Ortopædisk kirurgi - Sneppen et al

http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=526

Otto Sneppen m.fl., indbundet,
illustreret, 688 sider,
udgave/oplag: 06/01,
årgang: 2006,
ISBN: 87-7749-281-1

Forlaget skriver

[quote]5. udgaven af Ortopædisk Kirurgi er opdateret med den nyeste viden om bevægeapparatets sygdomme og deres kirurgiske behandling.

Den giver en grundig indføring i ortopædkirurgiens specielle diagnostik og behandling og omfatter også en systematisk gennemgang både af de generaliserede og af de topografisk afgrænsede lidelser i bevægeapparatet.

Bogen er først og fremmest skrevet for medicinstuderende, men er også velegnet i de første faser af den ortopædkirurgiske speciallægeuddannelse. Den bruges i vid udstrækning af andre sundhedsfaglige grupper og er velegnet som postgraduat opslagsbog.[/quote]

Sneppen er den ambitiøse danske lærebog i ortopædkirurgi. I opbygning består den af en almen og en speciel del. Således indledes bogen med kapitler om ortopædkirurgisk anamneseoptagelse, undersøgelsesteknik, almen traumatologi, degenerative tilstande etc., samt om overordnede behandlingsprincipper. Den specielle del beskæftiger sig med én region af gangen, som fast indledes med biomekanik og speciel undersøgelsesteknik, efterfulgt af systematisk “sygdomsbeskrivelse” og behandling.
Overordnet kan det siges at det er en æstetisk tiltalende og ganske velillustreret bog, både hvad angår tegninger og fotos, herunder røntgenbilleder - de fleste relevante tilstande findes illustreret, selvom det kan være nødvendigt at bladre lidt mellem tekst og tilhørende billede. Flere steder findes endvidere skemaer over klassifikationerne af forskellige frakturtyper, hvilket er en god hjælp til forståelsen. Den væsentligste anke på billedsiden er en mangel på illustrerende pile, for hvor på røntgenbilledet af højre knæ er nu lige omtalte osteofyt eller cyste?
Afsnittet om undersøgelsesteknik er klart og direkte anvendeligt i den kliniske undersøgelse, og det er generelt at bogen er rimelig let forståelig. Dog vil biomekanikken nok forblive et mysterium hvis ikke principperne i kraftarme og tyngdepunkter har stået klart fra anatomiundervisningen, men det er bestemt muligt at forstå resten af teksten uden.
I tidligere udgaver har de generelle afsnit om lidelser som arthrose og osteoporose været uacceptabelt kortfattede, men med den seneste opdatering synes der at være kommet mere fylde på de mere ikke-kirurgiske aspekter, såsom ætiologi og medicinsk behandling, således at der skabes en bedre helhedsforståelse og overgang til de medicinske og rheumatologiske specialer. Ligeledes synes indholdet generelt at være ført a jour.
Der er ikke mange gentagelser fra de generelle til de specielle afsnit, hvilket er glimrende pladsmæssigt set og ved systematisk læsning. Ved pluklæsning, derimod, kan det kræve en del opslag at få brikkerne til at falde på plads, men om det er et egentligt problem må afhænge af ens formål med bogen. Og hvad kan den egentlig bruges til? Det er ikke just en kittelbog, hverken af format eller indhold, for dertil mangler der lidt “præcis hvornår er der operationsindikation for denne tilstand?”, men som almen lærebog i ortopædkirurgi er det faktisk en rigtig udmærket bog (om niveauet i forhold til fx Kirurgisk Kompendium tør jeg ikke udtale mig).

Sneppen (5. udg. ) kan anbefales til den ortopædkirurgiinteresserede, også på prægraduat niveau.
Sproget er forholdsvis flydende og letlæst, og det pædagogiske niveau er fremragende, selv klassifikationen af malleolfrakturerne lykkes det at formidle forholdsvis enkelt til læseren.
Den almene del af værket (traumatologi, behandlingsprincipper etc.) er forholdsvis god, dog savnes en smule mere information om generelle principper mht. osteosyntesematerialer og teknik.
Afsnittene med regional ortopædi er absolut pensumdækkende, og nogle af de mere sjældne tilstande kan man springe over, hvis læseferien er for kort. Mange af afsnittene er suppleret med gode og pædagogiske illustrationer. Endvidere hører der til hvert afsnit et par sider med principper for fysioterapi og genoptræning. Man savner dog en smule mere systematik i beskrivelsen af de enkelte sygdomsenheder, hvor specielt definitioner, epidemiologi og ætiologi til tider bliver noget stedmoderligt og rodet beskrevet.
Bogen bærer præg af at være skrevet af ortopædkirurger, der desværre ikke bruger megen plads på de simple medicinske aspekter. Smertebehandling og -vurdering bliver der ikke ofret meget plads på, ejheller udvises der megen forståelse for de medicinske aspekter af eksempelvis de inflammatoriske ledsygdomme eller osteoporosen.

Bottom line er dog, at Sneppen giver en solid forståelse for de fleste ortopædkirurgiske tilstande, lige fra diagnose til behandling og rehabilitering. Værket er omfattende, og som prægraduat værk skudt over målet. Da bogen er forholdvis pædagogisk og let læselig, kan den anbefales til de kirurgiinteresserede stud. med’er.

En velskrevet og velillustreret lærebog, som dog er meget omfattende. Den bruges også af færdige ortopædkirurger, og en af bogens forfattere anbefalede endda at læse 6. sem efter basisbogen i stedet (på Hvidovre).

Jeg mener som de andre at det er en udmærket bog, dog synes jeg at de fleste kirurgiske metoder bare forklares igen og igen - bare på en anden ekstremitet afhængig af kapitlet… men i bund og grund i udmærket bog.

Jeg kan bare tilføye meg til det som allerde er sagt. En god og grundig ortopedkirurgibok, mange bilder og godt, flytende språk.

Kan man læse både orthopædkirurgi og muskoloskeletale sygdomme inkl. reuma (d.v.s. hele tema D, KU) efter denne bog? Umiddelbart virker bogen lidt for systematisk til, at man kan læse andet end ortho.

Og hvordan med læselister? Der findes ikke nogle officielle, men jeg har heller ikke haft held til at finde nogle på manan eller denne side - I må gerne dele, hvis i sidder inde med én :wink:

Ellers er det vel bare at læse de kapitler, der svarer til forelæsningerne? Egentlig kan man vel læse muskolosketale sygdomme i en internmedicinbog og så læse “Regional ortopædi” i Sneppens?