Mulighed for at give medicin uddannelsen et personligt præg?

Hejsa,

Så vidt jeg kan læse mig frem til er medicin-uddannelsen meget statisk opbygget, dvs. undervisningen stort set er planlagt fra dag 1 til man er færdiguddannet kandidat. Selvfølgelig må det være således, når uddannelsen har til formål at uddanne læger som skal besidde bestemte faglige kvalifikationer. Dog vil jeg spørge, om der er mulighed for i et mindre omfang at præge sin uddannelse? Kan man fx få meritoverført fag som “sundhedsøkonomi” fra Folkesundhedsvidenskabsudd. eller “pædagogik”?

No one knows??? :frowning:

Hvis du læser på SDU, så skal du i løbet af 1. del have 2 valgfrie fag, af minimum 30 timers varighed. Der vil jeg mene du kan få merit, men ellers er det jo ikke fag der er særligt relevante for medicinstudiet.
Hertil skal så også siges, at dette er på den gamle studieordning. Jeg ved ikke om man stadig har elektive fag på den nye.

På panum kan du i løbet af hele din uddannelse til læge, selv præge din uddannelse på 3 områder:
OSVAL1, som du laver på bachelordelen, er en Obligatorisk Selvstndig VALgfri opgave, som er en skiftlig opgave. Ligeledes er der på kandidatdelen en OSVAL2, som er lidt større målt i vejledertimer og eget tidsforbrug.
Endelig er der VKO, som står for valgfrit klinisk ophold, der har en varighed af 4 uger skemalagt til 11. semester, hvor nogle f.eks. kører ambulance i en periode og får det overført, mens andre arrangerer klinikophold på Hamlet, i f.eks. Indien eller Kenya. Desuden kan teoretiske kurser overføres som vko. Det kan være f.eks. topemedicinsk kursus eller sexologikursus, som KU tilbyder, men i princippet kan det være alle kurser, som har et indhold relevant for lægeuddannelsen og på et niveau svarende til kandidatuddannelsen.
Umiddelbart ville jeg derfor mene, at det er muligt for dig, at få merit for et kursus fra folkesundhedsvidenskab som et fire-ugers VKO, hvis du kan agumentere fo relevansen.

Det er absolut umuligt. VKO skal afholdes efter 9. semester.

Sorry. Rune har delvist ret. På ny ordning skal man nemlig være bachelor, før man kan afvikle VKO. Dvs. efter 6. semester. (Jeg har selv fået godkendt et VKO-ophold fra sommerferien imellem 6. og 7. semester.)
Det skal dog ikke forhindre en i at søge dispensation hos studienævnet om meritoverørsel fra tidligere relevante kurser, når man er blevet bachelor. Det kan jo være, at det giver pote. Spørg eventulet studievejlederne herom.

Valgfri kurser og ophold