Råd søges til skriftlig dansk A og kemi B

Hej alle!

Det blev desværre ikke til optag på medicinstudiet dette år for mit vedkommende, og jeg vil derfor forsøge at forbedre mit fagsnit.
Jeg laver dette opslag i håb om, at der sidder en eller flere kloge hoveder derude, som har en masse gode råd til hvordan man nailer dansk A og kemi B skriftlig eksamen!

Tusind tak for hjælpen :innocent:

Jeg må være ærlig og erkende at jeg ikke er den skarpeste til hverken kemi eller dansk, men umiddelbart tror jeg det ville være en god idé at øve sig en masse med eksamenssæt.

I dansk har jeg fået at vide at man skal skrive i den genre man bedst kan lide og så øve den.
I forhold til kemi der gælder de skriftlige eksamenssæt også, men et andet tip (som jeg dog ikke selv har afprøvet… endnu) er at løse de samme (eksamens)opgaver. Helst dem du ikke kan huske.
Det er noget som Jim Larsen McLean har sagt mht. matematik, derfor er jeg ikke helt sikker på om det også virker i kemi.

Håber det hjælper. :slight_smile:

Har du været skriftligt oppe i kemi B? Det troede jeg ikke, man skulle?

1 Synes om

Tak! Vil helt klart prøve at lave sæt fra tidligere eksamener☀️

1 Synes om

Ja, på DTU har de et adgangskursus hvor der er skriftlig eksamen i kemi B🤗

Hej Valida,
Jeg har lige afslutte Dansk A på HF, men det er næsten det samme som på gym.

Her er mine råd til at naile skriftlig dansk:

 1. Øv dig og lær af dine fejl. Jeg skrev ca. 7-8 eksamensafleveringer i min gymnasietid, og til trods for, at jeg gjorde mit yderste hver gang, begyndte jeg først at få 12 for de 5 sidste afleveringer. Så start et sted og kæmp dig opad ved at øve og forsøg at suge alt feedback til dig, så opgaverne bliver bedre og bedre.

 2. Evt bestem genren fra starten. Jeg har altid valgt den debatterende artikel, da den lægger op til diskussion og argumentation frem for tør og kedelig analyse. Derfor var jeg ekspert i at skrive i den genre. Ulempen er bare, at man ikke kender emnet, og kan risikere et dårligt emne, men det har jeg nu aldrig selv oplevet.

 3. Undervurder ikke korrekturen. Brug gerne mindst en halv time på at rette din opgave ved at læse den igennem.

 • Første gang: ret opgavens indhold, ordvariation, formuleringer.
 • Anden gang: fokuser på stavefejl (især dem du typisk laver).
 • tredje gang: ret evt. komma eller alt ovenstående
 1. Blæs censor omkuld ved at:
 • bruge alt din danskfaglig viden om emnet, i det omfang det nu giver mening. Vis, hvad du har lært om emnet og hav evt. en liste med fagbegreber klar.
 • besvar opgaven, herunder at lave både indledning, afslutning, introduktion til tekster…
 • vis, at du kender genren ved eks. at lave en manchet, mellemrubrikker osv.
 • Gør din opgave til en læseoplevelse! Vær kreativ, brug billedsprog og en god portion humor til at gøre din stil lækker og indlevende - en stil behøver ikke være tør som en kiks.

Held og lykke med eksamen! :smiling_face_with_three_hearts::heart::crossed_fingers:

Ps. Her er 14 autentiske stile med uddybende begrundelser for bedømmelsen (fra undervisningsministeriet), som du kan bruge til at vurdere, hvad en en 12-talsstil indebærer :blush:
1 - skriftlig-eksamen-2020-kommenterede-bedoemmelser.pdf (1.3 MB)

2 - 14 autentiske stile.pdf (1.8 MB)

2 Synes om

Tusind tusind tak for din tid og fine input! Vil helt klart have dine råd in mente​:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

Gode råd, tænker jeg!
jeg ovcervejer at læse dansk A (mundtlig) op, men da det er flere år siden jeg gik i gymnasiet, kunne jeg godt bruge nogle fif til, at forberede mig på den mundtlige præsentation :smiley: Hit me

Ærligt talt, så aner jeg ikke, hvordan jeg overlevede mundtlig dansk (og så fik 12). Det var den eksamen jeg var mest nervøs for, efterfulgt af skriftlig dansk.

