P.h.d

Hej,

Vil høre om det er et absolut krav, at et p.h.d minimum tager 3 år? Hvad er der af betingelser for et p.h.d??

Håber nogen kan svare hurtigst muligt …

Tak på forhånd!

Jeg tror du kan finde svaret her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114196

hvis bekendtgørelsen stadig er gældende.

Et andet sted har jeg læst at man kan gennemføre ph.d. som 4-årig uddannelse hvis man påbegynder sin ph.d. før afsluttet kandidat.

Held og lykke med det
Mignon

Du kan vist forkorte den med et halvt år hvis du tager et prægraduat forskningsår.

Du kan også kombinere den med hoveduddannelse, hvis du altså kan få en sådan uden ph.d… Her kan man skære ca. 0,5-1 år af det samlede forløb, hvis der er noget klinisk relevant i din ph.d.

Du kan også lave forskningen ved siden af “arbejde”, og så med tiden få det skrevet sammen som en ph.d afhandling. Så kræver det bare at du får taget ph.d kurserne oveni…

men udgangspunktet er som du selv siger 3 år…

Tak for jeres input :cheer:

Tak for linket Mignon, men kunne ikke finde noget om et minimumsvarighed af et p.h.d.
Koch er det sikkert, at det minimum er 3 år?

Hvad er det præcist du ønsker at opnå? En hurtig PhD? Hvor langt er du i studiet?

Ville høre om man kunne gøre det på mindre end 3 år? Det er mit sidste år på studiet…

Det tror jeg altså ikke man kan. Et ph.d forløb er som udgangspunkt skruet sammen nogenlunde som følger:

Forskningsdel: Det forskningsmæssige skal kunne klares på ca. 2 år
Kursusdel: 30 ECTS point. Det er ca 0,5 års kursus
Det sidste halve år bruges til at sammenskrive sin afhandling, nogen har undervisningsforpligtigelse på universiteterne etc.

Jeg tror desværre ikke du får lov til at gøre den færdig hurtigere end de 3 år. Har dog uofficielt hørt om én der laver ph.d, hvor det sidste år er en blanding af “introduktionsstilling” og forskning. Det bliver selvfølgelig ekstremt hård med fuldtidsarbejde og fuldtids ph.d studie. Hvordan de har “kringlet” den har jeg ingen anelse om. Tror bestemt ikke det er noget man kan regne med…

Nåh ok…tak for svar :slight_smile:

Kan man egentlig lave et p.h.d. efter KBU uden at det tæller med i 4-års-reglen?

ja. det giver forlængelse på 3 år, hvis ph.d godkendes - se her: http://greatdanefilm.dk/web/laeger/yngrelaeger/4aarsregelen08012010/YL_website_uden_FLv/#/firersreglen

Ok, mange tak! :slight_smile:

Ja. 12 måneders forskningsår giver 6 måneders “rabat” til PhD,hvis vejleder billiger det og hvis PhD-skolen/universitetet mener, at PhD’en fagligt/emnemæssigt ligger i direkte forlængelse af forskningsåret.
Man kan altså ikke ændre spor under forløbet.

ok :slight_smile: