Orlov vs. 4 års reglen

Hejsa allesammen

Håber der sidder nogen der kan hjælpe mig med følgende…

  1. Kan man tage 6-12 måneders orlov efter turnus (for at rejse - ikke arbejdsrelevant) ?
  2. Vil de tælle med i de 4 år ifht. 4 års reglen, eller kan man “melde orlov” og så genoptage hvor man slap før man tog afsted ?
  3. Er det overhovedet muligt mellem turnus og specialeudd. at tage fri 6-12 måneder ?

På forhånd tak for svar og god sommer til alle 8)

Vh M_hh_d

Jeg er ikke ekspert på reglerne, så måske er det bedst at gå ind på sundhedsstyrelsens hjemmeside og kigge lovstoffet igennem. http://www.sst.dk og https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 … ?id=105100

  1. ja selvfølgelig - det kaldes arbejdsløshed, eller ferie 8)
  2. ja, taxameteret stopper ikke for særlig mange ting. jeg kan kun huske ph.d., som giver 3 år ekstra, når den er færdig og godkendt. Muligvis også barsel og alvorlig sygdom, men den slags orlov som du vil på er netop det som 4 års reglen er til for at gøre kål på… :expressionless:
    edit: sakset fra lovmaterialet: [code]Stk. 3. Tidsfristen forlænges ved afholdt orlov i henhold til lovgivningen, ved gennemførelse af en godkendt ph.d., ved ansættelse i forsvaret, ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed efter forhåndsgodkendelse i Sundhedsstyrelsen, samt ved deltidsansættelse i klinisk basisuddannelse eller introduktionsuddannelse i medfør af § 12, stk. 2, samt § 6, stk. 2 og 3, i bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse.

Stk. 4. Ved indleveret ph.d. forlænges tidsfristen med 3 år.

Stk. 5. Ved ansættelse som læge i forsvaret forlænges tidsfristen forholdsmæssigt, dog højst 8 måneder.

Stk. 6. Efter forhåndsgodkendelse i Sundhedsstyrelsen forlænges tidsfristen ved udsendelse i humanitær lægevirksomhed med op til 6 måneder.

Stk. 7. Ved deltidsansættelse i klinisk basisuddannelse eller introduktionsuddannelse forlænges tidsfristen forholdsmæssigt med forlængelsen af uddannelsestiden i medfør af § 12, stk. 4, samt § 6, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 1256 af 25. oktober 2007 om lægers kliniske basisuddannelse, dog højst 12 måneder.[/code]
3. ja - den nye turnus/basisuddannelse er på 1 år, og så skal man jo også gerne have 1 år i intro. Det betyder i teorien at man stadig har 2 år at fjumre i. Men hvis du vil ind i et populært speciale, så kan det være svært at nå at finde stillinger. Hvis du derimod vil være klinisk biokemiker, patolog, geriater, eller psykiater, så kan du nok bruge de 2 år præcis som du vil :lol:

Tak for svar…

Findes der noget i retning af en studievejleder - bare til efter studiet ?
Altså nogen man kan henvende sig til, der har forstand på de regler og hvad man må og ikke må ?

Du kan kontakte medicinstudievejledningen på KU per mail på: [email protected]

Ellers kig på http://www.medicin.ku.dk/vejledning/ hvor du også kan bestille tid.
De skulle kunne vejlede dig i forhold til den famøse 4-årsregel.

EFTER studiet:
Lægeforeningen. Det er netop den slags ting du betaler din fagforening for at hjælpe dig med. :smiley:

4-års reglen tæller fra den dag du påbegynder din kbu. Derefter har du fire år til at starte på en speciallægeuddannelse (dvs. blokstilling, og den ligger efter introduktionsuddannelsen). Når du er færdig som med studiet, kan du vente op til 2 år med at tilmelde dig kbu uden begrundelse. Denne periode vil derfor ikke tælle med i de fire år.