Øjensygdomme - kortfattet lærebog - Bruce James

Øjensygdomme - kortfattet lærebog
Bruce James, hæftet, 230 sider, udgave/oplag: 01/01, årgang: 2005
ISBN: 87-7749-336-2
Fadl´s forlag

‘Øjensygdomme’ indeholder i kort form det eksamensrelevante stof for medicinstuderende. De enkelte sygdomme beskrives i et præcist sprog, og de mange illustrationer og faktabokse hjælper til at genkende patologi og til at fastholde stoffet.

Bogen kan anvendes både som lærebog og opslagsbog, idet den har svar på alle væsentlige problemstillinger, som læger møder i almen praksis, på skadestuen, på sygehusafdelinger eller i lægevagten.

Bogen er en oversættelse af gennemarbejdede 9.udgave af Lecture Notes On Ophthalmology. Alle kapitler er redigeret og tilpasset danske forhold. Kapitlet om synshandikap er helt omskrevet efter danske forhold. Der er også foretaget en del ændringer i kapitlet om glaukom samt omkring udredning af iskæmiske tilstande, der er led i kardiovaskulære sygdomme.

Link til forlagets side om bogen - ink. eksempel-kapitler