Onkologi - Hirsch, Carlstedt, Høi Hansen

Link til munksgaard

Fred R. Hirsch
Else Carlstedt
Heine Høi Hansen

420 sider
Udg. år 1998
2. udgave
ISBN 87-628-0070-1

Forlaget skriver:

[quote]Bogen omhandler basale biologiske og generelle aspekter i onkologi samt pleje og behandling af cancerpatienter.
2. udgave er opdateret, hvad angår nye behandlingsmetoder og ny teknologi. Pleje og behandling af kræftpatienter sker i tværfagligt samarbejde, og derfor henvender bogen sig også til læger og sygeplejersker i såvel primær som sekundær sundhedstjeneste. [/quote]