Obstetrikk og gynekologi - Bergsjø, Maltau, Molne et al

Obstetrikk og gynekologi

Norsk, bokmål
Utgitt 2004
Forlag: Gyldendal Norsk forlag
452 sider
ISBN: 978-82-05-30399-7

Forlaget:
Denne nye læreboka er en videreføring av de tidligere bøkene Obstetrikk ( 3. utg. 1998) og Gynekologi (2. utg. 1997). Ved å slå sammen disse to velkjente lærebøkene til en bok, omstrukturere stoffet og oppdatere det hele faglig, har man fått en mer helhetlig fremstilling av stoffet.

http://www.gyldendal.no/new/default.asp … 8205303997