Men her er, hvad jeg ville gøre for at få 12 til mundtlig dansk:

 1. Udnyt, at du ikke er begyndt endnu. Du kan nå at læse lærerplanen fra undervisningsministeriet og planlægge, hvordan du tager noter osv.

 2. Hav en begrebsliste klar til eksamen. Jeg delte pensum op i emner, og noterede alle forfattere, læste tekster samt begreber med tilknytning til emnet. Du skal næsten altid perspektivere til en kendt tekst eller forløbet, og så er det ret blæret at kunne perspektivere til et par relevante tekster/forfattere og samtidig fyre det ene danskfaglige begreb af efter det andet (uden at kigge i noterne selvfølgelig).

 3. Husk de taksonomiske niveauer og hav styr på dine metoder. Prøv så vidt muligt at følge Blooms Taksonomi: kort redegørelse, analyse, fortolkning og perspektivering/diskussion. Det er svært at få 12 (hvis ikke umuligt) hvis ikke man viser, at man kan gå fra det konkrete til det abstrakte og bevæge sig mellem de taksonomiske niveauer. Ift. metoder, så havde vores lærer givet os et kompendie, hvor man kunne se præcis, hvordan man analyserede de forskellige genrer.

 4. Husk altid at komme med belæg ved at henvise til specifikke situationer via. linje- eller sekundnummer. Udover, at det er et krav, så gør det din argumentation stærkere, og det viser, at du har overblik over tekstmaterialet.

 5. Svar aldrig “det ved jeg ikke”! Dette gælder alle mundtlige eksamener. Hvis svaret ikke sidder på tungen, så prøv istedet at snakke dig hen mod svaret, og pludselig kan det være du ender med at få svaret på det alligevel.

 6. Og ellers:

 • Undgå generelt at have hovedet nede i papirerne
 • Hold øjenkontakten
 • hav styr på dine papirer (tro mig, der er mange, og det kan være svært)
 • virk selvsikker og besgejstret. Dit engagement smitter af på lærer og censor, der vil opfatte det som et tegn på, at du deler den sammen danskfaglige interesse som dem og har styr på det.

Det er en hård eksamen (især for os sciencefolk), men ikke værre end man gør det til. Og igen, held og lykke med eksamen! Kh :heart::heart::heart:

2 Synes om

Tak for en virkelig flot og velskrevet besked med mange gode inputs! :heart:

Du nævner en “begrebsliste”, vil du ikke uddybe det og evt. komme med eksempler. Var det en liste du selv udarbejdede? Måske du vil dele den?

Ift. “Metoder”, er jeg usikker på, hvad du mener? Er det virkemidler du tænker på? Hvad er det for et kompendium, du henviser til, som din lærer udleverede? Det lyder interessant :blush:

Til sidst, hvad blev du selv eksamineret i? Romantikken, det moderne gennembrud eller måske noget helt tredje?

God aften

Begrebslisten skrev jeg i hånden ud fra hvad læren havde sagt var vigtige begreber, og den bestod af ord som handskemoralen, impressionisme, guldalder, The Mesh osv. Kompendiet fik vi på print, så det kan jrg desværre ikke rigtig dele. Med metoder mener jeg, hvad og hvordan du analyserer. Har du et digt, vil du kommentere om det er lyrisk/episk og noget med digtkomposition, men har du derimod en kortfilm vil du bl.a. komme ind på lysforhold, vinkler og perspektiver.

Jeg blev eksamineret i moderne litteratur, natursyn og det antropocæne tilsat lidt økolitteratur. Dog vil der altud være emner som Romantikken og Det moderne gennembrud.

Du kan evt søge på “dansk a mundtlig eksamen” på YouTube, for her er vist autentiske videoer med elever, der er op til eksamen.