af samaritter-undervisningen, samt vores defilibratorkursus blev gennemgået af en uddannelseslæge, hvorimod den praktiske undervisning foregik med en falckredder. Det akutte har altid interesseret mig, især fordi jeg i forbindelse med min fars arbejde, som falck-redder gennem 20 år, har været med på døgnvagter på akut- og lægeambulancen flere gange.

Jeg søgte ind på medicin på KU, SDU og i Aarhus sidste år. Dog velvidende at jeg desværre ikke ville nå at bestå adgangskravet Fysik B niveau inden 1. juli. Jeg tog dog dette fag senere, ligeledes som komprimeret GSK sommerforløb.
Da jeg ikke blev optaget på medicin besluttede jeg at forsøge mig med sygeplejerskeuddannelsen, og påbegyndte som fjernstuderende i september 06. Jeg havde kæmpe interesse for især de naturvidenskabelige fag og befandt mig godt på studiet, men følte ikke at min teoretiske nysgerrighed blev dækket tilstrækkeligt, ligesom det faglige synes at mangle dybde i forhold til mit akademiske temperament. Da jeg midt i 1. semester kom i klinisk praktik på en kirurgisk afdeling, blev jeg helt overbevist om at jeg ville være læge og ikke sygeplejerske, bl.a. fordi lægernes ansvars- og kompetenceområder tiltalte mig betydelig mere.

Sygeplejestudiet gav mig et godt vidensgrundlag i forhold til sundhedssektoren, de forskellige faggrupper og specialer, samt en god baggrund for at kunne sætte sig ordentligt ind i lægevidenskabens studieordninger på de tre universiteter. Da jeg ved siden af fjernstudiet havde fuldtidsjob på en skole for fysisk og psykisk handicappede børn, blev jeg nødsaget til at udvikle en særdeles god selvdisciplin. Denne gjorde at jeg måtte organisere og tilrettelægge min fritid og mit studie nøje for at have et socialt liv ved siden af. Jeg var til sidst utrolig glad for at det lykkedes mig, og er desuden helt overbevidst om at denne evne vil være en kæmpe fordel for mig, på et så krævende og langt studie som medicin.
Af ovenstående grunde mfl., besluttede jeg at færdiggøre 1. semester samt at gå til eksamen i fagene anatomi, fysiologi og biokemi samt mikrobiologi, idet jeg beherskede fagene og mente at et generelt kendskab til disse kun ville være en fordel på lægevidenskab.
Jeg bestod alle fag samt semestret (pt. ren profeti herfra ;o))
Som tidligere nævnt var jeg, ved siden af studiet, ansat på fuld tid gennem 6 mdr. på en skole for psykisk og fysik handicappede børn med svære indlæringsvanskeligheder. Dette arbejde var ikke kun fantastisk givende, det var ligeledes meget lærerigt i form af et bredt kendskab til forskellige handicap samt et tæt tværfagligt samarbejde med bl.a. psykologer, talepædagoger, ergo- og fysioterapeuter.
*Frivilligt arbejde på et hospital i Australien (3.mdr)

(Disse korte beskrivelser af studieordningerne vil jeg sætte ind i de tre ansøgninger til hvert universitet og på den måde prøve at målrette ansøgningerne en smule.)

SDU:
Studieordningen på SDU er god fordi de tresporede forløb opdelt i biomedicin, akademiker og profession. skaber dybde og fokus i hvert enkelt spor, men samtidig bredde og sammenhæng idet de kører parallelt uddannelsen igennem. Hermed undgås for skarpe opdelinger og der gives plads til en langsigtet sideløbende personlig og faglig udvikling. Opdeling i moduler er ligeledes et plus mener jeg, idet hvert modul igen søger mod en bred tværfaglig sammenhæng, i modsætning til den traditionelle slaviske gennemgang af stoffet.

KU:
Studieordningen på KU er god fordi der lægges vægt på en bred sammenhæng, især på anden del i form af de integrerede organkurser hvor der ses tværfagligt på organsystemerne med henblik på
anatomi, biokemi, fysiologi og paraklinik. Det tværfaglige finder jeg vigtigt, da man ved at lære om organismen som en helhed, senere vil kunne foretage helhedsbetragtninger af mennesket i forebyggende og behandlende henseende, som færdiguddannet læge. Studieordningen prøver ligeledes at integrere teori og praksis tidligt i forløbet, hvilket jeg anser som et stort plus.

AU:
Har ikke fundet en studieordning fra Århus endnu…

Jeg håber, at du er blevet lige så overbevist gennem din læseproces, som jeg er blevet det gennem min lærings- og erfaringsproces, om at lægevidenskab er det helt rette studie for mig.

Hej.

