Progressiv psykiatri - udlandet?

Hej alle,

det står som bekendt ikke godt til med den danske psykiatris ressourcer. Derudover er dette jo et fag med forholdsvis mange patienter der ikke responder specielt godt på de gængse behandlingsformer, specielt hvis det er svære sygdomsforløb.

Er der nogen her der har lidt føling med faget, og ved om der er lande i Europa hvor man er længere fremme i skoene mht. dette? Hvor har psykiatri det bedste ry og bedst succes?

Hvis der ellers er forskel…

Finland må siges, at være længst fremme mht. psykiatrien. Navnligt regionen Vestlapland, hvor man har “Åben Dialog”, også kendt som “Vestlaplandsmodellen”, der, i stærk kontrast til biopsykiatrien, har en recoveryrate på ca. 80% fra “psykose”/“skizofreni” - mens “skizofreni” næsten ikke forekommer i Vestlapland mere, da denne diagnose forudsætter tilstedeværendet af “symptomer” i minimum et halvt år. Med “Åben Dialog”-tilgangen er de fleste symptomfri inden der er gået et halvt år.

Check: http://psychrights.org/research/Digest/ … ss0204.pdf
og google “Open Dialogue” og/eller “Jaakko Seikkula”

P.S.: For resten så findes der i Vestlapland heller ikke nogen psykiatrikritik, som vi kender den fra alle andre steder i verdenen. Der består ingen grund til at kritisere en psykiatri, der fuldt respekterer sit klientel, og tilbyder hjælp på dets præmisser (i stedet for på sine egne). :slight_smile: