Obligatorisk undervisning vs eksamen


#1

Hej studmeds.

Er det muligt at gå op til eksamen uden at have deltaget til obligatorisk undervisning? Antag at man er på 5.sem. Tager til eksamen - består - påbegynder 6 og følger med et andet 5.semester hold og tager 5.sem obligatorisk undervisning på 6? Altså at man forsinker obligatorisk undervisning med et ½ år. Kan man gøre dette? Kbh Uni.


#2

tvivler jeg kraftigt på… som oftest hører den obligatoriske undervisning ind under semestret og er en forudsætning for at man overhovedet kan gå til eksamen, men spørg da alligevel studievejledere…


#3

Næppe! Læs studieordningen. Obligatorisk undervisning er en forudsætning for at komme op til eksamen.


#4

Det kan ikke lade sig gøre.