Nefrourologi (Basisbog) - Jørgen Nordling et al

Link til munksgaard

Anmeldelse i Ugeskriftet

Jørgen Nordling
m.fl.

240 sider
Udg. år 2003
5. udgave
ISBN 87-628-0405-7

Forlaget skriver

[quote]Nefrologi og urologi har i vid udstrækning fælles problemstillinger. Derfor behandles både de medicinske og de kirurgiske nyre- og urinvejslidelser samlet.
I bogen gives en oversigt over den relevante anatomi og fysiologi. Dernæst følger beskrivelser af en række almene nefro-urologiske undersøgelsesmetoder. Sygdomslæren indledes med en oversigt over de væsentligste symptomgrupper og almindelige behandlingsformer og afsluttes med den egentlige sygdomsbeskrivelse. Sygdommene er ordnet efter deres anatomiske lokalisation, og bogen er således nem at slå op i. [/quote]