Please hjælp - en der har en figur af ureters relationer?

Hej,

Jeg har simpelthen så svært ved at finde en figur, der viser ureters relationer og derfor enormt svært ved at huske alle relationerne.

Nedenstående er relationerne.

Relationer hø. side :

  • Bagtil: M. psoas major, a. Iliaca externa
  • Medialt: v. cava inferior, truncus sympatikus, lnn. lumbales
  • Lateralt: Colon ascendens
  • Fortil: Peritoneum, pars descendens duodeni, vasa ovarica/testicularia, vasa colica dextrum, radix mesenterii.

Relationer ve. side :

  • Bagtil: M. psoas major, a. iliaca communis
  • Medialt: aorta, truncus sympaticus, lnn. lumbalis
  • Lateralt: colon descendens
  • Fortil: Peritoneum, vasa ovarica/testicularia, vasa colica, radix mesocoli sigmoidei

Relationerne er forskellige for manden og kvinden.

  • Relationer mand: A. iliaca interna, vasa obturatoria, n. obturatorius, rectum, vesicula seminalis, ductus deferens.

  • Relationer kvinde: A. iliaca interna, vasa obturatoria, n. obturatorius, ovariet, lig. latum, a. uterina, cervix uteri, vagina.

Håber en kan hjælpe. På forhånd mange tak.

Hej. Der er nogle billeder af det i bogen “atlas of anatomy”. Kunne dog ikke finde et billede med det hele i. Det lå i forskellige billeder.
Kan stadig sende nogle af dem til dig hvis det er.
Mvh CC

1 Synes om

Det må du meget gerne. Det vil være en kæmpe hjælp… :pray:

Føler lige nu at det er umuligt for mig at huske alle de relationer…

Har du facebook? Kan sende det via messenger.

1 Synes om