Motiveret Ansøgning

Jeg tilslutter mig de mange andre og vil også meget gerne have kritik på min Mot. ansøgning.
på forhånd tak for hjælpen.


I skal vælge mig til medicinstudiet, fordi I er garanteret en engageret og seriøs studerende.
Jeg har i flere år været meget interesseret i lægevidenskaben, menneskets anatomi, de biologiske processer og sundhed. Jeg har altid været meget målrettet med de ting jeg har foretaget mig. I gymnasiet satte jeg store krav til mig selv, og det vil også gælde på et videregående studie. Jeg er sådan indstillet, at jeg prøver at opnå så gode resultater som muligt. Jeg stræber altid efter at nå længst muligt, og når som regel et godt stykke over gennemsnittet.

Da jeg valgte gymnasial studieretning forfulgte jeg i første omgang min store interesse for musik og sprog, hvilket også her afspejler sig i mine karakterer. Jeg blev dog klar over, at det ikke skulle være her, min fremtid skulle ligge, men at jeg skulle holde det på hobbyplan. Da jeg samtidig fik større interesse for de naturvidenskabelige fag, blev det naturligt for mig, at søge dybere ind i disse områder. Jeg valgte bl.a. at hæve niveauet i biologi, da muligheden bød sig. Jeg valgte naturligvis, at gennemføre den linje, jeg var påbegyndt, og søgte, at opnå de bedst mulige resultater. Jeg var da godt klar over, at jeg skulle læse suppleringsfag efter gymnasiet for at få adgang til medicinstudiet, men jeg ser de opnåede resultater og erfaringer, som en styrke. Jeg er bl.a. med min sproglige baggrund i stand til at læse faglitteratur og diskutere på flere sprog.

Jeg føler at jeg er klar og godt rustet til at påbegynde et langt og krævende studie. Jeg er klar over det kræver hårdt arbejde og meget forberedelse at læse på universitet, men jeg mener, at eftersom jeg har læst suppleringsfag på DTU i Lyngby, har jeg fået en fornemmelse for, hvordan det vil blive på et egentlig studie, da der lægges vægt på, at det er op til den studerende selv at få noget ud af undervisningen.

Sideløbende med gymnasiet arbejdede jeg i Super Brugsen, hvilket dels har givet mig erfaringer i omgang med andre mennesker, dels har lært mig at være ansvarlig for et forretningsområde. Jeg mener, at disse erfaringer både kan komme mig til gode i samarbejde med andre studerende og når det gælder om at overholde terminer, og det har givet styrket min selvstændighed.

For at få personlige erfaringer fra plejeområdet har jeg fået arbejde på et plejehjem som ufaglært sygehjælper. Jeg ser det som en god mulighed for at få lidt indsigt og erfaring i, hvad det er for en verden der venter under og efter studiet. Jeg er af den opfattelse, at det er en stor fordel, at have prøvet forskellige funktioner på egen krop. Jeg har også været i en uges erhvervspraktik på Herlev Hospital i 2009 i gymnasietiden. Her var jeg med en anæstesilæge rundt på dagkirurgisk afdeling. Selv om det var kort tid, gav denne uge mig et vist indtryk af, hvad arbejdet som læge indebærer med prækonsultationer, journalskrivning og andre praktiske ting. En enkelt dag var jeg med rundt på intensivafdeling, og begge afdelinger gav mig en god og realistisk opfattelse af hvad et arbejde som læge består af. Alt i alt gav det mig kun mere blod på tanden og mere lyst til at vælge medicin som studie.

I gymnasiet blev jeg dybt fascineret af at lære om de biologiske og kemiske processer i kroppen, og det gav mig yderligere inspiration til at søge længere ind i emnet. For nuværende kunne jeg godt tænke mig, at sætte mig mere ind i neurologi, men kontakten med hospitalsverdenen har også skærpet min interesse for pædiatri. Jeg er dog helt klar over, at meget kan ændre sig i løbet af studietiden.
Udsigten til at komme til at arbejde i et målrettet studiemiljø med emner, der virkelig har min interesse, er en stærk drivkraft. Jeg håber derfor, udvalget vil imødekomme min ansøgning

Jeg ville nok slette det med SuperBrugsen. Vi har alle haft fritidsjob.
Uddyb de mere relevante ting mere, altså det med dine jobs i sundshedsektoren. Fokuser på hvorfor du gerne vil være medicinstuderende mere. Og læs så korrektur, for sevans. Kryds og bolle har aldrig skadet.