Nogen der ved.....?

Jeg er lidt i tvivl om følgende som jeg håber nogen af jer kan hjælpe mig med! :roll:

Når man engang er færdig som læge og får “eksamensbevis” hvad står der så på det…? Jeg mener, her på SDU får vi jo ikke karakterer ved eksamen - men bare bestået/ ikke bestået (undtagen fordybelsesopgave og embedseksamen)… så er der jo ikke rigtigt noget gennemsnit at regne ud?

Når man efter turnus skal ansætte i en intro stilling hvad lægges der så vægt på fra sygehusets side? Er det turnus sted, gennemsnit ved uddannelse?

Jeg ved ikke hvad der står på beviset, men kan sige det for KU vedkommende inden for den næste måned! 8)

Men ved ansættelse i introstillinger bliver karakterende aldrig brugt. Introstillinger kræver i de fleste specialer ikke andet end turnus tiden som minimum. Men ved ligheder mellem ansøgninger gælder det gængse pointsystem, som basere sig på artikler,tidl. ansættelser og lign.
Og som også er det der er gældende ved søgning af blok-/uddanelses-stilling, hvor point kravet selvfølgelig er højere!

Tak McBain… nu lyder jeg måske lidt “dum”, men hvad er det gængse pointsystem? Ja, man får point for fx. artikler - men hvor mange point giver hvad? Er der en slags oversigt?

Jeg har ikke fundet en konkret list og kunne faktisk godt selv tænke mig at se den. Angående artikler mener jeg at hovedforfatterskab giver 2-3 pt og medforfatterskab giver 1, men hæng mig ikke op på det.

Er der nogle der ved om man kan finde en sådan liste?

Det er vist forskelligt hvordan pointene tildeles i de enkelte specialer. Jeg tror, man skal undersøge det ved de faglige selskaber for de enkelte specialer.

Har fundet den officielle liste:
http://www.dadlnet.dk/2uddannelse/vider … terier.htm

Tak for det :slight_smile:

Jeg har aldrig fået sat mig så meget ind i hele vidre uddannelses systemet, men det er vist på tide!!

Hvordan er det efter turnus - så skal man “samle point” til en intro stilling? Eller kan man ansættes i en introstilling lige efter turnus?
Hvis man ansættes efter turnus, men ikke i en introstilling - er det så som alm. reservelæge eller hvordan?

Du kan begynde at samle point allerede mens du læser, for eksempel ved at være med på en artikel eller ved at undervise. Du kan også samle point før, under og efter turnus
Du kan efter turnus - hvis du ikke straks får en introstilling - blive ansat som reservelæge i en såkaldt ”uklassificeret stilling", altså en stilling der ikke tæller i uddannelsesforløbet. Mange af disse stillinger kan dog i løbet af ansættelsen blive ”ad hoc klassificeret”, så de alligevel tæller som en introstilling.