Nye læger ved for lidt om farmakologi af Kim Brøsen

Jeg har lagt en ny artikel om, som egentlig er en klumme af Kim Brøsen, professor, overlæge, dr.med - som stiller spørgsmåltegn ved om det nu er så godt med tværfaglige intergrede eksamener. Udgangspunktet er studieordingen i Odense, men jeg er sikker på den rokker ved elementer der lige så vigtige at stille spørgsmål ved i København og Århus.

Den skal nok sætte gang i noget debat - om ikke her på siden, så hos beslutningtagerne på de enkelte fakulteter.

Problemet er sådan set ikke nyt, men først nu er der en der tager bladet fra munden. I sin korthed kritisere Kim Brøsen det faktum at man med intergrede eksamener kan består uden at have læst så meget som en farmakologibog - og det til trods for at vi som fremtidige læger har ret til at udskrive den medicin vi ønsker.
Hvordan kan vi bruge så mange af statens penge, hvis ikke vi kender til farmakologien…

Artiklen kan læses her: http://www.studmed.dk/cms_view_article.php?aid=23

Jeg er i skrivende stund midt i forberedelserne til “strukturel og funktionel biomedicin B”, tentamen i kredsløbs-, respirations og fordøjelsesfysiologi, anatomi/histologi, samt famakologi og fysik. Som studerende ved SDU har jeg selv haft fornøjelsen af forelæsninger med Kim Brøsen, og jeg var til alle forelæsninger (så vidt jeg husker)…

Jeg er langt hen af vejen enig med Kim Brøsen i hans kritik af den nuværende studieordnings tentaminer. Sammenblandingen af de forskellige fag gør at man når man læser til eksamen, vægter sin indsats efter hvad der “plejer” at blive spurgt om. Det vil hovedsagligt sige fysiologidelen af pensumet. Det betyder, at bl.a. farmakologi bliver reduceret til et fag, hvor man hvis man er heldig, kan score ekstra point, uden at have lagt nogen indsats i at forstå faget.

Dette er også efter min mening lidt uheldigt, men i eksamensforberedelsen plejer jeg ikke at perspektivere min læseindsats og opnåede forståelse til hvad der er relevant i mit fremtidige virke, men tænker hovedsagligt på hvordan jeg bedst sikre min overlevelse (er jeg den eneste der tænker sådan…?).

Farmakologi er et fag, der for mange er temmelig abstrakt at gå til. Det er et fag, der kræver en helt speciel tankegang. Det er et fag, der er svært at præsentere i en pædagogisk udgave, med farvelade-lagte figurer osv. Med disse odds imod sig, sammenlagt med at faget ikke giver særligt mange point ved tentaminerne, er det ikke så underligt at det er svært at fange de studerendes interesse. Faget bliver først nedprioriteret af de ansvarlige for undervisningen, og derefter af de studerende…

Om løsningen på problemet (for jeg er enig med Kim Brøsen i at der er et problem), er at give farmakologien undervisning og eksamen for sig selv, uafhængigt af fysiologien er svært at sige. En anden mulighed, var at dele eksamenerne op, som man ved SDU har gjort med førsteårsprøven (ved ikke om det er sådan ved AU og KU også), altså dele eksamen op i forskellige dele, med hensyn til pointfordelingen, sådan at man skulle klare sig tilfredsstillende i de enkelte emner for at kunne bestå sammenlagt (det har bare den ulempe, at systemet bliver svært at gennemskue…).

Uanset om der kommer en debat omkring problemstillingen, synes jeg det er positivt når underviserne brænder så meget for deres fag, at de giver deres mening til kende, både over for de studerende, men også over for de andre underviserer. Det giver en følelse af at undervisningen af os studerende ikke bare er noget underviserne er tvunget til i kraft af deres forskerstillinger, men at de faktisk søger at give os den bedst mulige balast med i vores kommende virke.

oschjerning

Så har debatten fanget pressens interesse. Således har politiken i dag et indslag under overskriften…

Nye læger ved for lidt om medicin
Ny studieordning betyder, at de kommende læger ikke ved mere om lægemidlers virkning end patienterne, mener kritikere.
http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=322434

Okay… Det bliver spændende at se, hvorledes dekanerne og studielederne (hovedsageligt i Odense) vil reagere, hvis de overhovedet reagerer.

Selvom jeg ikke helt kan genkende situationen, som den ridses op af Kim Brøsen, tager han et vigtigt emne op til diskussion.

Som jeg ser det er det rigtigt, at undervisningen rent tidsmæssigt har trange kår, men en del af grundprincipperne er allerede gennemgået under biokemiundervisningen (Michaelis-Menten kinetik m.m.).

Jeg synes således, at det mere er et kommunikationsproblem, idet der spildes meget tid (gentagelse fremmer naturligvis forståelsen) med gentagelser, idet underviserne ikke koordinerer indbyrdes.

Med indførelsen af den tværfaglige undervisning, er det op til de enkelte specialer at præsentere farmakologien for de studerende. Et ansvar de ikke altid varetager som en farmakolog ville have gjort.

Er dette ironisk eller hvad?
Farmakologisk Institut, Københavns Universitet, Erling Mellerup, udtaler: “Skandaløst. Det er det ord, der bedst dækker denne situation”
Det kan godt være at jeg er lidt hård, og til tider lidt hurtig, men, når man er leder for institutet, er man nok den som har mest at sige, omkring hvordan undervisning og studieordning skal forgå.

Hvis tingenes tilstand virkelig er så dårlig, kan man vel næppe klantre andre end manden selv.

Jeg har selv deltaget i al undevisning samt forlæsning på den vidunderlige studieordning, (er på 4sem) og undervisning i formakologi er til grin.
Den underviser vi havde kunne ikke komme en en synagistisk effekt, af to lægemiddeler…lidt ringe.

Jeg tror desværre at problemer vi ser resultatet af “en helhedsbedømmelse” og ikke noget karv at bestå alt.
Jeg mener at der ikke er noget galt i integreret undervisnig, men at man delte eksamen op, til en enkelt eksamen i hver fag.
Dette ville muliggøre at hvis man er dårlig til fx. fysiologi, har man mulighed for at læse den del op igen, mens næste semester kører, og så tagen den del af eksamen igen.
Som det er nu, er det: bestå, eller tage hele eksamen, med alle fag om.

Det var lidt af min mening.
Jeg kan også være fuldt ud enig med Sobriquet at kommunikation, er nok noget af det dårligste på studiet, så vi ikke bruger tid på at lære den samme ting 2, 3 eller 4 gange.

Til alle ligemeget hvor i langet I er, så GOD EKSAMENSLÆSNING

med venlig hilsen
svend