Så er turnusfordelingslisterne tilgængelige på nettet!

Her er så de tre links til den just overståede fordeling af turnuspladser (for dem der skal ud i turnus vinter '05/'06):

Lodtrækningsnumrenes fordeling på amter:
http://www.sst.dk/upload/uddannelse/lae … 5_2006.pdf

Lodtrækningsnumrenes fordeling på de 3 universiteter:
http://sst.dk/upload/uddannelse/laeger/ … rsion3.pdf

…og til sidst fordeling af turnuspladser i de forskellige regioner/turnusamter:
http://sst.dk/upload/uddannelse/laeger/ … 5_2006.pdf