Nyt stormøde vedr. Aalborgsagen 22. marts kl 16 i sø-audito

STORMØDE OM AALBORGSAGEN I SØAUDITORIET TORSDAG D. 22. MARTS KL. 16.00

Der har været store fremskridt i sagen, siden det første stormøde blev afholdt. Forløbet har med al tydelighed vist, at det nytter, at vi som studerende arbejder for indflydelse og kræver at blive hørt!

Vi mangler stadig de sidste detaljer for, at al tvang er taget af bordet, og det er vigtigt, at der bliver bakket op om det sidste arbejde ved, at de studerende møder op til det nye stormøde.

Mødet vil have deltagelse af studenterrepræsentanter fra FADL og MR samt fra Studenterrådet (den overordnede studenterorganisation på AU) og DSF (Danske Studerendes Fællesråd – nationalt studenterråd). Vores dekan, Søren Mogensen, vil også komme og tale til de studerende. Herudover kommer der repræsentanter fra Aalborg Sygehus der vil fortælle om, hvad de kan tilbyde de studerende, der selv måtte vælge et forløb i Aalborg.

Mikkel Fode,

Formand for uddannelsespolitisk udvalg, FADL