SDU B3 Narrativ medicin

Hej alle

Jeg overvejer at tage B3 narrativ medicin før end planlagt, da jeg har lidt merit. Hvad går faget ud på og er der nogle som har været oppe fornyeligt som kan fortælle mig hvordan eksamen (opgaven?) er? Hvad kræves det af en? Er der obligatorisk undervisning?

Du kan her klikke på et fag og finde fagbeskrivelsen, her indgår mange af de spørgsmål du sikkert har.

Jeg har selv fået merit for det, men det handler i princippet om man skal ud og møde en patient, så skal du ud fra undervisningen lave nogle refleksioner og hvad du har haft af tanker og aflevere en slags rapport. Det er en bestået/ikke bestået, igen læs fagbeskrivelsen.

I narrativ medicin skal du ikke ud og møde en patient.

Man skal læse tekster og analysere disse - de mener, at man bliver bedre til at lytte til patienterne, hvis man er god til nærlæsning (noget i den dur).

Arbejdsbyrden er lav - jeg var kun til meget få forelæsninger og ingen holdtimer. Der er intet obligatorisk og eksamen er ikke krævende. Man skal skrive en analyse af en historie/fortælling, som opgives.