Jeg synes, det er en god mot ansøgning, du har skrevet!
Jeg synes bare, at du mangler at samle tråderne til sidst; altså en form for konklusion.
Prøv at undgå sådan noget som “Som jeg tidligere nævnte”, da det ikke bliver ret flydende.
Men pøj pøj :smiley:

Er SDU din 1.prioritet.?

Man sender jo kun en motiverede ansøgning, så kan ikke helt forstå dit sidste punkt. Jeg synes hellere ikke at du bør have smileys i din ansøgning. Men ellers synes jeg at det er meget relavant en del af det du skriver. Bare pas på at du ikke kommer til at skrive for meget fylsdtof. De er interesseret i hvorfor du vil være læge. hvorfor du skal vælges frem for de 2000 andre ansøger der er mindst ligeså gode. hvad gør dig så nik på dette studie. Men som sagt ellers er den meget god, jeg mangler dog bare en eller anden form for en afslutning.

MVH Pham, studmed :smiley:

lyt ikke til tpham07 han er en bitter mand som ikke selv formår at blive optaget på medicin.

Til Tossen.

Jeg er ked af at du føler det sådan, men jeg er faktisk optaget på studiet… Jeg har selv været igennem kvote 2 delen med motiverende ansøgning, så derfor ved jeg hvad jeg taler om, og hvad de evt kunne finde på at spørge om til samtalen!!!
Jeg troede at denne side var til hjælpe kommende kollegaer / medstuderende, deraf den konstrutive kritik.

MVH Pham, studmed :slight_smile:

PS. Jeg er en kvinde :wink:

Så skal du øve dig i aat hjælpe! Du bliver nød til at forklare hvad de forskellige ansøgere kan gøre med deres ansøgninger i stedet for bare at kritisere dem. Du skal være konstruktiv i din hjælp! Hvad kan Sjant’en bruge din kritik til hvis du ikke kommer med noget konstruktivt?

“Den sælger ikke. Du har alt for meget urelevant stof med. Det jeg vil kalde fyldstof. Jeg er mere interesseret i at vide hvorfor du vil være læge. Hvad har du oplevet i dit liv, der gør at du er så sikker på at med er dig. Hvorfor skulle studiet lige præcis vælge dig frem for de 2000 tusinde ansøger… Du skal sælge dig selv meget mere. Du må på ingen måde fremstå som om du tvivler, for så kører de på det under samtalen. Jeg ved at du meget gerne vil ind i KBH, men det virker forkert at skrive det på tilsidst, med mindre at du kun har søgt i Kbh. Du skal jo tænke på at alle studiesteder læser den. Hvorfor skulle Århus give dig en chance, hvis du allerede kun vil KBH. Hvorfor skulle Odense indkalde dig til samtale… Så hellere skrive a la at du håber at din M.A. har vakt deres interesse og ser meget frem til at høre fra dem.
Det er bedre at have flere kort at kunne spille med. Så hellere når du er blevet tilbudt 2 eller 3 steder at takke nej og sige ja til ønskestedet.”

“Du skriver den klassiske. At du gerne vil have et job der gør at du kan hjælpe andre. Jamen så bliv dog hjemmehjælper eller pædagog. De hjælper jo også andre mennesker… Det jeg fisker efter er mere uddybelse.”

Jeg er dybt uenig med dig i om hvor vidt der skal fokuseres på studiet eller jobbet som læge. Det er jo trods alt en studieplads der søges så det må ligesom være det der er det primære!

Med venlig hilsen Tossen!

Hej Trine.
Undskyld at dette går ud over din side…
Uanset hvad håber jeg at du kunne bruge min kritik. Ellers vil jeg bare ønske dig held og lykke. Husk at holde fanen højt :smiley:

Til Tossen.
Hvad du måske ikke ved er at Sjanten og jeg er gamle kollegaer fra Forsvaret. Han bad mig om at kritisere den. Jeg har efterfølgende snakket med ham, og han ser ingen problemer i min kritik. Jeg mener ikke at der er noget galt i at være hård overfor en god, gammel ven. Jeg har trods alt selv prøvet det og er kommet ind, så derfor mener jeg at jeg gør ret i min kritik. Er du stadig i uenig med mig, så synes jeg at du skal lade det blive ved det og bare komme videre. To mennesker er ikke ens, og det samme er deres synspunkter heller ikke.
Ellers er der ikke andet tilbage og ønske dig en god søndag.

Hilsen
Pham

Jeg synes du skal prøve at holde en lidt anden tone herinde. Du har ingen baggrund for at skrive hvad du skriver (du aner intet om vedkommende) og desuden er kommentaren fuldstændig uproduktiv i forhold til trådstarters spørgsmål.

Det er okay ikke at være enig i andres posts men kommentarer som ovenstående hører ikke til i en tråd der omhandler kritik af en motiveret ansøgning.

Jens