Psykiatri - En grundbog - Munk-Jørgensen, Bolwig, Poulsen

Psykiatri - En Grundbog

Redigeret af Henrik Day Poulsen, Povl Munk-Jørgensen og Tom G. Bolwig

336 sider
Udg. år 2004
2. udgave
ISBN 8762804782

Til forlag: http://www.munksgaarddanmark.dk/datterf … 628-0478-2

anmeldelse i ugeskriftet http://www.dadlnet.dk/ufl/2005/0405/VP-html/VP45986.htm

Forlaget skriver:

[quote]Bogen giver en bred og grundig indføring i det psykiatriske område med gennemgang af psykiske lidelsers udbredelse og inddeling, symptomer og generelle behandlingsprincipper. Der er en grundig gennemgang af skizofreni, affektive sindslidelser som depression og mani. Et kapitel fokuserer på de lidelser, der har baggrund i misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, ligesom angstrelaterede lidelser og spise- og personlighedsforstyrrelser gennemgås grundigt. I kapitlet om organiske psykiske lidelser findes afsnit om delirium og demenssygdomme. Bogen slutter med en gennemgang af det retspsykiatriske område.
Bogen er revideret og ajourført, således at den kan anvendes af de studerende inden for det sundhedsfaglige område. Andre faggrupper, fx pædagoger og psykologer, kan her få et overblik over det psykiatriske område.

“Der er et stort behov for dansksprogede, psykiatriske lærebøger. Og vel at mærke sådanne, som både er opdaterede og som omfatter hele psykiatriens område.
Psykiatri - en grundbog lever til fulde op til disse to krav.”

“Det er tydeligt, at ægte engagement, både i redaktionen og hos de enkelte forfattere, driver værket. Det er ikke langt fra, at man kan høre forfatterne tale ud af teksten, men uden at denne ildhu nogen sinde bliver ukritisk og ensidig. Flere kapitler er sande perler, skrevet med misundelsesværdigt overskud og overblik.”

“Bogen er skrevet af en række førende danske psykiatere, primært for sygeplejestuderende… Det skal undre anmelderen, om den ikke også vil finde vej til medicinstuderende.”

Ugeskrift for Læger den 4. jan. 1999 Jens Knud Larsen [/quote]

Opdateret med bla. link til anmeldelse i ugeskiftet

Bogen er meget kortfattet. Kan læses på en eftermiddag. Man sidder dog tilbage med følelsen af, at man har læst en bog på sygeplejerskeniveau. Især skizofrenidelen bør man læse i klinisk psykiatri. Der står bl.a. intet reelt om grundsymptomerne for skizofreni i denne lille bog.

Kort sagt er den nok mest god i starten til at få et overblik eller til en hurtig gennemlæsning før eksamen…