Re-eksamen: Nu som lovkrav!

Der er kommet ny lov om eksamen, og det ser søreme ud som
om at vi ikke længere skal igennem eksamenstilmeldingen,
hvis man har meldt sig til undervisningen, så skal eksamenen
følge med (dog er der de sædvanlige muligheder for afmelding).

Hvad der er mere vigtigt: Der skal være reeksamen!

Her er de benhårde paragraffer:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML/B2007/0086505.htm

:bash: juhu!

Nemlig - det er det vi har arbejdet for gennem hele foråret. Læs mere om hvad det rent praktisk medfører for medicinstudiet på http://www.demokratiskmedicin.dk/afstem … rd=1&QId=2

Hejsa

Det lyder jo rigtig godt med re-eksaminer :slight_smile:
Det kan nok spare en del SU klip for rigtig mange.

Jeg er dog lidt forvirret. Som jeg forstår paragrafferne der henvises til i det første indlæg skal der gældende fra september 07 være reeksamen til alle eksaminer. Men efter at have skimmet linket fra demokratiske medicinere, lyder det til at det på medicin kun gælder sommereksaminer og først fra næste sommer. Hvordan hænger dette sammen?
Helge Sanders ord er vel lov, eller?
På eksamensplanen over vintereksaminerne er der som altid flere eksaminer uden reeksamen.

Håber der er nogen der kan hjælpe mig med at blive lidt klogere :slight_smile:
God weekend

Hej Mettepigen

Det er lidt kompliceret rent juridisk, men der er to ting i bekendtgørelsen som beskriver de forhold du spørger til:

[quote]§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2007, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. § 18, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 2, har virkning for studerende, der har deltaget uden at bestå eller været forhindret i at deltage på grund af sygdom i en ordinær prøve, som afholdes den 1. februar 2008 eller senere. [/quote]

I stk 2 står der således, at syge/re-eksamensbestemmelserne først er gældende for eksamener afholdt efter 1. februar 2008 - derfor desværre ingen syge/re-eksamen i januar 08.

[quote]» § 18. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af efterårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i februar. På uddannelser, hvor der er eksamenstermin i slutningen af forårssemesteret, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, dog senest i august. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom.

Stk. 2. På uddannelser, hvor der er flere eksamensterminer end i stk. 1, skal studerende, der har deltaget i en ordinær prøve uden at bestå denne, have mulighed for at gå til omprøve snarest muligt, dog senest 6 måneder efter afholdelse af den ordinære prøve. Tilsvarende gælder, hvis studerende har været forhindret i at deltage i en ordinær prøve på grund af sygdom. [/quote]

Det følger tydeligt af stk 1, at der skal være adgang til syge/re-eksamen umiddelbart efter den ordinære eksamen, såfremt studiet kun har to eksamensterminer årligt - en i foråret og en i efteråret. I stk 2 står så at man kan vente på syge/re-eksamen i op til 6 måneder, på studier der har flere eksamensterminer end i stk 1 beskrevne. Der hvor sagen bliver kompliceret rent juridisk er, at vi på medicin som bekendt har lidt blandede eksamensterminer, hvor visse semestre har eksamen både i starten, midten og slutningen af semesteret. Desuden har vi i modsætning til de fleste andre studier eksamen i alle fag på hvert semester, da vi har optag to gange årligt, mens de fleste studier kun kører de lige semestre (1., 3., 5., osv) i efteråret, og de ulige (2., 4., 6. osv i foråret). Derfor er der lidt mulighed for forskellig juridisk tolkning af bekendtgørelsen.

Vi arbejder naturligvis for at sikre at der også kommer syge/re-eksamen i februar, men som man kan se vil vi i alle tilfælde ikke på baggrund af disse regler kunne få syge/re-eksamen i februar før vinteren 08/09.

Jeg håber det var svar på dine spørgsmål - ellers må du sige til :slight_smile:

Det er rigtig positivt, at der nu kommer re-eksamen til alle eksamener. Manglende re-eksamener har uden tvivl resulteret i, at mange studerende er blevet hængende på et semester trods vilje om at komme videre i studiet.

Jeg glæder mig også over, at re-eksamen vil finde sted i august. På 6. semester på KU var der her i sommer fire dage mellem offentliggørelse af karakteren og re-eksamen, hvilket er en urimelig situation, som ikke gør det muligt at rette op på ret meget. Alternativet er at man skal læse lige fra den dag, man har været til ordinær eksamen i tilfælde af, at man ikke har bestået, hvilket kan være helt uoverkommeligt efter lang tids hård læsning.

En stor ros til Demokratiske Medicinere for jeres store, målrettede arbejde. Det er nogle gode initiativer, I har taget. Well done Jens & co.

Lassinho: Tak for ros!

Så vidt jeg kan læse, så hænger de nykomne SDU’ere stadigvæk på den, jf. den nye studieordning med eksamener efter hvert modul (hver 8. uge). Da de jo har (langt) flere end 2 eksamensterminer, kan de nemt komme til at vente?

Men det er da et gigantisk skridt i den rigtige retning!