Obstetrik og gynækologi - Lawrence Impey (oversæt.: Øvlisen)

[size=4]Obstetrik og gynækologi[/size]

Lawrence Impey - oversat til dansk og bearbejdet af Bjarni Øvlisen

Hæftet, 280 sider, 1. udgave, årgang:
ISBN: 87-7749-331-1

Link til bogen hos FADL’s Forlag (to kapitler til gratis downloading):

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=585

[quote]Obstetrik og gynækologi er oversat til dansk efter Lawrence Impeys lærebog, Obstetrics and Gynaecology, som er en stor succes hos engelske medicinstuderende og undervisere p.g.a. den velstrukturerede gennemgang af emnet, og fordi bogen er nem at læse. Mange danske medicinstuderende vil formentlig føle sig fristet til kun at læse efter denne bog.

Bogen er oversat til dansk af speciallæge i gynækologi og obstetrik Bjarni Øvlisen og suppleret med afsnit om særlige danske forhold og traditioner. Den danske udgave indeholder bl.a. et afsnit om dansk abortlovgivning og svangreomsorg i henhold til 1998 retningslinierne fra Sundhedsstyrelsen.

Den rummer det basale stof, som man skal kunne - både til eksamen og i klinikken. Obstetrik og gynækologi indeholder dagens behandlingsprincipper ud fra den nyeste viden - ofte evidensbaseret.

Alle 15 gynækologiske og 20 obstetriske afsnit afsluttes med et ultrakort punkt-resume af det behandlede emne i en typisk engelsk pædagogisk form. Herudover rummer bogen en samlet behandlingsguide m.h.t. almindelige gynækologiske og obstetriske sygdomme og problemstillinger.

Bogen henvender sig til medicinstuderende, men vil absolut også kunne anbefales til yngre læger, på vej mod stilling i specialet gynækologi/obstetrik eller andre specialer, herunder almen praksis.[/quote]

Skrevet om den engelske udgave.

[quote=“Christian Tørring”:2bzenmre][color=darkblue][size=4]Obstetrics and Gynaecology[/size][/color]
by Lawrence Impey, Laurence Impey (Paperback)
Blackwell Science

  1. udgave 1999

Inspireret af nedenstående anmeldelse valgte jeg denne bog, fremfor de to tykke danske, og klarede mig glimrende til min gyn-obs eksamen.
Bogen er skrevet i et flydende og letlæseligt sprog. Jeg fløg igennem teksten og nød den i fulde drag.
Siden har en af mine venner fået FADL til at sponsorere en oversættelse til dansk, som skulle komme ud snarest.
Anmeldelse: http://www.studentbmj.com/back_issues/0 … s/84b.html

Dette er en bog som klart får 5 ud af 5 stjerner[/quote]

Rigtig god bog, men man skal lige vende sig til oversættelsessproget. Det er fornuftigt at læse de gyn. cancere i den store danske lærebog eller måske bedre at læse DSOG´s klaringsrap. mv. på nettet. Lider en smule under at være fra starten af 1999.

Jeg har brugt denne bog til både mor&barn samt kvindesygdommesblokken på SDU. Den dækkede fuldt ud eksamenspensum på begge blokke. Bogen er overraskende velskrevet, på trods af at man enkelte steder tydeligt mærker at der er tale om en tekst oversat fra engelsk. Den er hurtigt læst, og man kan derfor uden problemer nå, at læse pensum igennem adskellige gange inden eksamen.
Angående de gynækologiske cancere, så er de efter min mening dækket tilfredsstillende i bogen. Eftersom jeg har haft vikariat på onkologisk afd., og desuden havde hørt fra ældre studerende at der til tentamen blev lagt meget vægt på cancer, læste jeg vildt og blodigt på det. Det viste sig faktisk langt fra at være en særlig god ide :frowning: Der var ingen af de multiple choice spm. der blev stillet tilstrækkelig med information til at man kunne stadie inddele en given cancer. Eftersom jeg havde lært behandlingen hvor hvert enkelt stadie, ja så blev det sgu pludselig temmelig svært at vide hvilken af de behandlinger man kunne vælge som svar muligheder var de rigtige… Jeg havde været langt bedre stillet med at have holdt min viden på et så overfladisk niveau som denne bog gør.
Til slut skal det i øvrigt bemærkes, at selvom det på side 39 i bogen står at man godt kan overveje euthanasi ved cancer patienter, så bør man nok holde sig fra dette i sit kommende virke :wink: