Nye felter for profiltypen læge

Der er for profiltypen læge tilføjet 2 nye felter:

Det ene er sat til obligatorisk, men hvem der kan se det bestemmer du fortsat selv.

De er også pillet lidt ved felterne for stud.med.