OSCE opgaver

Hej!
Jeg skal til OSCE nu på torsdag. Jeg har fundet nogle gamle opgaver.
Men jeg vil gerne finde ud ad hvad som er gået de sidste semestre.
Så var du till OSCE 2008,2009,2010? skriv gerne vad du kom op til :slight_smile:

Til min OSKE-eksamen løb man ind i undersøgelse af mammae for tumor, A-punkturtagning, venflonanlæggelse, hjertestop, receptskrivning, undersøgelse af UE for diabetogene forandringer, intubation, røntgenbilledediagnostik, patologisk/histologisk diagnoseforslag, udførelse af stet.p. og stet. c., suturering af vulnus incisum og forskellige tillægsspørgsmål ved de enkelte seancer.

Bumper lige.

Edit: tjek også indlaeg66347.html?hilit=OSCE#p66347

Jeg kan jo passende opdatere med stationerne for OSCE F2010:

Sygehistorie (febril pt., udenlandsrejse, TB), Undersøgelse af ryg (discusprolaps), tolkning af thyroideaskintigrafi samt blodprøvesvar (thyrotoksikose) og info til patient, a-gas og tolkning, smerteanamnese og smertebehandling (inkl. præparater og dosis), pancreascancer (skriftlig station), recept (skriftlig station, dog med pt., der skulle udspørges, inden der kunne udskrives Nitrofurantoin mod cystitis, bl.a. graviditet etc.), UL/CT af abdomen/galdeblære (skriftlig station, pt. med galdestensanfald), samtale med pt. med diabetisk fodsår (og angivelse af undersøgelser til at diskriminere arteriel insufficiens fra neuropati), pertrochantær fraktur (skriftlig station med røntgenbilleder), akut abdomen (interview af patient).

Og her en stationsopdatering fra OSCE vinter 2013,… mens frisk i erindring.
(Næste OSCE…først til sommer I know, men nu ligger de her :wink: )

 1. Skriftlig station: Beskriv CT af abdomen. Obs. lymfom.

 2. Mundtlig station: Afgiv patologisvar om colitis ulcerosa + besvar spørgsmål vedr. sygdommens ekstraintestinale manifestationer, behandlinger samt differentialdiagnoser.

 3. Mundtlig station: Objektiv undersøgelse af abdomen. Diffust peritoneal patient.

 4. Mundtlig station: Anamnese/Obj. undersøgelse af mamma (c. mamma).

 5. Skriftlig station: Hoftenær fraktur, behandling, præoperative ordinationer, postoperative komplikationer.

 6. Mundtlig station: Obj. undersøgelse af venøst fodsår + spørgsmål vedr. behandling.

 7. Mundtlig/praktisk station: Anlæggelse af larynx-maske + forklar a-gas visende resp. acidose.

 8. Mundtlig: Blodtransfusion. (Husk kontrollant, tjek patient ID + CPR, tjek blodtypeoverensstemmelse, tjek følgeseddel og pt. overensstemmelse, tappenummer, udfyld korrekt transfusionsseddel samt besvar spørgsmål vedr. indikationer for blodtransfusion og komplikationer )

 9. Mundtlig station: Obj. undersøgelse af patient med lænderyg-smerter obs. diskusprolaps.

 10. (dobbeltstation á 13 min) Mundtlig station: Besvar spørgsmål vedr. mononukleose .

 11. Receptskrivning