Overflytning fra kbh til århus?

Hejsa.
Jeg er lige flyttet til Kbh sammen med min kæreste og skal starte på medicin til feb. Hun har så efter 4 måneder i kbh valgt at flytte fra mig, og jeg har derfor ikke specielt meget lyst til at blive i Kbh hvor jeg ikke har nogen omgangskreds. Tror I at der er mulighed for at blive overflyttet til århus?(jeg ved at det er meget kort varsel)

Jeg ved ikke om det er tilladt at bytte plads, men man kunne jo forestille sig at nogen som hellere ville til København er kommet ind i Århus.

Hvis jeg var dig, ville jeg skrive til studievejledningen på AU - de ved (næsten) alt. Om ikke andet kan de i hvert fald henvise dig til dér, hvor du skal henvende dig.

Deres e-mail-adresse er: [email protected]

Selvfølgelig kan man blive overflyttet, men det er besværligt og kan tage tid - ligesom man ofte skal have nogle fag igen da studieopbygningen ikke er den samme på de tre danske universiteter…det er næsten nemmere at blive overflyttet til et udenlandsk uni :roll:
Du skal snakke med studievejlederen…held og lykke.

Mark

Som udgangspunkt er det du ønsker ikke muligt. Reglerne om overflytning kræver nemlig at man kan søge om indskrivning, som er noget andet end optagelse gennem KOT-systemet. For at kunne blive indskrevet skal du have bestået mindst 1 års pensum (KU’s regler), ellers må du søge optagelse igennem KOT. Såfremt du har højt nok gennemsnit (kvote 1), eller kan blive optaget i kvote 2, er der derimod ikke noget galt for at du bare lader være med at starte på KU her til februar, også søger ind på AU til foråret, således at du kan starte på AU sommer 2006 eller vinter 2007. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald har benyttet begge dine “optagelsesforsøg” i KOT-systemet, og derved vil skulle søge dispensation såfremt du senere vil optages på et andet studie (jeg går ud fra at du ikke tidligere har været optaget andetsteds).

Altså: Da universiteternes KOT-optag i princippet er fuldstændigt lokalt, kan du ikke overflyttes fra det ene til det andet, og du kan således ikke komme til at starte på AU i februar måned. Tilgengælde er studiemiljøet på Panum ret fedt, og der er masser af folk der lige er flyttet til byen (jyder, svenskere, mv.), så man falder hurtigt til og får en omgangskreds i byen. Måske du skulle overveje at holde fast i København, også se om du ikke syntes det egenligt er meget fedt? Du kan faktisk nå at læse et helt semester her, også bare søge om optagelse på AU inden 1. juli, såfremt du ikke syntes du er faldet til.

Held og lykke med det.

Jens

Udklip af bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2004, kapitel 6: Studieskift og overflytning §34:
”Skift til en ny bachelor- eller kandidatuddannelse på samme universitet eller på andet
universitet kan kun ske gennem ny optagelse efter bestemmelserne om optagelse på
den pågældende uddannelse bortset fra de tilfælde, der er nævnt i §26”.
Stk. 2: ”Overflytning til samme bacheloruddannelse ved et andet universitet kan
meddeles, hvis der foreligger usædvanlige forhold og tidligst når den studerende har
gennemført de prøver, der i henhold til studieordningen er placeret på 1. studieår.
Overflytning forudsætter, at der er plads på det pågældende studietrin, og sker i øvrigt
efter det modtagende universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis
der er flere ansøgere, end der er studiepladser”.

Stk. 3: ”Overflytning til samme kandidatuddannelse ved et andet universitet forudsætter,
at der er plads på det pågældende studietrin, og sker i øvrigt efter det modtagende
universitets regler. Universitetet kan anvende lodtrækning, hvis der er flere ansøgere,
end der er studiepladser”.
Stk. 4: ”Universitetet kan dispensere fra kravet i stk. 2 om, at overflytning tidligst kan
meddeles, når den studerende har gennemført de prøver, der i henhold til
studieordningen er placeret på 1. studieår, hvis der foreligger usædvanlige forhold”.

Det ser besværligt ud. Hvis du vil overflyttes, skal der tilsyneladende foreligge usædvanlige forhold, du skal have bestået 1. år ved KU, der skal være plads på det pågældende studietrin, og du må ikke være uheldig i en evt. lodtrækning!!

Du kan prøve at kontakte studievejledningen og se om de kan finde smarte løsninger…

Eller også kan du søge om optagelse ved AU til sommer gennem KOT.

Du referer her til den såkaldte tredjegangsregel, men du referer ikke helt korrekt. Reglen er:

Hvis du har afbrudt to videregående uddannelser,
kan du normalt kun optages,
hvis der er ledige pladser på den søgte
uddannelse. Mener du, at der har været
en særlig grund til at afbryde dine tidligere
uddannelser, kan du søge dispensation.

Hvis du er tredjegangsansøger, skal du altså ikke søge om dispensation hvis der er ledige pladser; men hvis der ikke er ledige pladser, skal du søge om dispensation.

CKU: Det var egenligt også det jeg ville skrive, men jeg glemte bare lige at få den med de ledige pladser med :slight_smile: