Rosai and Ackerman's Surgical Pathology 2 Volume Set

http://www.amazon.com/Rosai-Ackermans-S … 610&sr=8-1

Nu har jeg gennem det sidste års tid været på en patologi afdeling og noget af det der slår en, når man kommer et sådant sted, er mængden af viden, man ikke har. Man er næsten på bar bund og skal lære et nyt fag.

Der findes til formålet en mængde store 2 binds værker (i omfang som medicinsk kompendium). En af de mest benyttede bøger er 9.udgave af Rosai og ackermans ”Surgical pathology”.

Kirurgisk patologi er et speciale der beskæftiger sig med biopsier og operationspræperater fra levende mennesker, hvor patologens svar ofte er helt afgørende i den efter følgende behandling af patienten.
Til dette formål, nemlig at lære at stille diagnoser på biopsier, rammer bogen helt i plet. Det man i dagligdagen beskæftiger sig med på en dansk patologi afdeling, er det der står beskrevet i denne bog og i store træk er den nødvendige baggrundsviden ligeledes beskrevet.
Bogen starter med et par kapitler om det almene, såsom farvninger, immunhistokemi, molekylærbiologiske teknikker etc. Herefter følger en laang beskrivelse af alle organsystemers patologi. Teksten er meget informationsmættet og man må desværre ofte læse den flere gange for at fange en vigtig pointe. Alt for ofte står noget helt centralt, i en bisætning, dybt inde i et afsnit.

En anden anke imod bogen er, at visse steder, mangler helt nødvendig information. For eksempel står der i blære afsnittet en gradering med 4 grader, men intet steds står hvorledes denne gradering skal foretages. Først efter nogen tid finder man ud af, at der nok menes Bergkvist gradering, men man er slet ikke sikker. Det samme med gleasongraderingen, denne står heller ikke særlig godt beskrevet, i forhold til hvor vigtig den er.
Det gode ved bogen er, at hele bogen er skrevet af en person (Rosai), fraset enkelte kapitler, dette giver bogen en fantastisk ensartethed og flow, og gør man på et tidspunkt begynder at kunne følge forfatteren i hans noget knudrede sætninger.

Bogen sluttes af med en makroskopisk udskæringsvejledning til alle organer. Noget der i praksis er meget brugbart.
Alt i alt, et stort standartværk, som man som vordende patolog (og kirurg) bør kende indholdet af. Indholdet er fantastisk, med formidlingen lader sig noget tilbage at ønske. Mit bedste råd til den der vil købe et af de mange(store) standartværker i patolog må nok være, at låne nogle forskellige på biblioteket og læs et par kapitler i hver og så vælge herefter.

Fordi du kommer til at skulle bruge mange timer med den bog!