Praktisk oftalmologi - Fahmy P, Hamann S, Larsen M, Sjølie

Praktisk oftalmologi, Fahmy P, Hamann S, Larsen M, Sjølie AK.

Indbinding Hæftet
Forlag Gads Forlag
Udgivelsesår 2007
Sidetal 328
ISBN: 87-12-04314-1

Boganmeldelse i ugeskriftet: http://www.dadlnet.dk/ufl/2005/3205/LS-html/VP47177.htm

Forfatter: P. Fahmy, S. Hamann, M. Larsen, A.K. Sjølie. Forlag: Gads Forlag.
Ny lærebog i øjensygdomme, der henvender sig til såvel studerende som færdiguddannede læger. Skrevet af et bredt sammensat forfatterpanel, som tæller både danske og udenlandske eksperter.

Praktisk oftalmologi indeholder 230 farvefotos, 57 tegninger i farve, grafisk fremhævelse af aktuelle tilstande og vigtige pointer. Bogen giver en systematisk gennemgang af øjensygdomme og symptomorienterede kapitler om fx rødt øje, smertefuldt øje og synsforstyrrelser. Desuden et kapitel om skadestueoftalmologi og et om oftalmologi i udviklingslandene.

Praktisk oftalmologi er inddelt i tre hovedafsnit: Et om basale principper, et om øjensygdomme og et om symptomorienteret oftalmologi.

Det har været intentionen at gøre Praktisk oftalmologi pensumdækkende og pædagogisk, men også praktisk og anvendelig for læger efter studiet - bl.a. på skadestuen, i almen praksis og på stuegang.

Rigtig god bog. Det meste er forklaret meget pædagogisk og hensigtsmæssigt. Det er flot at dansk oftalmologi kan præsterer en så flot lærebog. Den flot illustreret med billeder og tegninger. Der er ikke mange slåfejl, og så vidt jeg kan læse (med min husmandsforstand) eller ingen (væsentlige) faktuelle fejl.
Min eneste anke er, afsnittet om AMD, som jeg finder lidt usammenhængende. Jeg har ikke helt forstået hvad patologien bag AMD egentlig er, efter læsningen af denne bog. Forfatteren vil hellere fortælle om den interessante behandling; fotodynamisk terapi.
Men ellers, en god bog.

Enig med ovenstående. Hvis man ser bort fra kapitelt om AMD er denne bog klart en af de mest pædagogiske bøger jeg har læst på studiet. Mange gode billeder og illustrationer, små røde kasser med de vigtigste pointer og nogle rigtig gode problemorienterede kapitler sidst i bogen.
Den er fuldt pensumdækkende på KU (også på Riget).

Denne bog kan klart anbefales. Det er godt skrevet og nem at gå til. Jeg læser i Odense, og undervisningen er bygget op på en måde så man næsten kan sidde og følge med, med “læsefingeren” i bogen. Som omtalt er afsnittet om AMD direkte dårligt, men ellers er der ikke meget at sætte fingre på. Specielt de sidste kapitler om “rødt øje”, “smertefuldt øje” og “nedsat syn” er gode da de runder det hele af med en kort repetition. Alt i alt; en rigtig god bog (og et rigtigt spændende speciale…)

Opdateret til 2007 udgaven

Hey :slight_smile:

Er der nogen der har en (kvalificeret) mening om hvorvidt ovenstående bog er et reelt, pensumdækkende alternativ til Nordisk Lærebok (som anbefales i Århus)?? Eller er der andre evt. engelske bøger der kan anbefales? Synes at Nordisk Lærebog virker dyr og lidt for ambitiøs til formålet. Og så hader jeg bare ganske enkelt at læse på norsk og svensk!

Mvh. Frederik

Hej!

Læste til eksamen efter denne bog, og kan kun erklære mig absolut tilfreds. Meget pædagogisk og enkel i sin opbygning, men tillige grundig i sin gennemgang af faget. Den er helt sikkert pensumdækkende - mange læser efter fadls kompendium og består uden problemer. Men hvis man vil vide lidt mere om faget, men som jeg synes, at den nordiske lærebog er for dyr, rodet og ringe - kan Praktisk Oftalmologi varmt anbefales.

Kan klart anbefales til undervisningen på KU (jeg var på Glostrup).
Dens niveau er det der forventes til eksamen.

Jeg er enig i at kapitlet om AMD var lidt ringe forklaret, men
det er dog stadig “pensum” dækkende. Man kan jo altid lige
bede underviseren om at tage emnet op en ekstra gang, for at
få indtryk af hvad der er væsentligt om AMD, og hvad der ikke er.

Brugte denne bog på forrige semester. Var på Frederiksberg, hvor bogen ligeledes var fuldt ud pensumdækkende.
Opbygningen - både klassisk med beskrivelse af sygdomme i øjets enkelte afsnit samt den problemorienterede / skadestue tilgangen til emnerne gør, at man får repeteret alle de vigtigste ting. Herudover er dette formentlig en af de mest pædagogiske lærebøger hidtil på studiet og er absolut investeringen værd.