Restitution efter diskusprolaps OP?

Er der nogen af jer kloge hoveder der allerede har haft neurokirurgi og det kliniske ophold, der kan hjælpe mig lidt?

Efter en OP af lænde diskusprolaps hvor lang tids restitution anbefales der så?

Har læst om OP og de første dage efter OP, men der står ikke om man ikke må bære el lign i noget tid efter…kun rygskole efter 2-4 uger.

Kan nogen hjælpe mig :slight_smile:

Normalt vil der være et regime for den slags operationer, dvs en fast køreplan den første tid efter indgrebet. Det ser ikke ud til at være tilfældet for dig.
Hvis du er i tvivl så kontakt den afdeling som har ansvaret. der blev i starten af dette år tusinde vedtaget en lov omkring udskrivning som dikterer, at alle skal have modtaget skriftlig information omkring genoptræning (1 A4-ark), har du ikke det er loven ikke blevet overholdt.

[i]To nye love trådte i kraft henholdsvis d. 1. april og d. 1. juli 2001. Formålet med den nye lovgivning er at tydeliggøre ansvar og opgaver inden for genoptræningsområdet.

Genoptræningsområdet er beskrevet i Lov om sygehusvæsen, hvorefter amtskommunerne pr. 1. juli 2001 skal tilbyde en skriftlig genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning ved udskrivning fra sygehus. Af bemærkningerne til denne lov fremgår, at et træningsforløb udover amtskommunale tilbud i f.eks. sygehusregi også kan omfatte kommunale tilbud. Det forudsættes derfor, at amter og kommuner træffer lokale aftaler om tilrettelæggelsen af genoptræningsindsatsen. [/I] Bare lånt fra nettet

Ellers så gælder vel de almengældende regler for genoptræning: Gør det jagende ondt, så lad være. Hæver området kraftigt op efter en belastning eller udløses der tiltagende smerter dagen derpå, så er belastningen for stor endnu. Husk man skal gå før man kan kravle, så små skridt skal nok fører dig henimod målet.

Det var nu mere for at vide hvor lang tid man skulle regne med at man ikke måtte bære osv. Synes ikke jeg kan finde noget om det i bøgerne…

Jeg tror ikke nogen herinde vil tage et sådan ansvar… jeg mener hvis man nu udstikker nogle retningslinier på genoptræning eller ansvisninger på en bog - hvad så hvis du løfter og på ny får problemer i ryggen??? Jeg må bare henvise til det jeg allerede har skrevet - held og lykke.