Regeringens SU-udspil

Hej

Jeg har lige læst regeringens SU-udspil: http://politiken.dk/politik/politikfakt … su-udspil/ og faldt over følgende sætning:

"Begrænsning af SU til den tid, uddannelsen er normeret til. SU’en stoppes efter seks måneders forsinkelse. "

Kommer det til at betyde, at man mister sin SU, hvis man tager et prægraduat forskningsår, selvom om man er på stipendiat? Eller skal det forstås sådan, at reglen kun er gældende, når man rent faktisk studerer og får SU, bliver forsinket og forsinkelsen strækker sig over 6 måneder?

Ja, formuleringen der er en lille smule kringlet. Du kan dog gå ind og læse det fulde forslag på http://www.uvm.dk/~/media/Publikationer … eform.ashx

Men for at ridse det spændende afsnit op, så står der: “Vi vil samtidig stramme op på de gældende regler om forsinkelse, så SU’en fremover bortfalder efter seks måneders forsinkelse, mod 12 måneder i dag.
Det betyder, at forskellen mellem tidsforbruget og de SU-klip, den enkelte har brugt til uddannelsen, fremover bliver meget mindre. De ændrede krav til studieaktivitet vil blive understøttet af en ny studieaktivitskontrol[…]

Nu ved jeg ikke hvordan de nuværende regler er udpenslet i dag, men jeg læser det som at du ikke må læse det samme, en gang til, i hvad der svarer til et år i alt. Altså du må dumpe og gentage et semester, som du kan få SU til. Dumper du igen, må du tage resten uden SU…

edit
Jeg fandt dette fra KU: “Om forsinkelse
Du er forsinket, hvis du fx i 1 år med almindelig SU har bestået mindre end 60 ECTS.”

Tak for svaret!

Det var også det jeg tænkte, men blev lige forvirret m.h.t til hvad en forsinkelse egentlig er. Det har altså ikke noget at gøre med kontinuitet, men gentagelse.
Os medicinere har vel egentlig aldrig haft mulighed for at gøre brug af dette “fjumreår” (det 6. års SU), da studiet i forvejen er normeret til 6 år?
Det bliver spændende at se på tirsdag, hvad de disker op med.

[quote]Os medicinere har vel egentlig aldrig haft mulighed for at gøre brug af dette “fjumreår” (det 6. års SU), da studiet i forvejen er normeret til 6 år?
[/quote]

Som reglerne er, kan alle studerende modtage SU til den normerede tid, plus et år. Det gælder også for medicinstuderende.
Jeg synes dog, at det er manipulerende at kalde det for fjumreår, da man kan have mange årsager til at blive forsinket uden at have fjumret i det. Det gælder ligeledes SU til hjemmeboende, der konsekvent bliver kaldt “Cafe-penge”, fordi de regeringen vil spare på området.

Forslaget rammer socialt skævt. Det rammer forældrene, de handicappede og de unge uden velhavende forældre, der ikke kan hjælpe økonomisk undervejs.
Jeg gad nok vide, hvilke vilkår de ansvarlige selv havde, mens de studerede…

Man glemmer, at nogle slet ikke har råd til at tage en uddannelse, hvis ikke de får SU undervejs, og de folk mister vi som dygtig arbejdskraft, hvis regeringens plan sættes igennem. :evil:

Samfundet ønsker, at så mange som muligt får en uddannelse. Som det er nu, er der mange der tager en uddannelse, da årgangene er store, men set i procent pr ungdomsårgang, er der færre end tidligere.

Man burde hellere eftergive dele af SUlånet for de hurtige/dygtige etc, i stedet for at ramme de svageste med besparinger, der skyldes skattelettelser til de rigeste.