Øv øv øv

Hej alle sammen :slight_smile:
Stort tillykke til alle jer, som er kommet ind!
Jeg er desværre ikke kommet ind via kvote 2, så det er rigtig surt, men der er jo desværre ikke noget at gøre ved det, andet end at gøre alt for at forbedre sig til næste år.
Jeg tænkt mig at ringe til studievejlederne på de forskelllige universiteter for at høre, hvorfor jeg ikke kom ind og hvad jeg kan gøre for at være bedre stillet til næste år.
Er der nogen, der har sat sig godt ind i reglerne for optagelse til næste år?
Jeg har hørt noget om kvote 2a, men kan ikke rigtig finde noget om det nogen steder? Det er også noget med, at det fra næste år kun er aktiviteter inden for de sidste 12 måneder, der tæller med i vurderingen?
Men hvornår tæller man baglæns fra? Fra ansøgningsfristen i kvote 2 15. marts eller 5. juli, hvor man skal have sendt alle de endelige papirer?
Er der forresten nogen, som vil sige, hvor mange point de har haft i kvote 2 på de forskellige universiteter? Kunne være rart at vide, om jeg ligger fuldstændig skævt i forhold til jer, som er kommet ind.
Og til sidst…hvor mange procent bliver optaget via kvote 2 næste år? Har hørt, at det bliver reduceret i forhold til i år.
Mange hilsner fra Nethe

Det er surt at du ikke kom gennem nåleøjet, men altid noget at du ikke bare smider håndklædet i ringen! Med det gå-på-mod skal du nok komme ind før eller siden.

Mht. næste år:
Jeg har snakket med studievejlederne på KU, og de var gode til at feje spørgsmålene lidt af…
Jeg kom dog frem til at kvote 2 reduceres kraftigt, og de få der bliver bevaret skal deles mellem traditionelle kvote 2 ansøgere, samt ALLE andre ansøgere som ikke har en gymnasial uddannelse. Jeg fik indtryk af, at det alligevel var nogle stykker som kom ind på andre måder (hvilke ved jeg virkelig ikke?)
Omkring det med 12 mdrs aktiviteter kan man vist selv vælge de 12 mdr man opgiver. Det betyder altså, at man skal plukke de 12 mdr hvor man har lavet flest ting samtidig, og på den måde pakke sine 12 mdr som et sandt potpourri af udbytterige og super relevante aktiviteter. :wink:

Jeg kom ind kvote 2 på KU med 76 point. Det er i hvert fald hvad jeg får det til of the top of my head…

Det ser ud til, at optagelseproceduren ihvertfald på SDU og Au bliver ændret markant.

[color=green]AU:[/color]
Kvote 2 kriterier fra 2008
Ansøgere i kvote 2 optages efter en udregnet kvotient af særligt relevante gymnasiale fag. Der er mulighed for at forbedre karakteren i de særlige fag inden for visse tidsgrænser.

Kvote 2 fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik A
Fysik B
Kemi B
Vurderingen sker efter princippet om faldende kvote 2-kvotient. Det vil sige, at ansøgere med det højeste gennemsnit af de relevante fag optages, indtil der ikke er plads til flere.

I udregningen af kvotienten for de særligt relevante fag indgår det bedste gennemsnit af hvert enkelt fag på det krævede niveau eller derover, uanset om det bedste gennemsnit er opnået ved den adgangsgivende eksamen eller ved supplering inden for den fastsatte tidsgrænse.

Kvote 2-kvotienten udregnes som et simpelt gennemsnit afrundet til 1 decimal, udtrykt ved 7-trinsskalaen. Karakterer efter 13-skalaen oversættes til 7-trinsskalaen, før gennemsnittet beregnes.

Er der flere ansøgere med kvote 2-grænsekvotienten end der er pladser, optages de ansøgere, der har den bedste kvotient (gennemsnittet afrundet til 1 decimal) i de beståede A-niveaufag uanset antal A-niveaufag – og uanset om A-niveauet er opnået i den adgangsgivende eksamen eller ved supplering inden for den fastsatte tidsgrænse. Dernæst udvælges ansøgere med flest A-niveaufag.

Fagbetegnelserne, der nævnes, er de betegnelser der bruges i den nuværende gymnasieskole. Har man tilsvarende fag og niveau fra en anden gymnasial eksamen accepteres de i kvote 2-vurderingen.

Læs mere om de generelle betingelser for at søge i kvote 2 fra 2008, muligheder for at forbedre karakterer og om udregning af den særlige kvote 2-kvotient mv.

[color=red][B]SDU:[/B][/color]
Udvælgelsesproceduren ændres: Optagelse i kvote 2 på medicin fra 2008

Trin 1: Multiple Choice Test, som vil foregå midt i april måned. Til denne test inviteres:

Alle ansøgere med en adgangsgivende eksamen med 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trinsskalaen (8,0 eller derover i gennemsnit efter 13- skalaen).
Årets dimittender, hvis de via deres adgangsgivende eksamen kan opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen, og hvis deres seneste standpunktskarakterer viser 6,0 eller derover i gennemsnit efter 7-trins-skalaen (8,0 efter 13-skalaen), incl. evt. justering for ekstra fag på A-niveau. Da der ikke gives standpunktskarakterer i hf-uddannelsen, vil årets hf-dimittender alene blive udvalgt efter, hvorvidt de kan opfylde de specifikke adgangskrav.
Trin 2: Multiple Mini Interview (MMI) vil finde sted i maj 2008.

Resultaterne af Multiple Choice Test vil blive lagt til grund for udvælgelsen af ansøgere til Multiple Mini Interview (MMI)
Resultaterne af Multiple Mini Interview afgør, hvem der tilbydes pladserne i kvote 2.

[hr][hr]