Privat skadestue på Frederiksberg

ok, jeg var ude og gå her for lidt siden, og til min store forbavselse var der sprunget en privat skadestue op ikke langt fra min bopæl…
2400kr på bordet, og så får man behandling med det samme, det kunne de tilbyde. :shock:

Ingen ventetid på en MR-skanning, højst 20 minutter i venteværelset!

Det er iøvrigt ret godt timet, for man har længe haft et politisk ønske om at lukke Frederiksberg skadestue, dog med folkelige protester,
som derfor har gjort at den stadig eksisterer i en yderst barberet udgave, og med en strøm af historier om mindre end optimal behandling som følge…
ja ja, hvis ikke med gulerodden, så med pisken. :roll:

Jeg må jo bare understrege at jeg er meget træt af udviklingen, for hvis vi begynder at åbne private skadestuer, og vi skal til at spørge i ambulancen
hvor folk vil hen - så har vi allerede fuldstændig givet køb på ideen om fri og lige tilgang til sygehusvæsenet. :cry:
Det er jo ikke fordi der ikke er basis for en skadestue på Frederiksberg, hvis der ikke var, så var der jo aldrig kommet en privat skadestue, den skal jo
trods alt køre rundt!

http://www.skadestuen.nu/

http://dr.dk/Regioner/Kbh/Nyheder/Hovedstadsomraadet/2008/05/16/083125.htm?wbc_purpose=updatehttp…

Meget interessant men…

For at arbejde på skadestuen kræves en læge der har overstået sin turnus … så meget for"de erfarne læger"

Der er ingen garanti på ventetid på under 20 minutter - der opgives en gennemsnitlig ventetid på 20 minutter (gad vide hvordan det ser ud på travle dage - DSB kører til tiden 97% af gangene, men det er ikke det man oplever i dagligdagen)

direkte adgang til MR og CT - har offentlige skadestuer ikke også det hvis det er akut?

har svært ved at se forskellen på en offentlig og denne her

[quote=“Alx”:1f2ag47c]
Jeg må jo bare understrege at jeg er meget træt af udviklingen, for hvis vi begynder at åbne private skadestuer, og vi skal til at spørge i ambulancen
hvor folk vil hen - så har vi allerede fuldstændig givet køb på ideen om fri og lige tilgang til sygehusvæsenet.[/quote]

Som jeg forstår udviklingen, er ønsket om “nedgradering” eller lukning af skadestuen på Frb. et udtryk for ønske om at centralisere og effektivisere skadestuerne for på den måde at
kunne yde en mere kompetent (og mindre kostbar) lægehjælp. At det skaber et marked for en privat skadestue på Frb., kan jeg virkelig ikke se problemet i - hvis alternativet er en dyr skadestue besat med uerfarne læger og lægevikarer.

Kan I forklare nærmere om baggrunden for Frb.-nedgraderingen?

Hvorfor vil det - helt generelt - være et problem, hvis private skadestuer åbner side om side med offentlige hospitaler? Som jeg ser det, må det være op til folk selv, om de vil prioritere en del af deres rådighedsbeløb til en lægehjælp, de finder mere fleksibel og/eller bedre.

Jep, baggrunden for frb nedgraderingen er netop centralisering.
Borgerne skal vænne sig til at søge til Bispebjerg i stedet.

Jeg synes at problemet er principielt.
At man betaler 50kr for en konsultation (som i den aktuelle poll) afskærer ikke definitivt nogen fra at søge læge,
mens hvis man kan få en mere grundig behandling med det samme for 2400kr, som der jo lægges op til,
eller 4500kr for en MR-scanning med det samme, så er befolkningen pludselig delt op i 2 grupper, dem som
har råd til det, og dem som ikke har.
Jeg tror vist roligt vi kan sige at de der har ressourcerne dermed ikke længere har nogen som helst interesse i at
opretholde et ordentligt niveau på skadestuerne, snarere tværtimod.
De private skadestuer vil samtidig kunne afvise mange af de “besværlige” patienter, som så kan belaste
de almindelige skadestuer i stedet.

Man kan godt vælge at sige at folk må bruge deres penge på den måde de ønsker det - hvis det er på behandling og
lægehjælp helt i orden. Men folk stopper jo aldrig rigtigt der, vel? :oops:
De vil jo også gerne betale mindre i skat, og vil stemme på de partier der er enige i dette.
På den måde får man en elite som kan få den bedste behandling, mens de prøver at skære ned i kvaliteten på den
offentlige behandling på alle mulige og umulige måder.
Samtidig mister de offentlige skadestuer mange ressourcestærke og potente fortalere, de er jo gået over til den
private sektor!

Skal man på en retfærdig måde indføre private skadestuer, så bør man enten indgå en aftale om ingen forringelser
i den offentlige sektor (urealistisk, der er altid smuthuller, og prisen på behandling går jo som bekendt kun en vej,
så forringelser kan ganske simpelt indføres ved ikke at tilføre tilsvarende øgede ressourcer), eller man kan indføre en øget moms
for behandling i den private sektor (hvilket vil være det samme som at sige “vi sætter skatten op” - og det vinder man
ingen popularitet ved).

