Scientology på slap line

Medborgenes Menneskerettighedskommision.

Bliv blandt andet underholdt af deres propaganda video under Materiale og meget meget mere…

Glæder mig til at høre folks kommentarer.

Det er forfærdeligt der er nogen som bruger deres tid på sådant pladder. Frygteligt forargede over noget de intet ved om, mest bare for at have noget at være forarget over. Så har de fundet en tysk, et par amerikanske læger a modum Ventegodt/Ege og fået dem til at fortælle deres version.

Prøv også at skimme deres artikel om psykiatri, den kører således:

For at forstå psykiatri i dag, skal man kende til psykiatri i går:
Overgreb 1600-1700
Overgreb 1700-1800
Overgreb 1800-1900
Overgreb 1900-1989
Slut

Nu tror jeg hverken på UFOer eller Ron Hubbard, så jeg har svært ved at tage dem og deres dommedagsretorik alvorligt. Men selv om jeg er meget uenig i deres konklusioner og filosofier, forstår jeg godt den frygt de spiller på.

Det har tidligere været diskuteret meget i medierne om brugen af antidepressiv medicin, og når jeg ser på bekendte som har brugt/bruger det, bliver jeg da også i tvivl om hvorvidt det skader mere end det gavner. Indtil videre har jeg ikke rigtig set nogen succeshistorier. De bedste resultater har været status quo, og de dårligste har betydet mistede jobs og uafsluttede uddannelser.

Jeg har en uunderbygget og emotionel opfattelse af, at der finder meget overmedicinering sted, hvor der i stedet er brug for psykologsamtaler.

Men dét bliver der heller ikke noget af hvis det står til Scientology. De er nemlig også djævelen selv:

… Sikke noget vrøvl. Jeg tror nu de fleste med depressiv enkeltepisode eller periodisk depression af moderat/svær grad er meget glade for deres antidepressiva. Der findes faktisk stort set ikke noget medicin der virker så godt, som det. Prøv at søge lidt rundt på pubmed og se effekten af SSRI-præperater og for den sags skyld også de tricykliske antidepressiva, som dog har flere bivirkninger. Det er altså medicin, som gør svært svært syge mennesker raske og forhindrer at de ødelægger deres omgivelser og dem selv ved et evt. selvmord. Jeg har, i psykiatrien, stort set kun set succeshistorier. Som med alle andre patientgrupper er der så nogle, som har mindre god effekt af det, eller ligefrem er behandlingsresistente - og det er dem, man ser på fadl-vagter, derfor har man også herfra et billede af, at det ikke virker.

Det er da så nok rigtigt at alt for mange, der ikke er psykisk syge men måske fejler noget social eller eksistensielt, bliver fodret med det her medicin - der virker det selvfølgelig ikke, for de er jo ikke syge (sådan rent bio-medicinsk i hvert fald).

Det var sådan set også min pointe - Måske udtrykte jeg mig uklart.

HEHE…

Sikke noget klippe klister noget de har gang i med den film… Gad vide hvad mange af de adspurgte har sagt som er blevet klippet fra???

Ja det er næsten som at se en Michael Moore film :slight_smile:

Jamen hvem ved… Det kan jo være den kære Michael har tjent en ekstra skilling på lidt filmarbejde for scientology…

Trist…

Deres side er faktisk ret gennemfoert, modsat den ultra-patetiske DaRY.dk, der beskaeftiger sig med samme problemstilling: Bevidst fordrejningen, “laegmandsepidemiologi” og manglende viden for t styrke en underliggende (og skjult) dagsorden.

Manipulation af vaerste skuffe. Bla skriver de paa mmk.info at psykiske sygdomme ikke er decideree sygdomme, men blot syndromer, fordi der ikke findes patognomiske symptomer eller “blodproever”, der afgraenser en diagnose. Men det er jo simpelthen IKKE rigtigt. Skizofreni er jo netop kendetegnet ved at vaere defineret af pt’s oplevelse af foersterangssymptomer mv. Det samme gaelder bipolar lidelse. Det er simpelthen forkert det de skriver. Og man har kunne paavise fysiske forandriner i skizofrenes hjerner, hvilket maa goere det ud for deres “blodproeve”.

Desuden naevner de at psykiske sygdomme kun er syndromer elle forstyrrelser, fordi man ikke kender de fysiologiske virkningsmekanismer; det passer ikke, man kender dem maaske ikke i dtaljer, men saadan er det jo ogsaa med mange somatiske sygdomme (taenk f.eks. paa vuggedoed).

Der blevet skrevet at SSRI og TCA var effektive. Rigtigt. Men glem ikke ECT (effektiv hos >90% med major depression), antipsykotika.

Jeg tror hverken at MMK.info virkeligt har talt med laeger eller de psykisk syge. Og jeg tror mange psykisk syge vil vaere lige saa forargede over det her scientology-lort som vi er.

Saadan en flok idioter.

Det kunne være sjovt at få dem til at forholde sig til manglen på naturvidenskabeligt funderede tests som beviser Guds eksistens (eller UFOer eller hvad man nu tror på i Scientology). :smiley:

Kendte i øvrigt ikke DaRY.dk, men i guder hvor har du ret… Det er da tænderskærende åndssvagt.