Retsmedicin - nordisk lærebog - Jørgen Lange Thomsen

Jørgen Lange Thomsen (red.),

Indbundet, 503 sider, illustreret,
udgave/oplag: 01/01,
årgang: 2004,
ISBN: 87-7749-323-0

Gå til forlaget: http://forlag.fadl.dk/vis_bog.phtml?uid=617

anmeldelse i ugeskriftet

Forlaget skriver:

[quote]Stor, NY lærebog i Retsmedicin skrevet af retsmedicinske eksperter fra hele Norden.

Bogen henvender sig til medicinstuderende i Norden, men har også relevans for praktiserende læger og kan med udbytte læses af politifolk, advokater og ansatte i Justitsvæsenet.

Alle områder inden for biologisk retsmedicin er dækket i bogen, som også er helt aktuel på de samfundsmedicinske områder. Den kliniske retsmedicin har en betydelig plads i bogen. Som noget nyt har bogen et kapitel om de pårørende, ligesom tortur og dokumentation af tortur er behandlet i et særligt kapitel.

Bogens mange farveillustrationer letter indlæringen[/quote]

Fra acuta #1006

Anmeldelse af RETSMEDICIN NORDISK LÆREBOG
af stud.med. Caroline Tørring, 11. semester

En helt ny lærebog i Retsmedicin er udkommet til stor glæde for medicinstuderende i hele Norden.

Specialister fra hele Skandinavien har sammen formået at skabe en bog, der sætter nye standarder inden for medicinske lærebøger.

Redigeringen af bogen er gennemført med en indlæringsmæssig god inddeling af de klassiske retsmedicinske emneområder.
Desuden er der fulgt op på nye tiltag, metoder og aktuelle emner inden for faget, for eksempel samfundsmedicin, genetiske bestemmelser, billeddannende metoder og tortur.

Lovgivningsstoffet har fået en mindre plads, og er beskrevet separat
for hvert af de nordiske lande. Derfor må man springe visse afsnit og kapitler over, og i stedet supplere den nødvendige viden om landets lovgivning et andet sted. Det er måske lidt irriterende, men alligevel forståeligt, da ambitionen har været at lave en fælles nordisk lærebog, og så risikerer man ikke, at stoffet bliver hurtigt forældet.

Nogle emner er medtaget flere steder i bogen, for eksempel retstoksikologi.
Gentagelserne skyldes nok brug af flere forfattere, og personligt synes jeg ikke det forstyrrer - man skal nok igennem det et par gange alligevel.

De mange forfattere gør måske også bogen mindre egnet til at terpe efter, i forhold til den gamle lærebog af Jørn Simonsen. Til gengæld er kapitlerne skrevet med en smittende energi og begejstring, og der er gjort plads til de enkelte forfatteres personlige erfaringer i faget samt gode råd til yngre læger. Således er bogen ikke kun for eksamen, men for livet som læge.

Billedmaterialet bør også fremhæves som et af bogens store plusser. De er i ”skræmmende” god kvalitet for en nybegynder i faget og får virkelig stoffet naglet fast til cortex. Måske mangler der et billede af forrådnelse, som trods alt er et af de sikre dødstegn, men ellers underbygger billederne teksten godt og de er af stor klinisk relevans.

Alt i alt en fremragende bog, der på én gang er aktuel, vidensbegærlig og letlæselig. Ud over at dække pensum i retsmedicin for medicinstuderende i Norden, giver bogen en teknisk, visuel, intellektuel og moralsk indføring i det retsmedicinske speciale.

Kvælningsdød ligner nok sig selv fra land til land, og da Skandinavien også har meget tilfælles i kultur og dødsvaner, er det såmænd ganske oplagt at skrive en fælles nordisk lærebog i retsmedicin.
Indholdet virker relevant nok og dækker fra datering af lig over hensynet til pårørende til undersøgelse af krigsforbrydere og national lovgivning. I studie- og eksamensmæssig henseende virker det sandsynligt at man kan finde det man skal bruge, og stoffet er generelt skrevet så det er til at forstå.
Men. Og for mig at se er det et stort men: Der er ikke ret megen sammenhæng mellem bogens enkelte kapitler og dele. Forfatterne har valgt at opbygge og disponere på meget forskellig vis, og selv om de ganske omfattende gentagelser i det mindste ikke giver anledning til de store modsigelser fra kapitel til kaptitel, burde de slet ikke have været der. Endvidere er det meget forskelligt, hvordan forfatterne har grebet målsætningen an - at skrive en lærebog i retsmedicin der også kan bruges af ikke-læger. Det er således vidt forskelligt om sproget er lægeligt fagsprog eller lægdansk, og udover det alment irriterende heri, kan jeg ikke lade være at tænke at indholdet nok er tilsvarende varierende fra “lægeligt” til “lægmandsniveau”.
Inden for nogle kapitler sidder jeg efter en hurtig gennemlæsning med en fornemmelse af at læseren kun møder ret spredte pluk af emnet, og jeg er heller ikke ganske sikker på om jeg ville føle mig sufficient hjulpet udi retsmedicinske spørgsmål hvis det var nødvendigt.
Opsummerende må jeg have tillid til forfatternes måde at servere retsmedicinen på, men den samlede redigering kunne have været bedre.

opdateret med link til anmeldelse i ugeskriftet