SDU eksamen i sommerferien

Hej alle

Jeg har tænkt mig at tage en eksamen B10 i sommerferie perioden. Jeg kan forstå, at man kan søge studienævnet om dispensation for at tage “reeksamen” som den primære eksamen hvis de godkender dette… nogle som har gjort det før - altså søgt om det? Og må jeg se jeres ansøgning på det?

Jeg har søgt i sin tid om at tage b3 sådan og fik afslag da der ikke var nogen grund til det andet end mit eget ønske.

Jeg har ikke selv forsøgt at søge om det. Men jeg ved at studienævnet de sidste år er blevet mere kritiske med i forhold til dispensationer ved eksamen. Især på forhånd.

Jeg har selv haft behov for at tage eksamener i sommerferie for at få hverdagen til at hænge sammen.
Men i de tilfælde har jeg bare været tilmeldt alm eksamen, ikke mødt op, og så meldt mig til reeksamen i august. Det betøs naturligvis at jeg så ikke have mere end én ekstra chance hvis reeksamen i august ikke blev bestået, men det har heldigvis ikke været aktuelt.

Du kan jo altid altid ansøge. Hvis du får afslag så må du bare bruge det ekstra eksamensforsøg :slight_smile: heldigvis har du jo 3 i alt.