Til sidst er der problemet i den private sektor med de “unødvendige prøver”. Hvis man har været i udlandet og set
behandlingen der, så har man sandsynligvis oplevet at når forsikringen betaler, så er der RIGTIG gode penge i at være
“ekstra grundig”, hermed ment at man undersøger for sygdomme som der egentlig ikke er belæg for, kun for at score
kassen. Lad venligst være med at kommentere denne pointe uden at have oplevet noget selv, jeg har været i udlandet,
jeg har set det, og jeg har snakket med andre med.studerende der har oplevet lignende. :doc:

Det er ikke privatiseringen, men derimod behandlingsgarantien, der er problemet, og da den ikke gælder akut behandling, så ryger der ingen penge fra det offentlige til det private i den aktuelle sag - derfor er der i min bog intet problem - snarere tværtimod, da der vil blive frigjort en (beskeden) kapacitet fra de offentlige skadestuer. At nogle læger så vil vælge at arbejde i det private - det er deres sag, som i alle andre offentlige erhverv.

Blot mine 10 eurocent…

  • Mikkel

At der ikke går penge fra det offentlige til det private blot fordi der ikke i det akutte forløb behandles på baggrund af behandlingsgarantien er vel ikke helt korrekt. Det der typisk vil ske når skadestuen.nu er kørende vil være at patienten henvender sig på baggrund af et tilsagn om dækning af betalingen fra patientens sundhedsforsikring. Fint nok - det er jo et privat forsikringsselskab så det går vel ikke ud over det offentlige?? Jo, for de fleste sundhedsforsikringer er arbejdsgiverbetalt og dermed mister staten skatteindtægt på en del af patientens arbejdsindtægt… Er der så ikke flyttet penge fra en offentlig kasse til en privat behandling - tjoh, det er der vel…

Når det så er sagt vil jeg da tilføje at jeg intet har imod private skadestuer under visse omstændigheder. Jeg holder på individets ret til at betale sig fra en service som et andet individ vil yde (og nej, det handler ikke om købesex selvom de samme argumenter kan anvendes i den diskussion). Hvis en eller anden rigmand vil betale mig for at yde en lægelig behandling gør jeg det da gerne og vil ikke have dårlig samvittighed. Sideløbende med den mulighed for private serviceydelser skal der selvfølgelig være fri og lige adgang til behandling i et offentligt sundhedsvæsen og derfor er det efter min mening nødvendigt at sikre at der ikke siver offentlige midler til det private via sundhedsforsikringer der er delvist finansieret for offentlige midler.

Som en sidebemærkning til selve skadestuen.nu kan jeg nævne at der til deres hvervemøde for læger var rigtig mange der netop var færdige med turnus og som ikke havde meget skadestue-erfaring. Jeg ved selvfølgelig ikke hvem der rent faktisk har søgt arbejde men ville overraske mig hvis det er de mest erfarne læger der gider arbejde for 400 kroner i timen ved siden af deres offentlige fuldtidsjob. Ikke så forfærdelig stor gevinst når topskatten er betalt og rigtig mange konsulent-jobs til bedre betaling og uden risikoen for at stå i en situation med en patient som man ikke kan klare i en skadestue uden bagvagt. Personligt tror jeg skadestuen.nu risikerer at blive patientklagernes holdeplads eftersom det er de mest ressourcestærke patienter og dermed de mest krævende patienter der vil blive behandlet der.

Den her nævnte skadestue skal jo tjene penge - det er jo dets eneste formål. Derved kunne man forestille sig at ydelser - der måske ikke er relavantet bliver “solgt” grundet et økonomisk behov. En dejlig ting ved at arbejde i det offentlige er jo at der ikke skal tænkes penge - ikke noget jeg tænker på. Det skulle da lige være at begrænse i stedet for at øge. Med skadestuen ovenfor kunne man forestille sig at rationel lægebehandling blev sat til side af kassetænkning. Strålehygiejne sat til side for CT skanninger og hvad ved jeg. Det er klart en svaghed.

Alle vil sikkert påstå at de vil lave det samme arbejde som de gør i det offentlige - spørgsmålet er om ikke det er mere en påstand end reelt. Det er i hvert fald et relevant dilemma.

Dette med unødvendige undersøgelser trækkes ofte frem som noget, der automatisk vil ske i det private, og samtidig ligger der en formodning om at det naturligvis ikke foregår i det offentlige. De værste eksempler på overbehandling og overdiagnosticering har jeg dog set i tilfælde hvor patienten selv ikke skulle betale, især ved sygdom i udlandet hvor sygesikringen har dækket behandlingen.
Jeg ser dog den samme trend tit gøre sig gældende i det offentlige i Danmark, da man jo som Frold siger:

Problemet er at der i aller højeste grad skal tænkes penge i det offentlige… F.eks. får alle patienter der smutter forbi en medicinsk modtagelse som regel taget et helt batteri af blodprøver uden at formålet med disse er skænket en tanke, da det bliver bestilt per automatik. Strålehygiejne ligger ligeledes ret langt fra turnuslægens tanker når han/hun kigger på en hævet ankel, og lige tager et røntgenbillede for en sikkerheds skyld. Almen praktiserende læger får endatil ekstra betalt for at tage blodprøver o.l., uden at pt. bliver belastet økonomisk.

Jeg tror vi offentligt ansatte læger bør kigge grundig på os selv og vore vaner inden vi begynder at kritisere de private, og det overhovedet før vi har tal på bordet. Personlig tror jeg at netop det, at man skal stå overfor en patient og forsvare ens beslutning rent økonomisk vil kunne reducere antallet unødvendige undersøgelser.