Retspsykiatri - en case

Sygehistorie

Anna er en 22-årig ugift matematikstuderende

Ved et busstoppested var hun pludselig gået hen til en 9-årig pige og havde prøvet at kvæle hende. Forbipasserende greb ind, holdt Anna fast og tilkaldte politiet. Først havde hun kæmpet voldsomt og prøvet at komme løs for igen at overfalde barne, men pludselig stivnede hun fuldstændig og stod som en statue med den ene arm strakt ud mod barnet, som hun betragtede med et stirrende blik.

Da politiet ankom var det vankeligt at få hende med ind i politibilen, fordi hun ikke ville bevæge sig og modsatte sig forsøg på at flytte hende. Til sidst havde de måttet bære hende hen til politibilen og bøje hende sammen for at få hende ind på bagsædet. På politistationen havde hun ikke sagt et ord, men var blevet stående i den samme akavede stilling, stirrende frem for sig med højre arm udstrakt.

 • Du bliver tilkaldt fra lægevagten, hvad vil du gøre?
 • Vil du udfylde nogen papirer,
  og i så fald hvilken formodet diagnose,
  hvilken sindstilstand,
  samt begrundelse for antagelsen om farlighed (hvis denne er til stede)?

Ovenstående er et oplæg til diskussion, og jeg kan ikke selv komme med det endelige facit omend jeg selvfølgelig har min egen mening om dette.

vh Christian

Kataton tilstand hvor patienten bliver som en voksfigur, med bagrund i Skitzofreni.(ektremt sjælden)

Papirer: Røde, fare
Begrundelse: Patienten har udvist farlig adfærd, og er pt i en kataton tilstand, der gør at patienten er akut behandlingskravende.

mvh
Svend Gundestrup

Argumentationen er ikke god nok!
Hvordan vil du argumentere for indlæggelse?

Personen vurderes at være i en tilstand som benævnes flexibelitas cerea, og personen er derfor definitorisk psykotisk.

Personens handlinger op til hendes nuværende tilstand er til akut og nærværende fare for andre, og varigheden af hendes tilstand er ukendt.

Det vurderes at patientens tilstand ville gavnes af behandling.

Der må derfor udfærdiges “røde” papirer mhp. tvangsindlæggelse jvf. Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien §5, stk. 2

§ 5. Tvangsindlæggelse, jf. §§ 6-9, eller
tvangstilbageholdelse, jf. § 10, må kun finde
sted, såfremt patienten er sindssyg eller befinder
sig i en tilstand, der ganske må ligestilles hermed,
og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve
den pågældende med henblik på behandling,
fordi:

 1. udsigten til helbredelse eller en betydelig og
  afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive
  væsentlig forringet eller
 2. den pågældende frembyder en nærliggende
  og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Ja, det var vidst noget i den retning, som jeg var ude efter.
Altså en argumentation som politiets jurister ville acceptere, og dermed
argumentation for at hun er psykotisk (og dermed også sindssyg).
Men er det ikke lidt snyd når du skal være psykiater René?
:slight_smile:

vh Christian

Som psykiater er det jo begrænset hvor mange sæt røde papirer jeg kommer til at udfylde :smiley: