Obligatorisk fremmøde - hvor meget?

, , ,

Hej

Hvordan er det med fremmøder på de forskellige universiteter?
Er det forskelligt fra universitet til universitet hvor meget mødepligt man har? Hvor kræves der mindst fremmøde?
Jeg trives nemlig bedst med at læse mest muligt selv og vil helst have autonomi til selv at beslutte hvornår jeg vil møde op eller ej.

For AAU gælder følgende:

På bacheloren skal du møde op til →
Kliniske øvelser (KØ) = 3-4 dage pr. sem
Kliniske ophold (KO) = 3-4 dage pr sem
Fremlæggelse af modulopgave = 1-4 dage pr sem (Kan gøres online/individuelt hvis dette foretrækkes)
Eksamener = 4 dage pr sem
Så i alt skal du møde mellem 11 og 16 dage pr semester, hvor intet af det tager mere end 4 timer maks.

På kandidaten har du til gengæld mødepligt ca. hver dag og må man maksimalt have 10% fravær.

4 Synes om

På AU er der på bacheloren ikke særlig meget obligatorisk fremmøde.
Første semester er der 3 laboratorie øvelser som er obligatoriske (hvis det ikke er lavet om siden min tid)
Anden semester har man dissektion 12 gange, hvor jeg tror man skal være tilstede mindst 10 af dagene.
3. og 4. semester er der intet obligatorisk fremmøde
5. semester har man 9 laboratorieøvelser, hvor der er fremmødepligt på mindst 7 af disse
6. semester er der heller ikke noget obligatorisk fremmøde

Derimod har man ligesåvel på kandidaten i AU en masse klinikophold og andre obligatoriske aktiviteter, så når man når dertil må man forvente mere obligatorisk fremmøde.

1 Synes om

På SDU skal du møde op til holdøvelser på nogen moduler, de øvelser er 1-2 dage pr modul - undervisningen er frivillig - men kan kun anbefales at møde op til!
Der er ikke mange undervisningstimer dagligt, og der er meget selvstudie - men undervisningen er vigtig for at kunne indskrænke pensum.
Senere kommer klinikophold, og kommunikationsundervisning der ligeså er obligatorisk.

DbH
CSH

1 Synes om