Motiveret: håber på den sidste eksperthjælp - U are the best

Hej allesammen, og pøj pøj til jer andre der oz sidder med den motiverede til torsdag… :wink:

Jeg håber der er nogen ildsjæle der har overskud til at tage et kritisk sidste blik på min ansøgning (KU) . Alle kommentarer er meget velkommende…

Jeg altid haft interesse for natur- og sundhedsvidenskab, og gennem en tilværelse med kronisk atopisk eksem, har jeg fået indsigt og interesse i den medicinske verden, specielt indenfor dermatologien. At være patient på hospitaler og i det private har givet mig indlevelsesevne i forhold til de patientsituationer, man som læge står overfor samt et vist kendskab til behandling med medicinske præparater, især glukokortikoider, som fx steroidcremer.

I perioden august 1998 – December 2002 tog jeg uddannelsen som flymekaniker (D). Der var det min interesse at arbejdede med fejlsøgning og problemdiagnostik. Under uddannelsen blev jeg klar over, at det var lægevidenskaben jeg ville beskæftige mig med, dog besluttede jeg først at gøre den igangværende uddannelse færdig. Praktikken i forløbet foregik fortrinsvis som selvstændigt arbejde, hvilket gjorde, at jeg udviklede mit overblik og min ansvarsbevidsthed.

Umiddelbart efter mit svendebrev startede mine bestræbelser på at blive læge. Først tog jeg HF med matematik, fysik og kemi på B niveau (D), som jeg afsluttede i 2005, og kom via kvote 1 direkte ind på lægevidenskab i Odense. I fire måneder under forløbet assisterede jeg yderligere i et træningsforsøg på Rigshospitalet, to timer dagligt, 5 dage om ugen (D). Forsøget var underlagt PhD stud. Thorbjörn Åkerström og indbefattede anlæggelse af venflon, biopsiprøver, MR scanning mm.

I september 2005 startede jeg som tidligere skrevet på medicin studiet i Odense (D Mine studier var gennem hele forløbet desværre hæmmet af mange besværligheder, der på grund af min mors kroniske sygdomsforløb til sidst resulterede i at jeg var nødt til at flytte permanent tilbage til København, og i starten af 2006 selv afslutte mit uddannelsesforløb i Odense (D)
På trods at dette har studierne i molekylær- og strukturel biomedicin, med bl.a. F. Genesers ”Histologi – på molekylærbiologisk grundlag” og F. Bojsen-Møllers ”Bevægeapparatets anatomi”, givet mig en faglig ballast og et kendskab til studiemetoder på universitet. Desuden har faget dissektion givet mig en praktisk erfaring i menneskets anatomi. Jeg har derudover udarbejdet en faglig opgave om Barret’s syndrom og oesophagus adenocarcinom som en øvelse i at skrive videnskabelige værker (D).
Jeg har desuden gennemført FADL kursus, der indeholdt udvidet førstehjælpskursus (D). Mine følgevagter havde jeg på OUH Akut Modtageafsnit C7, hvor jeg fik indblik i hospitalsverdenens daglige gang.

Gennem min tid i Odense indså jeg at det er afgørende for mig at blive læge, og derfor vigtigt igen at komme i gang med studiet så hurtigt som muligt. Jeg påbegyndte derfor arbejde indenfor sundhedssektoren allerede i april 2006 (FD). Især gennem mit arbejde som hjemmeplejer har jeg kunnet viderebygge min erfaring fra FADL og derved drage stor nytte af samarbejdet med sygeplejerskerne (D). Gennem arbejdet fik jeg prøvet kræfter med sygdomme som sclerose, diabetes, cancer, paretiske og paralyserede patienter.
Jeg har desuden valgt at tage matematik A niveau på HF enkeltfag fra august 2006 - juni 2007 (FD).

Fra december til marts 2007 har jeg, for yderligere at kvalificere mig til studiet, arbejdet som frivillig for Sankt Nikolaj tjenesten (D). Her har jeg arbejdet med telefoniske og personlige samtaler med mennesker fra forskellige samfundslag. Det har været meget lærerigt at arbejde med bl.a. psykiske sygdomme som skizofreni, psykose og bipolar affektiv lidelse med kommunikation og vejledning som fokus. Ligeledes har jeg i februar 2007 påbegyndt arbejdet som frivillig i Ronald McDonald Huset ved Rigshospitalet (FD) med syge børn primært i alderen 0 – 10 år. Jeg er således i færd med at erhverve mig kendskab til sygdomsforløb og behandlingsmetoder til mange svære lidelser som leukæmi samt lever- og hjertesygdomme. Endvidere giver dette mig en vis indsigt i forskelligheden i børns og forældres måder at takle kritisk sygdom på.

Jeg mener at vide, hvad jeg går ind til, og er således fuldt ud indstillet på et langvarigt og krævende studium – det er jo det, jeg har stræbt efter i de sidste fire år.

BenjaBob

hov… har selv opdaget “…Odense (D Mine…” er rettet “…(D). …”