Neurologi/neurokirurgi (Basisbog) - Juhler et al

Link til munksgaard

Anmeldelse i ugeskriftet

Marianne Juhler
Sissel Vorstrup

192 sider
Kr. 288,00

Udg. år 2004
6. udgave
ISBN 87-628-0404-9

Forlaget skriver:

Fra Acuta nr 997 s 27
af Mathias Munk

”Neurologi-Neurokirurgi” er en del af basisbogserien fra Munksgaard, som nu rummer 15 titler. Den er på 192 sider og er en letlæselig oversigt over de mest almindelige neurologiske problemstillinger. Bogen er systematisk og pædagogisk opbygget med mange udmærkede tabeller og figurer. De enkelte sygdomme og lidelser er beskrevet med definition, forekomst, patofysiologi, ætiologi, symptomer, diagnoser, differentialdiagnoser, behandling og prognose.
Det skal med det samme siges, at bogen især er henvendt til sygeplejestuderende. I forordet er det dog påpeget, at medicinske studenter med fordel vil kunne anvende bogen som introduktion til fagene neurologi og neurokirurgi. Problemet med denne bog er, at den hurtigt bliver uvedkommende for medicinstuderende. Den når aldrig i dybden med nogen af emnerne, og man sidder tilbage med følelsen af, at man blot fik repeteret noget man havde hørt før. Hvis man i forvejen har købt ”Basisbog i Medicin og Kirurgi” fra selv samme forlag, vil jeg mene, man som medicinstuderende spilder sine penge på
”Neurologi-Neurokirurgi”. Der står stort set det samme endog til tider mere uddybet i basisbogen.
Det eneste jeg kan se, man som medicinstuderende kan have ud af bogen, er hvis man ikke allerede har købt ”Basisbogen”, og man skal i klinik på neurologisk afdeling. For bogen passer lige i kittellommen og er meget hurtigt læst.
Til gengæld giver den sig ikke ud for, at være noget den ikke er. Bogen er primært skrevet til sygeplejestuderende og som oversigtsbog er den ok, men at læse til eksamen efter den vil nok være lidt af et sats.