Ny MOT, KU 2008 - håber på hjælp, ALT er en hjælp :)

Hej håber I er nogen der gider/kan overskue endnu en MOT. Ved godt det er i sidste øjeblik og at I i forvejen er på overarbejde, men al hjælp vil jeg være talnemmelig for. Både stave, komma, gramatiske og sproglige fejl, samt foreslag, indlæg osv.

På forhånd tak for hjælpen og tak for alle der bidrager til at gøre dette forum til en fantastisk site.

Til tossen: jeg har lånt nogle dele fra en tidligere kommentar du har givet. Den tiltalte mig meget og har flettet den ind i min MOT. Håber det er iorden.

Her er den så:

For mig har naturvidenskaben har altid været en stor interessekilde som har givet mig en logisk og videnskabelig forståelse for tingenes sammenhæng.
Jeg har en baggrund som flytekniker hvor jeg lærte at bruge matematik og fysik til analytiske beregninger og problemdiagnostiker. Jeg lærte at arbejde i højt tempo og på et varierende stress niveau. Dette udviklede mine kompetencer for teamwork, samtidig med at det styrkede min selvstændighed og troen på mig selv i vigtige beslutninger. Netop troen på mig selv blev en vigtig faktor i at realisere en drøm om at blive læge.
Da jeg i 2003 tog jeg springet og startede på HF, var jeg en af dem der med sikkerhed vidste hvad jeg ville. Jeg afsluttede min HF i juni 2005 og kom direkte ind på lægevidenskab. Jeg startede i september 2005 på Syddansk universitet.
Jeg flyttede straks til Odense og startede på mit drømmestudie. Men allerede efter første semester var jeg pga. alvorlig sygdom tvunget til at flytte tilbage til København.
Kurser som anatomi, biokemi, histologi og ikke mindst dissektion af menneskekroppen gav mig en faglig og praktisk erfaring med studiet. Den forskningsbaserede undervisning og muligheden for videre at styrke min selvstændighed og videnskabelighed skærpede min stadigt voksende interesse for lægevidenskaben.
Gennem min tid i Odense indså at det er afgørende for mig at blive læge og derfor vigtigt igen at komme i gang med studiet så hurtigt som muligt. Så for at forbedre mine kvalifikationer og vedligeholde mine erfaringer gjort under FADL vagter, arbejdede jeg fra april 2006 til juni 2007 bl.a. som hjemmeplejer i sundhedssektoren. Jeg arbejdede med mennesker der havde svære fysiske handicap og sygdomme der besværliggjorde deres hverdag. Og gennem dialog med borgerne og sygeplejerskerne fik jeg en personlig indsigt i alment patientforløb og medicinordinering.
I perioden december 2007 til juli 2008 brugte jeg ca. 10-12 timer om ugen, til yderligere at kvalificere mig ved at arbejde frivilligt hos både Sankt Nikolai tjenesten og i Ronald McDonald huset på rigshospitalet. De to steder gav mig en meget forskellig indgangsvinkel til bl.a. personlig kommunikation med mennesker.
Hos Sankt Nikolai tjenesten arbejde jeg med telefonisk og personlig samtale og vejledning af mennesker fra alle samfundslag og baggrund. Her havde jeg meget kontakt med mennesker der led af forskellig psykisk sygdom. Det var en udfordrende opgave, men igennem forløbet lærte jeg at blive bedre til at lytte, samtale og på anden måde kommunikere med mennesker.
I Ronald McDonald Huset var jeg med til at varetage en hverdag hos nogen af de børn der var indlagt på rigshospitalet. I samråd med den ledende sygeplejerske på stedet og gennem samtaler med hospitalets sygeplejersker, fik jeg indsigt i en lang række patologiske tilstande, der hver især krævede individuelle specielle behandlingsforløb.
Da jeg d. 28. juli 2007 desværre fik afslag på min førsteprioritet, medicin, startede jeg på Bioteknologi studiet. Jeg har gennemført de to første semestre på studiet, med fag som almen, organisk og biokemi fagligt svarende til de samme grundfag på medicin. Dette har givet mig et solidt naturvidenskabeligt grundlag og studiemetodiske evner som vil styrke mig som studerende. Studiet har bekræftet min interesse inden for det biologiske, men samtidig også savnet af de humane, parakliniske og kliniske fag der udgør lægevidenskabens hovedelementer.
Sideløbende med arbejde og studier har jeg valgt at forbedre mine faglige niveauer med HF enkeltfag. Først matematik da jeg mener at det ruster mig bedre til de mange naturvidenskabelige grundfag, og siden engelsk da både pensum og en del kommunikation vil foregå netop på engelsk.
Sammenlagt mener jeg at være godt rustet, fuldt ud bevist og indstillet på et langvarigt og krævende studium - det er jo det, jeg har stræbt efter de sidste mange år.

M.v.h. B

Hej med dig!

En god og velskrevet ansøgning hvor du kommer hele vejen omkring. Du har allerede en klar fornemmelse af, hvad studiet kræver og det for du fortalt klart og tydeligt. Du for også sat dine erfaringer og tanker fint i relation til studiet.

Søger du kun KU?

Jeg har intet at komme efter udover få fejl (stave, gramma, osv).

Mvh Tossen!

Hej…

Nej jeg søger også de andre, men det er jo lidt anderledes i år mht åhus f.eks. de vil jo ikke ha en motiveret ansøgning, og odense er jo helt speciel… :slight_smile:

Men må indrømme at mit fokus er KU, men er selvfølgelig åben.

Hvis der er andre der har tid/lyst til nogen sidste bemærkninger/ændringer er jeg taknemmelig for al kritik.

M.v.h. Benjamin