Penge under ph.d?

Hej.

Kunne godt tænke mig at høre hvad lønnen som ph.d-studerende ligger på?
Og man må vel godt bijobbe ved siden af, eksempelvis i weekenden, eller eksisterer der en eller anden latterlig jantelov imod at bijobbe? :?

Endvidere hvornår er det bedst at tage den - før eller efter sin KBU?

På forhånd tak. :stuck_out_tongue:

Kilde: http://www.ug.dk/uddannelser/universite … aspx#fold4

Mhp. spørgsmål vedr. før eller efter KBU:

sporgsmal-mht-medicinsk-phd-t1414.html

Hvis du bliver ansat som klinisk assistent i regionerne, er lønnen den samme, som den tilsvarende læge-grundløn. Nogen steder kan man forhandle sig til ny løn tillæg.
Arbejdsgiver har som regel ikke noget imod bijobberi, men ofte skal afdelingsledelsen underrettes om evt. bijobberi.

Du får tillæg for “selvstændig virke” hvis du gennemfører KBU og derefter går i klinisk assistent stilling. Da det er 3 år så kommer det tillæg til at summere op temmelig meget.

Da jeg lavede ph.d. fik jeg samme løn som de øvrige yngre læger på min afdeling. Da det er en afdeling uden overarbejde så er det uden betydning om man har vagter eller ej - de få ører man får for at stå til rådighed efter kl 20.00 er næsten neglicerbare.

Du kan tjekke lønnen på yngre lægers sektion under www.laeger.dk