Obligatorisk undervisning vs eksamen

Hej studmeds.

Er det muligt at gå op til eksamen uden at have deltaget til obligatorisk undervisning? Antag at man er på 5.sem. Tager til eksamen - består - påbegynder 6 og følger med et andet 5.semester hold og tager 5.sem obligatorisk undervisning på 6? Altså at man forsinker obligatorisk undervisning med et ½ år. Kan man gøre dette? Kbh Uni.

tvivler jeg kraftigt på… som oftest hører den obligatoriske undervisning ind under semestret og er en forudsætning for at man overhovedet kan gå til eksamen, men spørg da alligevel studievejledere…

Næppe! Læs studieordningen. Obligatorisk undervisning er en forudsætning for at komme op til eksamen.

Det kan ikke lade sig gøre.