Så kom målbeskrivelsen i ny turnus

Endelig kan man se lidt af hvad der venter én i turnus. Selvfølgelig kun hvis målbeskrivelsen kommer til at svare til virkeligheden til den tid. Skal vi kunne det samme som tidligere turnuslæger eller er der blevet slækket på kravene. Man kunne tænke sig det sidste eftersom man har afkortet vores turnus med 0,5år. Ellers ville det da være lige lovligt komprimeret.

http://sst.dk/Nyheder/Seneste_nyheder/M … px?lang=da

God læsning.

Hmm…
Som den tidligere målbeskrivelse er den ganske ukonkret, og med “aftørring” på videreuddannelsesregionerne:

Ikke så meget ny information… Hvor står der noget om prioritering og elektronisk tilmelding?

“Der bør indgå én afdeling med betydelig akut-funktion i alle uddannelsesforløb…”
Der bør…så vi kan alle ende i psykiatrien/almen praksis for all that matter?

Nej, hvis du læser kravene, så er de gamle logbogskrav nogenlunde de samme, og du vil nok ikke kunne få udfyldt alle dine kompetencer med den kombination. Jeg tror heller ikke, at der sidder nogen i videreuddannelsesregionerne og mener at det er en fagligt god kombination.