SDU modul 3, er den her bog nødvendig?

Det drejer sig om:

Brinkmann og Tanggaard (red.) (2010). Kvalitative metoder. En grundbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag

Ved Fadl’s boghandel på OUH anbefalede de mig direkte til ikke at købe den. Er den virkelig ikke nødvendig? Og hvad er det underviserne mener der er nødvendig i den, siden de anbefaler at vi skal købe den?

Så vidt jeg kan se er det ikke en bog vi skal bruge senere, og så vil jeg da hellere spare de ca. 400 kr, hvis man altså kan?

Nej, det vil jeg er ikke sige den er.

Jeg søgte altid gennem studyguiden på bachelor hvis var nye bøger, hvis de kun henviste et par gange købte jeg dem ikke.

NEJ!

nej

Kan i 2 uddybe med lidt mere end bare et nej? Hvorfor er den ikke nødvendig? og hvad er det meningen man skal få ud af at læse den?

De studerende kan næppe forklare hvorfor man burde læse bogen, når det ikke er dem der har anbefalet den.

Men bogen er bare ikke pengene værd set i lyset af hvad du får af udbytte fra holdtimer / forelæsninger

Det handler om pris i forhold til udbytte. De penge er bedre givet ud på anatomibøger til modul 4.

Den del af kurset hvor du skal anvende bogen er “humanistisk sundhedsforskning” og her er forelæsninger og holdtimer så rigeligt dækkende. Derfor kan man godt spare de 400kr og måske låne den på biblioteket, hvis man vil kigge lidt på det.

Omvendt vil jeg mene at den er nødvendig. Du kan ikke komme uden om at de ting der står i disse kapitler er ting du som udgangspunkt skal vide, og kunne arbejde med.

Pengene føles surt givet ud, men netop de 7 kapitler der skal læses i den ifl studyguiden er ret væsentlige.

Bogen er på ingen måde nødvendig. Jeg havde ingen af bøgerne til humanistisk sundhedsforskning og klarede den lige så fint som alle andre. Mød op til holdtimerne og tag nogle noter, så behøver du ikke bogen. Min læsemakker købte den, brugte den ikke og fortrød købet.