Odense eller Århus?

Hej!
Mit spørgsmål er enkelt: hvilket universitet foretrækker du? Hvis du er studerende, hvad der er fordele og ulemper med dit universitet og din by?
Med venlig hilsen Jonatan

Jamen jeg vil da godt lægge ud med Århus.

Århus er et lækkert campus-universitet hvor alting ligger helt centralt. Der er (for det meste) gode undervisere og dygtigt tutorer, og det er helt og holdent et rigtigt rigtigt godt universitet. Eneste ulempe er at selve opbygningen måske nok er en kende konservativt, men der kan så også argumenteres for at der ikke er nogen grund til at ændre noget der allerede virker.

Generelt tror jeg at uanset hvilket universitet du man vælger, bliver man glad for det. Og jeg tror du bliver en lige god læge uanset hvilket dansk universitet du er uddannet ved.

som nævnt i ovenstående indlæg, er jeg sikker på at du bliver glad for dit studie, uanset beliggenhed, men det ændre ikke på at der ER forskel på om du læser det ene eller det andet sted.
her nogle ting der er værd at fremhæve om Odense:

den første tid på SDU: der bliver gjort meget ud af at tage godt i mod nye studerende. du bliver tilknyttet nogle ældre studerende som sørger for at der er sociale arrangementer(MEGET godt for dem der kommer udenbys fra), og du får en faglig tutor som hjælper dig i de mere faglige aspekter. du kommer i en lille gruppe de første to mdr. så du ikke føler dig så alene, hvilket man nemt kan komme til når man starter på universitetet.

modulordning: i modsætning de de andre uddannelsessteder har vi modulordning, hvilket betyder at du har dine fag i 8 uger efterfuldt af en eksamen(+nogle fridage) og så 8 uger igen efterfuldt af en eksamensuge, osv. dette betyder at man arbejder koncenteret og målrettet, hvilket fungere godt og er effektivt.

ny studieordning: studieordningen er forholdsvis ny, hvilket vil sige at evt. gamle “uheldige” dele af studiet er fjernet. den nye studieordningen har dog kørt så længe, at den er kurreret for diverse “børnesygdomme”.

undervisere og instruktorer: langt langt de fleste undervisere er super gode, og så godt som alle instruktorer er super gode og motiverende.

øvelsestimer: der er generelt mange øvelsestimer, hvilket er fantastisk, da det mange gange er dér man lærer og forstår stoffet.

fagopbygning - den røde tråd: der er en rød tråd igennem fagene, både fagene imellem på det enkelte modul, og fra modul til modul(således at modul 2 bygger oven på modul 1 osv.)

omgivelserne: sidst men ikke mindst er Odense en rigtig dejlig og hyggelig by, hvor der er rig mulighed for at udfolde sine egne ideer eller deltage i arrangementer.

de bedste anbefalinger til Odense og dets medicinstudie

Jeg er netop færdiguddannet fra SDU og jeg vil af rent faglige grunde vælge Århus hvis jeg kunne vælge om netop pga. den mere konservative studieordning som passer mig fint - og den længerevarende klinik. Måske er studieordningen på SDU nu bedre end på min årgang - men den har haft præg af brandslukning (for mange studerende og afkortning af studiet) især på klinikken. Hvordan man som fakultet mener at det er ok at halvere klinikken og fjerne farmakologiblokken på 2. del er mig en gåde og betyder at tilliden til at ledelsen kan strikke en fornuftig studieordning sammen er lille.
Men det har været hyggeligt at studere i Odense og man kan bo til væsentligt lavere husleje :mrgreen: - og man kan jo rette meget op på de mangler der er i klinikken ved at tage vikariater - det bliver bare mange vikariater der er behov for. Klinikken blev fordelt ved lodtrækning og jeg har fx ikke været på organkirgurisk afd, gynobs, pædiatrisk, ørenæsehals afd, og psykiatrien var mangelfuld - kun ti dage i skizofreniafd, og kun i alt tre uger på en medicinsk afd på 6. semester er også i underkanten. Arbejder nu med basislæger fra århus og kbh der har haft ca. tre gange så meget obligatorisk klinik (dog halvdags - med undervisning om eftermiddagen) - og vil klart foretrække sådan en studieordning. Men der er studerende der afskyr klinik - og så skal man jo bare vælge Odense :mrgreen: