SDU- vinterstart bytes till sommarstart

Hej alle!

Jag har kommit in på läkarprogrammet på SDU via kvot 2, vilket jag är otroligt glad över :smiley: Finns det någon som vill byta sin plats i september mot min vinterstart?