Overgang mellem medicinstudiet og klinisk basisuddannelse i Danmark

Artiklens vigtigste nye budskaber

  • Overgangen fra studiet til klinisk basisuddannelse er en udfordring for mange læger og kan medvirke til, at de ikke er klar til at være læge og tage ansvar.
  • Prægraduat fokus på alle syv lægeroller er vigtigt.
  • Individuelle faktorer som mental sundhed og resiliens skal styrkes af feedback og vejledning
2 Synes om