Øgning af antallet af medicinstuderende

I går læste jeg en artikel (http://kortlink.dk/thsv) på dr.dk om, at regeringen har besluttet at øge antallet af medicinstuderende med 250 fra næste år. Hvad synes I om dette? Regeringen siger jo godt nok at forøgelsen er til at sørge for lægedækning i yderområderne i fremtiden og for, at der kan åbnes nye uddannelser i Køge og Esbjerg. Men der bliver kun åbnet kandidatstillinger i disse byer. Eksempelvis får KU hele 97 nye pladser næste år. Er i ikke bekymret for, at der kommer for mange læger lige pludselig og at der bliver væsentligt mere rift om arbejde og speciallæge-uddannelsesforløb?

Starter øgelsen først i sommer 2019 eller gælder det fx. også, hvis man søger i år vinterstart (fx. søger ind i år 2018 og starter i slut-januar 2018 (vinterstart))?

Ja jeg er ihvertfald bekymret for at det nu bliver meget svært at få en hoveduddannelsesstilling og efterfølgende job. Der er jo i forvejen stor konkurrence om mange specialer og jobs i de store byer.
Det ender med at man skal være glad for at blive praktiserende læge i lolland eller thy. Suk…

Det gælder fra sommer 2019

Dagens medicin skriver: https://dagensmedicin.dk/250-ekstra-studiepladser-til-laegeuddannelser-i-hele-landet/

Medicinuddannelserne i København, Odense, Aarhus og Aalborg får lov til at udvide med 250 ekstra studiepladser i 2019. Heraf får Københavns Universitet 97 af pladserne.

Lægeforeningens kommentar kan læses her: https://www.laeger.dk/nyhed/laeger-oeget-optag-paa-laegestudiet-loeser-ikke-paa-manglen-paa-speciallaeger

Lægemanglen er et stort problem, og industrien efterspørger også læger. Derfor det er forståeligt, at man kan overveje at øge antallet af optagne. Men politikerne bør huske, at vi i dag står vi en i situation, hvor det især er speciallægemangel, vi har. En forudsætning for at udvide optaget på lægestudiet er derfor, at der sker en meget markant udvidelse af den videreuddannelse til speciallæger, som regionerne har i dag. Der skal kort sagt oprettes flere hoveduddannelsesstillinger. Det vil være en reel løsning, som kan sikre flere almenmedicinere, psykiatere og andre speciallæger. Dét savner jeg, at politikerne tager højde for…

Men er du ikke bange for arbejdsløshed blandt læger?

Nej, det er jeg i høj grad ikke. Alene i Reg. Hovedstaden, hvis vi tager mit speciale, så går ca 20% af de praktiserende læger på pension de næste 5 år. Der bygges boliger alene i nordhavnen til ca 40.000 mennesker over de næste 10 år.

Så arbejdsløshed, nej. Det er ikke det samme, som at vejen til drømmespecialet er der… De små specialer er mættet (hudsygdomme, øjensygdomme, øre-næse-hals) og der bliver kamp om slutstillinger på universitetssygehuse - men arbejde skal der nok være… Er min vurdering.